Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9585

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9585. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9585 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9585 te teleladen.


PHILIPS RI 9585 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (26679 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9585

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Schade aan de machine, veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze aanwijzingen, wordt niet door de garantie gedekt. Til de deksel van het waterreservoir op en neem het weg en neem vervolgens ook het reservoir eruit. Zet de machine niet aan zonder water: verzeker u ervan dat er voldoende water in het reservoir zit. Plaats de koffiepadhouder ZONDER de koffiepad en draai deze van links naar rechts totdat het geheel geblokkeerd is en plaats een kannetje onder de koffiepadhouder. [. . . ] Wanneer de machine klaar is voor gebruik, zet een leeg kannetje onder het stoom/heet waterpijpje en open de draaiknop. Plaats het kannetje met de melk zo dat het stoom/heet waterpijpje bijna de bodem raakt en open de draaiknop. Druk opnieuw op de schakelaar voor de koffieafgifte om de afgifte te stoppen en sluit de stoom-/heetwaterknop. Beweeg het kannetje langzaam naar beneden om een compacte en crèmige schuimlaag van melk te verkrijgen. Het wordt aangeraden om het kannetje niet meer dan voor een derde met melk te vullen. Wanneer het gewenste resultaat bereikt is, sluit de draaiknop en druk opnieuw op de stoomschakelaar. Indien beide leds branden heeft het apparaat een te hoge temperatuur voor de afgifte van de koffie. Schenk een kopje heet water zoals aangegeven in het voorgaande hoofdstuk alvorens andere handelingen uit te voeren. Op deze manier voorkomt men dat de volgende koffie te veel getrokken is (een bijna "verbrande" smaak: sterk, bitter en houtachtig). Het wordt aangeraden om verse halfvolle melk te gebruiken en op koelkasttemperatuur in de gewenste hoeveelheid om een compacte schuimlaag te verkrijgen. Wanneer de het controlelampje continu brandt, is de machine klaar voor gebruik. Plaats een leeg kannetje onder het stoom/heet waterpijpje en open gedurende enkele seconden de draaiknop om het restwater eruit te Verzeker u er altijd van dat er geen elektrische toevoer is en wacht totdat de machine afgekoeld is. Gebruik nooit alkalische schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen, alcohol of aggressieve middelen of ovens voor het drogen van de onderdelen van de machine. Was de onderdelen (uitgezonderd de elektrische) met koud/lauw water en niet schurende doeken/sponsen. REINIGING VAN HET STOOM/HEET WATERPIJPJE Laat het stoom/heet waterpijpje enkele seconden vrij stomen na het gebruik ervan. REINIGING VAN DE KOFFIEPADHOUDER Voer de procedure KOFFIEAFGIFTE wekelijks uit zonder een koffiepad te plaatsen. KOFFIESCHENKINRICHTING Voer de reiniging van de koffieschenkinrichting wekelijks uit door eventuele koffieresten met een keukenpenseeltje te verwijderen. Let op: binnenin de koffiepadhouder en de centrale unit bevinden zich de perforators voor de capsule. REINIGING VAN DE LADE VOOR KOFFIEPADS Haal de lade voor de gebruikte koffiepads eruit en was het af. Een normaal gevolg bij het gebruik van het apparaat is dat er kalk gevormd wordt; de machine moet om de 1-2 maanden ontkalkt worden en/of als er minder water uit de machine stroomt. Dit is speciaal ontwikkeld om de performance en de functionering van de machine het best te bewaren gedurende de gehele levensduur ervan, evenals voor het voorkomen, indien juist gebruikt, van iedere aantasting van het verstrekte product. De ontkalkingsoplossing moet afgedankt worden volgens de instructies van de constructeur en/of de geldende normen van het land waar het wordt gebruikt. [. . . ] Waterreservoir: Vul het reservoir altijd en alleen met vers drinkwater zonder koolzuur. Zet de machine niet aan indien het water niet minstens het minimumniveau heeft bereikt dat op de reservoir aangegeven is. Ruimte voor de koffiepads: In de ruimte voor de koffiepads dienen enkel koffiepads Lavazza A MODO MIO geplaatst te worden; steek geen vingers of andere objecten in de ruimte. Afdanking van de machine aan het einde van de levensduur: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS: conform art. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9585

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9585 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag