Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9345

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9345. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9345 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9345 te teleladen.


PHILIPS RI 9345 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1447 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9345

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij feliciteren u met het feit dat u dit espresso-apparaat van topkwaliteit gekocht heeft en wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen. Voordat u het apparaat in gebruik neemt adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen. In deze gebruiksaanwijzing wordt namelijk uitgelegd hoe u het apparaat het beste kunt gebruiken, schoonmaken en onderhouden zodat het apparaat lang meegaat. Ist die Maschine ausgeschaltet, sie mit dem Hauptschalter (3) einschalten, die Lampe (11) leuchtet auf. [. . . ] 25 Spoel het reservoir en vul het met vers water, maar maak hem niet te vol. 27 Zet het reservoir weer op zijn plaats en let erop dat de tevoren weggehaalde leidingen in het water worden gedompeld. Deze klep sluit automatisch wanneer het reservoir wordt weggehaald, om te verhinderen dat het water naar buiten loopt. Houdt u zich voor het installeren van het apparaat aan de volgende veiligheidsvoorschriften: · Zet het apparaat op een veilige plek; · Vergewis u ervan dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen; · Zet het apparaat niet op erg warme oppervlakken of in de buurt van open vuur. Het koffiezetapparaat moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact. Vul het reservoir altijd en uitsluitend met koud, niet koolzuurhoudend water: warm water of andere vloeistoffen kunnen het reservoir beschadigen. Zet het apparaat nooit aan zonder dat er water in zit: vergewis u ervan dat er voldoende water in het reservoir zit. 1 Als u het apparaat weer wilt aanzetten nadat het lange tijd niet gebruikt is, moet, nadat het water verbruikt is en er stoom is afgenomen, het circuit van het apparaat weer worden gevuld. Druk op de hoofdschakelaar (3), het controlelampje (11) gaat branden. 28 Draai de knop (6) "heet water/ stoom" tegen de klok in open, en druk op de koffieschakelaar. Wacht tot er een regelmatige waterstroom uit het stoompijpje komt ("Pannarello"). Druk nogmaals op de koffieschakelaar (4) en draai de knop (6) "heet water/ stoom" met de klok mee dicht. 30 Steek de "Crema" filterhouder van onderaf in de afgiftegroep (7), door de houder van links naar rechts te draaien tot hij vast zit. Een automatisch systeem breng het handvat nu nog iets meer naar links. Laat de filterhouder en het kopje opwarmen door op de koffieschakelaar (4) te drukken; het water begint uit de filterhouder te komen (dit is alleen nodig voor het eerste kopje koffie). 32 Verwijder de filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien, en laat het resterende water weglopen. Met de speciale "Crema" filterhouder (13) waarover het apparaat beschikt, is het niet nodig een nieuwe filter te gebruiken om één danwel twee kopjes koffie te zetten. 29 Doe 1 of 2 afgestreken maatschepjes gemalen koffie in het filter voor één of twee kopjes koffie. 30 Steek de "Crema" filterhouder (13) van onderaf in de afgiftegroep (7) door de houder van links naar rechts te draaien tot hij vast zit, zoals eerder is uitgelegd. 31 Neem 1 of 2 voorverwarmde kopjes en zet hen onder de filterhouder: controleer of ze goed onder de openingen staan waar de koffie uit komt. Het is verboden om terwijl de koffie naar buiten komt de filterhouder weg te halen door hem met de hand met de klok mee te draaien. Tijdens deze operatie kan het lampje `apparaat gereed' (12) aan- en uit gaan; dit is de normale gang van zaken en moet niet als een storing beschouwd worden. [. . . ] 28 Laat nu met tussenpozen (een kopje per keer) de gehele inhoud van het waterreservoir naar buiten komen, door de knop (6) tegen de wijzers van de klok in te draaien en op de koffieschakelaar te drukken (4). Om de afgifte te stoppen drukt men opnieuw op de koffieschakelaar (4) en draait men de knop (6) met de wijzers van de klok mee. Laat het ontkalkingsmiddel tijdens de intervallen gedurende 10-15 minuten inwerken, door het apparaat uit te zetten met de hoofdschakelaar (3). Het is nodig iedere 3-4 maanden van gebruik het apparaat te ontkalken en/of wanneer men een afname van de waterafgifte opmerkt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9345

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9345 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag