Gebruiksaanwijzing PHILIPS PT730

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PT730. Wij hopen dat dit PHILIPS PT730 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PT730 te teleladen.


PHILIPS PT730 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2657 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS PT730 BROCHURE (1340 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PT730

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen. Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software. [. . . ] » Er wordt een optiemenu weergegeven. Selecteer een optie om door te gaan. [Toevoegen aan Favorieten]: voeg de geselecteerde mediabestanden toe aan het album [Favorieten] [Kopiëren]: kopieer de geselecteerde mediabestanden naar een ander album [Verplaatsen]: verplaats de geselecteerde mediabestanden naar een ander album [Verwijderen]: verwijder de geselecteerde mediabestanden [Roteren]: draai de geselecteerde mediabestanden [Diapresentatie afspelen]: geef de geselecteerde mediabestanden weer in de modus Diapresentatie Foto's roteren 1 2 Selecteer [Roteren] en raak vervolgens OK aan. Raak / aan om de foto te roteren en raak vervolgens OK aan. 3 NL 19 6 Klok De klok weergeven 1 Selecteer [Klok] in het beginscherm en raak OK aan. [Tijd en datum]: raak / // aan om de tijd/datum in te stellen of een datum- en tijdnotatie te selecteren. Zie "Instellingen - De datum en tijd instellen" voor meer informatie. Een type klok/kalender selecteren 1 2 Selecteer [Klok selecteren] in het klokmenu en raak vervolgens OK aan. Raak / aan om een sjabloon voor een klok of kalender te selecteren en raak vervolgens OK aan. » Een klok/kalender wordt weergegeven. Klokmenu 1 Als er een klok of kalender wordt weergegeven, raakt u MENU aan om het klokmenu te openen. Houd ingedrukt om terug te gaan naar het beginscherm. [Klok selecteren]: selecteer een ander sjabloon van een klok of kalender om weer te geven. NL 20 7 Eventherinnering Een eventherinnering maken 1 Selecteer [Herinnering] in het beginscherm en raak OK aan. 3 Raak / aan om een sjabloon of eventherinnering te selecteren en raak vervolgens OK aan. » Er wordt een lijst met opties weergegeven. » Bewerk de tekst van de eventherinnering. 2 Selecteer [Maak een nieuwe herinnering] en raak vervolgens OK aan. » Stel de actuele tijd en datum in (indien van toepassing). 4 Selecteer [Gereed] en raak vervolgens OK aan. » U wordt gevraagd om de eventherinnering in te plannen. NL 21 5 Plan het bericht in. De naam van een eventherinnering invoeren 1 2 3 Selecteer [Naam event] en raak vervolgens OK aan. Selecteer een letter/cijfer om de naam in te voeren (circa 24 tekens) en raak vervolgens OK aan. Als u wilt wisselen tussen hoofdletters en kleine letters selecteert u aA op het weergegeven toetsenblok en raakt u vervolgens OK aan. Selecteer als de naam volledig is ingevuld en raak vervolgens OK aan. [Naam event]: voer de naam in Zie "De naam van een eventherinnering invoeren" voor meer informatie. [Herhalen]: selecteer een herhalingsfrequentie [Datum instellen]: stel de datum of dag in [Tijd instellen]: stel de tijd in 4 Een eventherinnering bewerken 1 Selecteer [Herinnering] in het beginscherm en raak OK aan. 6 Nadat de eventherinnering is voltooid, selecteert u [Gereed] en raakt u OK aan. Selecteer [Bekijk herinnering]om de beschikbare eventherinneringen weer te geven. Selecteer [Interval] en raak vervolgens OK aan. Selecteer [Diapresentatie] en raak vervolgens OK aan. Als u de diapresentatie in willekeurige volgorde wilt weergeven, selecteert u [Aan] en raakt u vervolgens OK aan. Als u de diapresentatie in de standaardvolgorde wilt weergeven, selecteert u [Uit] en raakt u vervolgens OKaan. 4 Een overgangseffect selecteren 1 Selecteer [Instellingen] in het beginscherm en raak OK aan. 4 Selecteer een interval voor de diapresentatie en raak vervolgens OK aan. 30 NL 2 3 Selecteer [Diapresentatie] en raak vervolgens OK aan. Selecteer [Overgangseffect] en raak vervolgens OK aan. 4 Selecteer [RadiantColor]/een achtergrondkleur/[Automatisch aanpassen] en raak vervolgens OK aan. 4 Selecteer een overgangseffect en raak vervolgens OK aan. Achtergrondkleur selecteren U kunt een randkleur voor de achtergrond selecteren voor foto's die kleiner zijn dan het display van het PhotoAlbum. » Als u [RadiantColor] selecteert, vult het PhotoAlbum bij foto's die kleiner zijn dan het volledige scherm de rest van het scherm met de randkleuren van de foto's. Op deze manier wordt het scherm gevuld zonder zwarte balken of een vervormde beeldverhouding. 1 Selecteer [Instellingen] in het beginscherm en raak OK aan. 2 3 » Als u een achtergrondkleur selecteert, wordt op het PhotoAlbum een foto weergegeven met een achtergrondkleur. Selecteer [Achtergrondkleur] en raak vervolgens OK aan. NL 31 » Als u [Automatisch aanpassen] selecteert, wordt de foto op het PhotoAlbum uitgerekt en wordt het scherm gevuld met een vervormd beeld. 2 Selecteer [Vergr. aanraakscherm] en raak vervolgens OK aan. 3 Het aanraakpaneel ontgrendelen 1 Selecteer [Instellingen] in het beginscherm en raak OK aan. Selecteer [Autom. inschakelen] om de vergrendeling in te schakelen en raak vervolgens OK aan. » Als er circa 10 seconden geen knop wordt aangeraakt, wordt het aanraakpaneel automatisch vergrendeld en worden de LED-lampjes op het aanraakpaneel uitgeschakeld. Het vergrendelde aanraakpaneel activeren: 1 2 Raak een willekeurige knop aan. Schuif de schuifregelaar links/rechts snel van links naar rechts om het aanraakpaneel te ontgrendelen. 32 NL Het aanraakpaneel ontgrendelen 1 Selecteer [Instellingen] in het beginscherm en raak OK aan. Het vergrendelde aanraakpaneel activeren: 1 2 Raak een willekeurige knop aan. [. . . ] Controleer of u de huidige tijd, uitschakeltijd en inschakeltijd goed hebt ingesteld. Het PhotoAlbum wordt automatisch uitgeschakeld zodra de tijd wordt weergegeven die is ingesteld voor automatische uitschakeling. Als de tijd voor de huidige dag al is verlopen, wordt de status voor de uitschakeltijd ingeschakeld op de opgegeven tijd vanaf de volgende dag. Kan ik het geheugen vergroten om meer foto's op het PhotoAlbum op te slaan? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PT730

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PT730 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag