Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9347

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9347. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9347 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9347 te teleladen.


PHILIPS RI 9347 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2720 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9347

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij feliciteren u met het feit dat u dit espresso-apparaat van topkwaliteit gekocht heeft en wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Voordat u het apparaat in gebruik neemt adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. In deze gebruiksaanwijzing wordt namelijk uitgelegd hoe u het apparaat het beste kunt gebruiken, schoonmaken en onderhouden zodat het apparaat lang meegaat. Erneut die Espressotaste drücken, um die Espressozubereitung zu stoppen. [. . . ] Wacht tot er een regelmatige waterstroom uit het stoompijpje komt ("Pannarello"). Druk nogmaals op de koffieschakelaar (4) en draai de knop (6) "heet water/ stoom" met de klok mee dicht. KOFFIEMOLEN de verse koffiebonen erin en sluit het reservoir weer met het deksel (11). De kwaliteit en de smaak van de koffie hangen behalve van de gebruikte branding ook af van de maling. De koffiemolen heeft een knop (13) voor de instelling van de grofheid van de maling. De grofheid van de maling kan worden gevarieerd door aan de knop te draaien terwijl de molen in werking is (de cijfers geven de grofheid aan); elk apparaat wordt in de fabriek afgesteld op een gemiddelde grofheid van de maling. Door de knop op lagere cijfers te draaien wordt de maling grover; op hogere cijfers wordt de koffie fijner gemalen. het is verboden andere materialen dan koffiebonen in het reservoir te doen. De koffiemolen bevat bewegende delen, die gevaarlijk kunnen zijn; het is verboden er vingers of andere voorwerpen in te steken. Voordat u om welke reden dan ook werkzaamheden wilt verrichten in het koffiereservoir, moet de hoofdschakelaar worden uitgeschakeld en moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken. Doe geen koffiebonen in het koffiereservoir terwijl het apparaat in werking is. Zet het apparaat aan, als dit niet actief is, door op de hoofdschakelaar (3) te drukken. Breng om de koffiemolen aan te drijven de filterhouder dichter bij de koffieuitgang (14) en steek hem in de daarvoor bestemde vork. Druk ertegen met de filterhouder totdat de schakelaar voor het koffiemalen (15) wordt aangedreven. Stop het malen van de koffie als de gewenste hoeveelheid bereikt is, door de filterhouder uit de vork te halen; Opmerking. De dosering gebeurt onmiddellijk en wordt overgelaten aan de gevoeligheid van de gebruiker. Gebruik niet te veel of te weinig koffie; de hoeveelheid gemalen koffie voor elk kopje zou moeten variëren van 5 tot 7 gr. Het is verboden de koffiemolen aan te drijven met andere mechanismen en/of instrumenten dan de filterhouder. Laat de filterhouder en het kopje opwarmen door op de koffieschakelaar (4) te drukken; het water begint uit de filterhouder te komen (dit is alleen nodig voor het eerste kopje koffie). Verwijder de filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien, en laat het resterende water weglopen. Met de speciale "Crema" filterhouder (16) waarover het apparaat beschikt, is het niet nodig een nieuwe filter te gebruiken om één danwel twee kopjes koffie te zetten. Neem met de filterhouder de juiste · 1) voor één of twee kopjes koffie. [. . . ] Meng het ontkalkingsproduct met water, zoals op de verpakking van het product wordt aangeduid, en vul er het waterreservoir mee. Laat nu met tussenpozen (een kopje per keer) de gehele inhoud van het waterreservoir naar buiten komen, door de knop (6) tegen de wijzers van de klok in te draaien en op de koffieschakelaar te drukken (4). Om de afgifte te stoppen drukt men opnieuw op de koffieschakelaar (4) en draait men de knop (6) met de wijzers van de klok mee. Laat het ontkalkingsmiddel tijdens de intervallen gedurende 10-15 minuten inwerken, door het apparaat uit te zetten met de hoofdschakelaar (3). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9347

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9347 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag