Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9330

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9330. Wij hopen dat dit PHILIPS RI 9330 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI 9330 te teleladen.


PHILIPS RI 9330 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4955 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI 9330

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nominale spanning - Nominaal vermogen - Voeding Zie plaatje op het apparaat Materiaal behuizing Thermoplastisch Afmetingen (l x h x d) (mm) 220 x 300 x 270 Gewicht 4 kg Kabellengte 1, 2 m Bedieningspaneel Op de bovenkant Filterhouder Crema Pannarello Speciaal voor cappuccino's Waterreservoir 1 liter - Uitneembaar Pompdruk 15 bar Waterketel Inox Veiligheidsinrichtingen Veiligheidsventiel waterketeldruk Thermostaat met handmatige inschakeling De waarschuwingsdriehoek geeft alle belangrijke instructies aan die van belang zijn voor de veiligheid van de gebruiker. verwijzingen naar illustraties , delen van het apparaat of bedieningselementen , enz. Bestaan uit cijfers of letters; in dit geval wordt verwezen naar de illustratie. Dit symbool geeft informatie aan waarmee men in het bijzonder rekening moet houden voor een beter gebruik van de machine. [. . . ] Houd u aan de volgende veiligheidsvoorschriften, voordat u het apparaat installeert: · Zet het apparaat op een veilige plek; · Verzeker u ervan dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen; · Zet het apparaat niet op erg warme oppervlakken of in de buurt van open vuur. Controleer of de hoofdschakelaar (2) niet is ingedrukt, voordat u het apparaat op het elektriciteitsnet aansluit. Steek het andere uiteinde van de stekker in een wandstopcontact met de juiste spanning. Tijdens de koffieafgifte mag de "Crema" filterhouder niet worden verwijderd door hem met de hand rechtsom te draaien. Tijdens de afgifte kan het controlelampje `klaar voor gebruik (5) aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (7) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. 4B) - Schakel de uitgeschakelde machine in met de hoofdschakelaar (2). 1) - Neem het waterreservoir (1) weg; let op dat het wateraanzuigbuisje niet wordt beschadigd. 2) - Spoel het reservoir en vul het met vers drinkwater zonder het te vol te maken. 3) - Zet het reservoir weer op zijn plaats en steek het eerder weggehaalde buisje er weer in. Vul het reservoir altijd en alleen met vers drinkwater zonder koolzuur. Met gemalen koffie 11) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de "Crema" filterhouder los, het handvat draait lichtjes naar links. Deze beweging garandeert een perfecte werking van Als op de koffieschakelaar (4) wordt gedrukt, stroomt het water uit de "Crema" filterhouder (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). Laat 50cc water uit het apparaat stromen en druk opnieuw op de koffieschakelaar (4) om de afgifte van warm water te stoppen. 15) - Haal de filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. Met de speciale filterhouder (14) waarmee de machine is uitgerust, hoeft het filter niet te worden verwisseld om één of twee kopjes koffie te verkrijgen. 8B) - Doe 1 of 2 afgestreken maatlepels gemalen koffie in het filter om één of twee kopjes koffie te bereiden; ontdoe de rand van de filterhouder van de koffieresten. 11) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. 12) - Neem 1 of 2 voorverwarmde kopjes en zet ze onder de onder "Crema" filterhouder; controleer of ze correct onder de gaten zijn geplaatst waar de koffie uitstroomt. Druk bij de gewenste hoeveelheid koffie opnieuw op de koffietoets (4) om de afgifte van de koffie te stoppen en neem de kopjes koffie weg (Afb. 15) - Wacht enkele seconden na het beëindigen van de afgifte, neem de "Crema" filterhouder weg en gooi het koffiedik weg. [. . . ] Het symbool op het product of op verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur worden gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor het milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI 9330

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI 9330 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag