Gebruiksaanwijzing PHILIPS QT 4019

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS QT 4019. Wij hopen dat dit PHILIPS QT 4019 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS QT 4019 te teleladen.


PHILIPS QT 4019 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (591 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS QT 4019 (5236 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS QT 4019

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. [. . . ] Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www. Elektromagnetische velden Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Algemeen Het apparaat is voorzien van een automatische voltagekeuzeschakelaar en is geschikt voor een netspanning tussen 100 en 240 volt. De adapter zet 100-240 volt om in een veilige laagspanning van minder dan 24 volt. Opladen Laad het apparaat volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt. 1 Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en niet op netspanning aangesloten is. 5 Druk het knipelement terug op het apparaat om het te sluiten (`klik') (fig. Vervangen Vervang een versleten of beschadigd knipelement alleen door een origineel Philips-knipelement, dat verkrijgbaar is bij geautoriseerde Philips-servicecentra. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de accu, kunt u met het apparaat ook naar een Philips-servicecentrum gaan. [. . . ] Trek nooit aan de buigzame bovenkant van de baardtrimkam, maar altijd aan het onderste deel. 3 Maak beheerste bewegingen, waarbij u het baardhaar voorzichtig aanraakt met de trimmer (fig. Gebruik met snoer Wanneer de accu bijna leeg is, kunt u het apparaat ook op netspanning gebruiken: 1 Schakel het apparaat uit, steek de adapter in het stopcontact en wacht enkele seconden voordat u het apparaat inschakelt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS QT 4019

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS QT 4019 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag