Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9355

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9355. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9355 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9355 te teleladen.


PHILIPS RI 9355 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1389 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9355

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Neem voor nadere informatie of bij problemen contact op met één van de erkende servicecentra. De spanning moet overeenstemmen met de spanning die op het plaatje van het apparaat staat vermeld. Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact, wanneer de machine langere tijd niet wordt gebruikt. [. . . ] Vul het reservoir altijd en alleen met vers drink- Laat het handvat van de onder druk links. Deze beweging garandeert een perfecte werking " te zetten; houder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk men, dient men de selectieknop (17) in de stand " " te zetten om de afgifte te stoppen. Het apparaat is nu gereed voor de in werking stelling; zie de desbetreffende hoofdstukken voor meer informatie Nadat het apparaat lange tijd niet gebruikt is en er stoom afgegeven is, moet het circuit van het apparaat worden gevuld, voordat het apparaat wordt ingeschakeld. 16) - Wacht na de afgifte enkele seconden, neem Belangrijke Opmerking: De filter (14) en de houder voor koffiepads (13) dienen schoon - Product en de smaak ervan verandert naar gelang de herkomst en de melange; het verdient dus de voorkeur om vinden dat het meest naar uw smaak is. Toch wordt er voor een beter resultaat aangeraden om melanges te gebruiken die speciaal gemaakt zijn voor es- Laat het handvat van de onder brengt het handvat nu iets naar links terug. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de " te zetten; houder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk men, dient men de selectieknop (17) in de stand " " te zetten om de afgifte van warm water te stoppen. 14) voor door de selectieknop (17) in de stand " pads aan om een beter resultaat in het kopje te krijgen en om de reiniging en de bereiding te vergemakkelijken. 5) - Draai de knop (4) even open, zodat het restwater uit het stoompijpje (pannarello) kan lopen; na korte tijd komt er alleen stoom uit. 20) - Steek het stoompijpje in de melk en draai de knop (4) open door deze linksom te draaien; laat de bak met de melk langzaam draaien en beweeg het van onder naar boven om gelijkmatige opwarming te verkrijgen. Indien beide leds branden en het apparaat een te hoge machine operatief te maken. Nota bene: indien het niet lukt om een cappuccino te bereiden zoals beschreven, dient men en vervolgens de handelingen te herhalen. Het onderhoud en de reiniging mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de machine koud is en van het elektriciteitsnet afgekoppeld is. 21-22) - Demonteer dagelijks, na de melk opgewarmd te hebben, de buitenkant van de pannarello en was deze met vers drinkwater. Om deze handeling uit te voeren, ga als volgt te werk: - verwijder de buitenkant van de pannarello (voor een juiste reiniging); - draai de ring los (zonder deze te verwijderen); - schuif het bovenste gedeelte van de pannarello van het stoompijpje af; - was het bovenste gedeelte van de pannarello met vers drinkwater; - was het stoompijpje met een vochtige doek en verwijder eventuele melkresten; - plaats het bovenste gedeelte in het stoompijpje (verzeker u ervan dat deze er geheel ingeschoven is); - maak de ring weer vast. - verwijder de adapter (indien aanwezig), was deze zorgvuldig met warm water. Tijdens het gebruik van het apparaat wordt kalk gevormd; de machine moet om de 1-2 maanden ontkalkt worden en/ of als er minder water uit de machine stroomt. [. . . ] Alvorens de accessoires te gebruiken, raden wij aan deze met stromend water te wassen; (Afb. 31-32) dompel het aanzuigbuisje in een kan met vers water en laat een kleine hoeveelheid stoom eruit komen (raadpleeg de bijbehoren- Het symbool op het product of op verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden gerecycled. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9355

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9355 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag