Gebruiksaanwijzing PHILIPS PSS110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PSS110. Wij hopen dat dit PHILIPS PSS110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PSS110 te teleladen.


PHILIPS PSS110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2084 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS PSS110 (2264 ko)
   PHILIPS PSS110 BROCHURE (256 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 6 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 BROCHURE (278 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 1 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 2 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 3 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 4 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 annexe 5 (2105 ko)
   PHILIPS PSS110 Quick start guide (169 ko)
   PHILIPS PSS110 Quick start guide (169 ko)
   PHILIPS PSS110 Quick start guide (169 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PSS110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] user manual manuel d'utilisation | benutzerhandbuch gebruikershandleiding | manuale per l'utente användar-handbok | manual del usuario | manual do usuário We hopen dat u veel plezier zult beleven aan de Philips ShoqBox Bezoek onze website: www. philips. com/support en voer de naam van het product in. U kunt de volgende onderwerpen bekijken: · FAQ (veelgestelde vragen) · De nieuwste gebruikershandleidingen · De nieuwste downloads voor de pc · Firmware-upgradebestanden Registreren Omdat u uw product kunt upgraden, raden wij u aan uw product te registreren op www. philips. com/register, zodat we u kunnen informeren zodra er nieuwe gratis upgrades beschikbaar zijn. Het typeplaatje bevindt zich op de achterzijde van het deksel met de aansluitingen. Open het deksel om het typeplaatje te zien. 1 Snel aan de slag 1 Laad de batterij op Open het klepje aan de achterkant van het ShoqBox, waar de aansluitingen zich bevinden. Sluit de meegeleverde multi-voltage adapter/lader aan op de 5 V DC-ingang van het en steek vervolgens de stekker van de multi-voltage adapter/lader in een gewoon stopcontact. [. . . ] Neem contact op met het dichtstbijzijnde Philips Service Center om de batterij te laten vervangen. Er is een bestandsfout opgetreden:mogelijk ontbreken systeembestanden of is er sprake van een formaatfout op de ShoqBox. Verbind de ShoqBox met de pc en het stopcontact en start Device Manager . Selecteer MENU Instellingen Informatie om "FW vers:" weer te geven. Selecteer MENU Instellingen Informatie om "Free:" weer te geven. Het alarm functioneert niet De datum en de tijd van de klok zijn onjuist. Controleer of u alle noodzakelijke alarminstellingen hebt geactiveerd. Sluit de netstroomadapter/lader aan om het ShoqBox te gebruiken. 18 Copyrightinformatie 0 0 Ongeoorloofde vermenigvuldiging en distributie van opnames die vanaf een cd of het internet zijn gedownload betekent schending van het auteursrecht en internationale verdragen. Het ShoqBox en de meegeleverde software zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. In het Verenigd Koninkrijk en bepaalde andere landen is voor het kopiëren van auteursrechtelijk beschermd materiaal toestemming van de rechthebbenden vereist. Met het oog op het milieu. . . Wij hebben alle overbodige verpakkings-materialenweggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in vier materialen te scheiden is: karton, polystyreenschuim, PET en plastic. Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren. Verwijdering van uw oude product Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. 19 Veiligheid en onderhoud Zie voor extra informatie over het product het meegeleverde boekje Veiligheid en garantie met belangrijke veiligheidsinstructies. Informatie over de werktemperatuur en de opslagtemperatuur 0 Gebruik de ShoqBox altijd bij een temperatuur tussen 0 en 35º C (32 tot 95º F). 0 Bewaar de ShoqBox altijd bij een temperatuur tussen -20 en 45º C (-4 tot 113º F). 0 Bij lagere temperaturen gaat de batterij van de ShoqBox minder lang mee. 0 Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht. 0 Tijdens het gebruik van de ShoqBox, bij aansluiting op de PC of tijdens het verwisselen van de batterij kan het apparaat warm worden. Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u hebt gedownload naar de ShoqBox. [. . . ] Wilt u meerdere items selecteren, klik dan op het eerste item, houd <Shift> ingedrukt op het toetsenbord, en klik vervolgens op het laatste item. 5 *De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik Trackinformatie bewerken 1 2 Klik op een track om de informatie ervan te bewerken. Klik op de tekstvakken om de informatie te bewerken. 3 4 Klik op OK om de gegevens te bewaren. Klik op Cancel (Annuleren) om de aangebrachte wijzigingen te negeren. Tip U kunt in stap 2 ook op de knop klikken. 6 *De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik Tracks zoeken 1 2 3 4 Typ een zoekterm in het veld Search (Zoeken). Klik op Go om te beginnen met zoeken. U kunt deze tracks overbrengen, verwijderen of slepen zoals eerder beschreven. 7 *De eigenlijke weergave varieert al naargelang het gebruik Tracks en afspeellijsten naar het apparaat overbrengen 1 Klik op File (Bestand) > Send to portable device (Naar speler overbrengen) om de Portable Device Manager te starten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PSS110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PSS110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag