Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9367

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9367. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9367 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9367 te teleladen.


PHILIPS RI 9367 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1117 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9367

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bestaan uit cijfers of letters; in dit geval wordt verwezen naar de illustratie. Dit symbool geeft informatie aan waarmee men in het bijzonder rekening moet houden voor een beter gebruik van de machine. De illustraties die met de tekst overeenstemmen, bevinden zich op de eerste pagina's van de handleiding. Breng de onder stroom staande delen nooit in contact met water: kortsluitingsgevaar! [. . . ] Tijdens deze handeling kan controlelampje van de koffieschakelaar (16) "klaar voor gebruik" aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (5) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. Wacht tot het controlelampje van de koffieschakelaar (16) "klaar voor gebruik" aangaat, nu is de machine klaar voor de koffieafgifte. 2) - Neem het waterreservoir (3) weg; let op dat het wateraanzuigbuisje niet wordt beschadigd. 3) - Spoel het reservoir en vul het met vers drinkwater zonder het te vol te maken. Met gemalen koffie Opgelet: in de filterhouder blijft er een kleine hoeveelheid water over; dit is normaal en is te wijten aan de eigenschappen van de filterhouder zelf. Opmerking voor de reiniging: houd het filter van de "Crema" filterhouder schoon door hem uit de houder te halen en met drinkwater te wassen (Afb. Opmerking voor de reiniging: houd het filter van de "Crema" filterhouder schoon door hem uit de houder te halen en met drinkwater te wassen (Afb. 12) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de "Crema" filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. Als op de koffieschakelaar (16) wordt gedrukt, stroomt het water uit de "Crema" filterhouder (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). Laat 50cc water uit het apparaat stromen en druk opnieuw op de koffieschakelaar (16) om de afgifte van warm water te stoppen. 16) - Haal de filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. Met de speciale filterhouder (13) waarmee de machine is uitgerust, hoeft het filter niet te worden verwisseld om één of twee kopjes koffie te verkrijgen. 9-B) - Doe 1 of 2 afgestreken maatlepels gemalen koffie in het filter om één of twee kopjes koffie te bereiden; ontdoe de rand van de filterhouder van de koffieresten. 12) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. 13) - Neem 1 of 2 voorverwarmde kopjes en zet ze onder de onder "Crema" filterhouder; controleer of ze correct onder de gaten zijn geplaatst waar de koffie uitstroomt. Druk bij de gewenste hoeveelheid koffie opnieuw op de koffietoets (16) om de afgifte van de koffie te stoppen en neem de kopjes koffie weg (Afb. 16) - Wacht enkele seconden na het beëindigen van de afgifte, neem de "Crema" filterhouder weg en gooi het koffiedik weg. 9-A) - Haal het filter voor gemalen koffie (12) uit de "Crema" filterhouder (13) door hem omhoog te trekken. 10) - Plaats de houder voor koffiepads (14) met de bolle kant naar beneden in de "Crema" filterhouder (13); plaats daarna ook het filter (15). 12) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. [. . . ] Melk is niet geschikt: poedermelk, Er wordt geen schuim gevormd magere melk. Het lukt niet om een cappuccino te bereiden Er is geen stoom meer in de waterketel. De koffie loopt te snel over, er wordt geen room gevormd Te grove maling. De koffie loopt niet over of loopt slechts druppelsgewijs over Koffie aangedrukt in de filterhouder. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9367

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9367 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag