Gebruiksaanwijzing PHILIPS QC5115/15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS QC5115/15. Wij hopen dat dit PHILIPS QC5115/15 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS QC5115/15 te teleladen.


PHILIPS QC5115/15 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1057 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS QC5115/15

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker, aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert. Alsdeadapterbeschadigdis, zorgerdanvoordatdezealtijdwordt vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen. Gebruik het apparaat niet wanneer een van de hulpstukken beschadigd of kapot is, omdat dit tot verwondingen kan leiden. Laad het apparaat op, gebruik het en bewaar het bij een temperatuur tussen 15°C en 5°C. [. . . ] Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het knippen van hoofdhaar bij mensen. Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan grote temperatuur-, druk- of vochtigheidsverschillen, dient u het apparaat 0 minuten te laten acclimatiseren voordat u het gaat gebruiken. Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Opladen Een volledig opgeladen apparaat heeft een snoerloze kniptijd tot één uur. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is wanneer u het gaat opladen. Steek het apparaatstekkertje in het apparaat en steek de adapter in hetstopcontact. 2) , Het oplaadlampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen. Opmerking: Het oplaadlampje geeft niet aan wanneer het apparaat volledig is opgeladen. Knippen met snoer Gebruik het apparaat alleen op netspanning als de accu leeg is. Sluit de haartrimmer aan op het stopcontact en wacht enkele seconden voordat u het apparaat inschakelt. Wanneer u de haarlijn rond de oren wilt bijwerken, knip dan alleen dehaarpunten. Om de neklijn en de bakkebaarden bij te werken moet u de haartrimmer omdraaien en neerwaartse bewegingen maken(fig. 5 Pas de stand van de draaikop aan om het bijwerken van de contouren eenvoudiger te maken. De precisietrimmer gebruiken U kunt het apparaat met de precisietrimmer gebruiken om de neklijn en de haarlijn rond de oren eenvoudiger en nauwkeuriger bij te werken. 11) Oefen druk uit op het midden van het knipelement om het te openen(fig. 15) schoonmaken Gebruik voor het reinigen van het apparaat geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of vloeistoffen als alcohol, benzine of aceton. Maak het apparaat en de adapter alleen schoon met het bijgeleverde borsteltje. Schakel het apparaat uit en neem de adapter uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat schoonmaken. Oefen druk uit op het midden van het knipelement om het te openen(fig. Vervangen Vervang een versleten of beschadigd knipelement alleen door een origineel Philips-knipelement. Milieu , , Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. [. . . ] Milieu , , Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. De ingebouwde accu's bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder de accu's altijd voordat u het apparaat afdankt en inlevert op een door de overheid aangewezen inzamelpunt. Alsuproblemenondervindtbijhetverwijderenvande accu's, kunt u met het apparaat ook naar een Philipsservicecentrum gaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS QC5115/15

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS QC5115/15 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag