Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9376

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9376. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9376 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9376 te teleladen.


PHILIPS RI 9376 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2481 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9376

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bestaan uit cijfers of letters; in dit geval wordt verwezen naar de illustratie. Dit symbool geeft informatie aan waarmee men in het bijzonder rekening moet houden voor een beter gebruik van de machine. Gebruik van deze gebruiksaanwijzing Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats en houd hem bij de koffiemachine in geval van gebruik door anderen. Neem voor nadere informatie of bij problemen contact op met één van de erkende servicecentra. [. . . ] Tijdens deze afgifte kan het controlelampje van de koffieschakelaar `klaar voor gebruik' (15) aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (3) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. Wacht tot het controlelampje van de koffieschakelaar (15) "klaar voor gebruik" aangaat, nu is de machine klaar voor de koffieafgifte. 12) - draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de "crema" filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. Als op de koffieschakelaar (15) wordt gedrukt, stroomt het water uit de "crema" filterhouder (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). Laat 50cc water uit het apparaat stromen en druk opnieuw op de koffieschakelaar (15) om de afgifte van warm water te stoppen. 16) - Haal de filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. Met de speciale filterhouder (14) waarmee de machine is uitgerust, hoeft het filter niet te worden verwisseld om 2) - Til het aanzuigbuisje op en verwijder het waterreservoir (5); let er op dat het aanzuigbuisje voor water niet beschadigd wordt. 4) - Spoel het reservoir en vul het met vers drinkwater zonder het te vol te maken. 6) - Plaats de eerder losgekoppelde buis weer correct terug; plaat de deksel weer op het reservoir. Vul het reservoir altijd en alleen met vers drinkwater zonder koolzuur. Zet het apparaat nooit aan zonder dat er water in zit: controleer of er voldoende water in het reservoir zit. 9-B) - Doe 1 of 2 afgestreken maatlepels gemalen koffie in het filter om één of twee kopjes koffie te bereiden; ontdoe de rand van de filterhouder van de koffieresten. 12) - draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. 13) - neem 1 of 2 voorverwarmde kopjes en zet ze onder de filterhouder "crema"; controleer of ze correct onder de gaten zijn geplaatst waar de koffie uitstroomt. Druk bij de gewenste hoeveelheid koffie opnieuw op de koffietoets (15) om de afgifte van de koffie te stoppen en neem de kopjes koffie weg (Afb. 16) - Wacht na de afgifte enkele seconden, neem de "crema" filterhouder weg en gooi het koffiedik weg. Opmerkingvoordereiniging:houdhetfiltervan de"Crema"filterhouderschoondoorhemuitde houder te halen en met drinkwater te wassen (Afb. Druk bij de gewenste hoeveelheid koffie opnieuw op de koffietoets (15) om de afgifte te stoppen en neem het kopje koffie weg. 16) - Wacht na de afgifte enkele seconden, neem de filterhouder weg en gooi de gebruikte koffiepad weg. Opmerkingvoordereiniging:houdhetfiltervan de"Crema"filterhouderschoondoorhemuitde houder te halen en met drinkwater te wassen (Afb. [. . . ] Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor het milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Het controlelampje van de schakelaar (15) "klaar voor gebruik" was uit toen de schakelaar werd ingedrukt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9376

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9376 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag