Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9373

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9373. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9373 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9373 te teleladen.


PHILIPS RI 9373 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2666 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9373

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 11 Nach Beendigung der Wasserentnahme die Ausgabe stoppen, indem erneut die Taste (15) gedrückt wird. Die Kontrolllampe "Maschine bereit" (15) war nicht eingeschaltet, als die Taste gedrückt wurde. La machine ne se met pas en La machine n'est pas branchée sur le rémarche seau électrique. Para las averías no mencionadas en la tabla o en caso de que las soluciones indicadas no funcionen, contactar con un centro de asistencia. [. . . ] Tijdens de koffieafgifte mag de "Crema" filterhouder niet worden verwijderd door hem met de hand rechtsom te draaien. Tijdensdezeafgiftekanhetcontrolelampjevandekoffieschakelaar `klaar voor gebruik' (15) aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Wachttothetcontrolelampjevandekoffieschakelaar(15) "klaar voor gebruik" aangaat, nu is de machine klaar voor de koffieafgifte. 1 met gemalen koffie Deze eenvoudige handeling verzekert van een optimale afgifte en dient uitgevoerd te worden: - bij de ingebruikname; - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt. Draai de kraan (3) open door deze linksom te draaien en druk op de koffieschakelaar (15). Verstrekdehelftvanhetwaterreservoirdoorhetstoom/ heet waterpijpje; om de afgifte te stoppen, druk opnieuw op de schakelaar voor de koffieafgifte (15) en draai de kraan (3) dicht door deze rechtsom te draaien. 11 - 12) - Plaats de filterhouder van onderen in de centrale unit (7) en draai deze van links naar rechts totdat deze geblokkeerd is. Wanneer het water op is, stop de afgifte door opnieuw op de koffietoets (15) te drukken. 12) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de "Crema" filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. Als op de koffieschakelaar (15) wordt gedrukt, stroomt het water uit de "Crema" filterhouder (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). 16) - haal de filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. Met de speciale filterhouder (14) waarmee de machine is uitgerust, hoeft het filter niet te worden verwisseld om één of twee kopjes koffie te verkrijgen. 9-B) - Doe 1 of 2 afgestreken maatlepels gemalen koffie in het filter om één of twee kopjes koffie te bereiden; ontdoe de rand van de filterhouder van de koffieresten. 12) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. 13) - Neem 1 of 2 voorverwarmde kopjes en zet ze onder de filterhouder "Crema"; controleer of ze correct onder de gaten zijn geplaatst waar de koffie uitstroomt. Koffietoets (15) om de afgifte van de koffie te stoppen en neem de kopjes koffie weg (Afb. 16) - Wacht na de afgifte enkele seconden, neem de "Crema" filterhouder weg en gooi het koffiedik weg. Opmerking voor de reiniging: houd het filter van de "Crema" filterhouder schoon door hem uit de houder te halen en met drinkwater te wassen (Afb. Opmerking voor de reiniging: houd het filter van de "Crema" filterhouder schoon door hem uit de houder te halen en met drinkwater te wassen (Afb. Koffie is echter een natuurlijk product en de smaak ervan verandert naar gelang de herkomst en de melange; het verdient dus de voorkeur om verschillende soorten te proberen om het type koffie te vinden dat het meest naar uw smaak is. Toch wordt er voor een beter resultaat aangeraden om melanges te gebruiken die speciaal gemaakt zijn voor espressomachines. [. . . ] Schakel vervolgens de machine uit met de schakelaar ON/OFF (17) en laat deze gedurende 3 minuten uit. 6 herhaal de handelingen beschreven bij punt 5 totdat het waterreservoir geheel leeg is. 7) - Schakel de machine in door op de schakelaar ON/ OFF (17) te drukken; druk op de koffieschakelaar (15) en schenk de gehele inhoud van het reservoir door de filterhouder. Draai de kraan voor de afgifte van water (3) open door deze linksom te draaien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9373

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9373 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag