Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9722

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9722. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9722 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9722 te teleladen.


PHILIPS RI 9722 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7091 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS RI 9722 (4663 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9722

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 9 De kabel niet van de tafel laten hangen en niet met hete oppervlakken in aanraking laten komen. 11 Controleren dat het espresso apparaat altijd in de stand "0" (uit) staat, voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken. Indien men het apparaat uitschakelen wil, de machine uitzetten en dan de stekker uit het stopcontact trekken. 12 Het apparaat mag alleen voor huishoudelijk gebruik gebruikt worden. [. . . ] - Bewaar het apparaat niet bij een temperatuur van minder dan 0°C. - De voedingskabel mag niet beschadigd zijn, vastgezet zijn met klemmetjes, op een heet oppervlak rusten, enz. - Laat de voedingskabel niet los afhangen (Let op: er kan over gestruikeld worden of het kan het op de grond vallen van het apparaat veroorzaken). - Niet aan de voedingskabel trekken of het koffiezetapparaat met behulp van de voedingskabel dragen. - Voordat u met de reiniging begint, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat afkoelen. - Zorg ervoor dat u geen water op het apparaat spettert en dompel het apparaat niet in water. - Droog de onderdelen van het apparaat niet een in oven en/of in een magnetron. Voor de juiste verwerking van de machine de instructies volgen op de laatste bladzijdes van de handleiding (zie pag. - Het apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met fysieke, ver- Koffiebonenhouder Plaat voor verwarming kopjes Deksel doseerder gemalen koffie Bedieningspaneel Deurtje In hoogte en diepte verstelbare koffieafgiftegroep Druppelbak + rooster Kwastje voor reiniging Deksel koffiebonenhouder Deksel waterreservoir Indicator bak vol Knop instelling maalgraad Draaibare basis Test voor hardheid water Maatlepel voor gemalen koffie Knop afgifte espresso Knop afgifte koffie Knop selectie stoom Knop instelling hoeveelheid koffie Koffieafgiftegroep Knop selectie ontkalking Alarmlampje Controlelampje koffiebonenhouder en koffiediklade. 17 staan berichten voor de gebruiker die het apparaat toont tijdens de werking. Zie het plaatje Controleer of alle componenten op correcte wijze geplaatst zijn Vul de houder met koffiebonen. Wacht tot op regelmatige Sluit de kraan om de vulling wijze water uit het mondstuk van het circuit te stoppen. Wanneer de controlelampjes permanent gaan branden is het apparaat klaar voor gebruik. Opmerking: Voordat u het apparaat in werking stelt na een periode van lange onbruik, en het waterreservoir geheel leeg is, bent u verplicht het circuit van het apparaat te vullen. Bovendien moet het circuit steeds gevuld worden wanneer het controlelampje knippert: Stel de waterhardheid in zoals beschreven op pagina 15. Deze handelingen verzekeren u van een optimale afgifte en dient te worden uitgevoerd: 1) bij de ingebruikname 2) wanneer de machine een lange periode niet gebruikt wordt. Schenk de gehele inhoud wa- Vul het reservoir met vers ter uit het reservoir. Wanneer de controlelampjes continu branden, is de machine klaar voor gebruik. Zet de schakelaar in de stand "I" om de machine in te schakelen. Wanneer de controlelampjes Plaats het kopje onder de continu branden, is de ma- schenkinrichting. De instelling mag alleen plaatsvinden wanneer de koffiemolen in werking is. Indien u niet het gewenste resultaat bereikt, gebruikt u dan verschillende koffiemelanges. [. . . ] De groep kan niet naar buiten getrok- De groep is in een foute positie tot Sluit het deurtje en schakel het apparaat in. Zorg voor een grovere instelling van de maling (draai de knop tegen de wijzers van de klok in). Het symbool op het product of op verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9722

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9722 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag