Gebruiksaanwijzing PHILIPS QT4010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS QT4010. Wij hopen dat dit PHILIPS QT4010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS QT4010 te teleladen.


PHILIPS QT4010 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (382 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS QT4010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 3 Sofern erforderlich, durchtrennen Sie die Drähte, um die Platine und den Akku vom Gerät zu trennen. Tenga cuidado con las tiras de la batería y las piezas de la carcasa, ya que están muy afiladas. [. . . ] Indien de adapter beschadigd is, laat deze dan altijd vervangen door een van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen. Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan grote temperatuur-, druk- of vochtigheids­ verschillen, dient u het apparaat 30 minuten te laten acclimatiseren voordat u het gaat gebruiken. --- Gebruik het apparaat niet als een van de onderdelen beschadigd of kapot is, omdat dit tot verwondingen kan leiden. Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken. Maximale geluidsniveau: Lc = 75 dB(A) Naleving van richtlijnen Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Milieu Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. De ingebouwde accu bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. [. . . ] Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer. Garantiebeperkingen Knipelementen vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie, omdat deze onderhevig zijn aan slijtage. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS QT4010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS QT4010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag