Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9724

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9724. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9724 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9724 te teleladen.


PHILIPS RI 9724 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5078 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9724

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze INSTRUCTIES aandachtig door, alvorens het apparaat te gebruiken The machine takes a Excessive long time to warm up. Keine anderen Stoffe als die in der Bedienungsanleitung aufgeführten in die Behälter geben. 60 sind die Meldungen aufgelistet, die die Maschine dem Benutzer während des Betriebs anzeigt. KAFFEEMENGE IN DER TASSE Zur Anpassung der Kaffeemenge an die Tassengröße die Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen, die Taste der 1 Kaffee gewünschten KaffeeMengenprogramm. [. . . ] De instelling mag alleen plaatsvinden wanneer de koffiemolen in werking is. Indien u niet het gewenste resultaat bereikt, gebruikt u dan verschillende koffiemelanges. Indien de maling te fijn ingesteld is (knop geheel tegen de wijzers van de klok in) en de SBS-knop staat op "sterk" (naar rechts), dan kan de koffieafgifte te weinig of afwezig blijken te zijn. GROTE KOPPEN Om de afgiftegroep opnieuw op zijn plaats te brengen trekt u eraan tot de groep weer vastzit. Hoeveelheid koffie - De instelling dient plaats te vinden voordat de koffieafgifte plaatsvindt (Zie "Programmering"). Deze instelling is onmiddellijk van invloed op de geselecteerde koffieafgifte. Om grote koppen te gebruiken drukt u op de knop en drukt u de afgiftegroep tot het einde toe aan. KOFFIE IN KOPJE Om de hoeveelheid afgegeven koffie aan te passen aan de afmetingen van de kopjes zet u een kopje onder het pijpje van 1 ESPRESSO de koffieafgifte, drukt u op PROGR. De toets voor de afgifte Of van de gewenste koffie en houdt u de toets ingedrukt, tijdens de volledige afgiftetijd van de koffie. Wanneer het kopje vol is met de gewenste hoeveelheid, dan laat u de toets los. Alleen voor apparaten met SBS - Voor de instelling van de consistentie van de afgegeven koffie. Deze instelling is onmiddellijk van invloed op de geselecteerde koffieafgifte. U kunt een ontkalkingsproduct voor koffiezetapparaten gebruiken, dat niet toxisch en/of schadelijk is, en normaal in de handel verkrijgbaar is. De ontkalking moet om de 3-4 maanden uitgevoerd worden, wanneer u ziet dat de watercapaciteit afneemt. Om naar de programmering te gaan drukt u op de toets "MENU". Met de toetsen "" en "" kunt u de menu's weergeven/wijzigen. Met de toets "OK" kunt u de menuoptie met een - - selecteren. Met de "ESC" toets verlaat u de programmering zonder wijzigingen door te voeren. Wanneer het apparaat weinig gebruikt wordt kan het op ENERGIEBESPARING gezet worden. Wanneer de functie verschijnt, selecteert u deze met de toets "OK". Druk op de toets "OK" om het apparaat opnieuw te activeren. In alle nieuwe apparaten is deze functie reeds geactiveerd door de fabrikant. [. . . ] Menu voor de activering van de tijden van inschakeling en uitschakeling. Met deze functie kunt u de parameters van de werking van het apparaat op de fabrieksinstellingen zetten. Indien alle waarden van de fabrieksinstellingen ingesteld worden, zullen alle persoonlijk verrichte instellingen verloren gaan. Wanneer de functie verschijnt, selecteert u deze met de toets "OK" Kies of u het apparaat met de beginwaarden wilt programmeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9724

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9724 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag