Gebruiksaanwijzing PHILIPS RI8327

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI8327. Wij hopen dat dit PHILIPS RI8327 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS RI8327 te teleladen.


PHILIPS RI8327 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2447 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS RI8327

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Suitable Location for Operation and Maintenance To ensure a correct and efficient performance of the coffee machine, we recommend following the instructions below: • Choose a level surface; • Choose a location that is sufficiently well-lit, clean and near an easily reachable socket; • Allow for a minimum distance from the sides of the machine as shown in (Fig. € 16 • Key to Machine Parts (Page 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Control panel Water tank lid Hot water/steam knob Seat for accessories Water tank Cup holder rest Water recovery tray + grill Brew unit Steam wand (Pannarello) Power cord Pressurized filter holder Ground coffee measuring scoop Ground coffee filter (single piece for 1 or 2 coffee(s)) Coffee pod filter adapter Coffee pod filter ON/OFF button "Machine on" indicator light Light ON = the machine is on Light OFF = the machine is off Coffee brew button Coffee/water - "Machine ready" indicator light Light ON = OK for coffee brewing / hot water dispensing Light OFF = temperature is low for coffee brewing / hot water dispensing Steam button "Steam ready" indicator light Light ON = OK for steam dispensing Light OFF = temperature is low for steam dispensing The coffee machine is now ready to be connected to the electric network. 2 Installation Instructions Before installing the machine, read the following safety instructions carefully: • Place the machine in a safe place; • Make sure children cannot play with the machine; • Do not place the machine on hot surfaces or near open flames. Before using the machine, make sure that the hot water/ steam knob (3) is closed and that there is enough water in the machine tank. [. . . ] 3) - Zet het reservoir erin en verzeker u ervan dat deze op de juiste manier wordt geplaatst en plaats de deksel (2) er weer op. 20 21 4 INSTALLATIE Houd u voor uw eigen veiligheid en die van anderen strikt aan de “Veiligheidsvoorschriften” in hst. Controleer of het reservoir goed in de machine is geplaatst en druk het zorgvuldig aan tot het geheel aansluit (HET TEKENTJE VAN AFB. 4 DIENT GEHEEL ZICHTBAAR TE ZIJN) om te voorkomen dat het water er van onderen uit loopt. De installatie Houd u aan de volgende veiligheidsvoorschriften, voordat u het apparaat installeert: • zet het apparaat op een veilige plek; • verzeker u ervan dat kinderen niet met het apparaat kunnen spelen; • zet het apparaat niet op erg warme oppervlakken of in de buurt van open vuur. 5 Vullen van het circuit Bij het eerste gebruik, nadat stoom is afgegeven of nadat het water in het reservoir op is, moet het circuit van de machine altijd worden bijgevuld. € Wacht tot uit het stoompijpje (Pannarello) een gelijkmatige waterstraal stroomt. Het apparaat is nu gereed voor de afgifte van koffie en stoom; zie de desbetreffende hoofdstukken voor meer informatie over de werking. Centrale unit (8) en draai deze van links naar rechts totdat deze geblokkeerd is. Wanneer het water op is, stop de afgifte door opnieuw op de koffieschakelaar (18) te drukken. 20) - Verwijder de filterhouder uit de centrale unit door deze van rechts naar links te draaien en spoel het met vers drinkwater. Tijdens de koffieafgifte mag de onder druk staande filterhouder niet worden verwijderd door hem met de hand rechtsom te draaien. € Tijdens de afgifte kan het controlelampje "klaar voor gebruik" (19) aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (3) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. Wacht totdat het controlelampje "klaar voor gebruik" (19) gaat branden. 6 Ingebruikname of gebruik na een periode van stilstand Deze eenvoudige handeling verzekert u van een optimale afgifte en dient uitgevoerd te worden: - bij de ingebruikname; - of wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt (voor meer dan 2 weken). Het water dat verstrekt wordt tijdens dit proces, dient geleegd te worden in de daarvoor bestemde afvoer en mag niet gebruikt worden voor consumptie. Indien het reservoir vol raakt tijdens de cyclus, dient de afgifte gestopt te worden en het reservoir geleegd alvorens de handeling te voltooien. 9) - Plaats de filter (13) in de onder druk staande filterhouder (11); bij het eerste gebruik is de filter al geplaatst. 16) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de onder druk staande filterhouder. 18) - Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door op de koffieschakelaar (18) te drukken; het water begint uit de onder druk staande filterhouder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het • • • • 63 • Nederlands • • • • • • • • • • eerste kopje koffie). [. . . ] Om deze handeling uit te voeren, ga als volgt te werk: - verwijder de buitenkant van de Pannarello (voor een normale reiniging); - schuif het bovenste gedeelte van de Pannarello van het stoompijpje af; - was het bovenste gedeelte van de Pannarello met vers drinkwater; - was het stoompijpje met een vochtige doek en verwijder eventuele melkresten; - plaats het bovenste gedeelte in het stoompijpje (verzeker u ervan dat deze er geheel ingeschoven is); - plaats de buitenkant van de Pannarello terug. 2) - Giet DE GEHELE inhoud van de fles met geconcentreerd ontkalkingsmiddel van GAGGIA in het waterreservoir van het apparaat en vul het met vers drinkwater tot het MAX niveau. 4 Verwijder de eventueel op het stoompijpje geïnstalleerde Pannarello (of Cappuccinatore). 5 Zet de machine aan door op de ON/OFF schakelaar (16) te drukken; het controlelampje (17) zal aan gaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS RI8327

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS RI8327 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag