Gebruiksaanwijzing PHILIPS PPX3610/EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPX3610/EU. Wij hopen dat dit PHILIPS PPX3610/EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPX3610/EU te teleladen.


PHILIPS PPX3610/EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4975 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS PPX3610/EU (5283 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PPX3610/EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als er een probleem optreedt, raadpleegt u het gedeelte 'Problemen oplossen'. Mededeling betreffende auteursrecht De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Copyright © 2009 Samsung Electronics Co. , Ltd. Het auteursrecht op deze handleiding is voorbehouden door Samsung Electronics, Co. , Ltd. De inhoud van deze handleiding mag niet worden verveelvoudigd, gedistribueerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk of in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics, Co. , Ltd. Belangrijke veiligheidsvoorzorgen 1-1 1-2 Beheer en onderhoud De behuizing en de lens reinigen Reinig de projector met een zachte, droge doek. · Maak het product niet schoon met een ontvlambare stof zoals wasbenzine of verdunner of met een natte doek. [. . . ] - Voor de ondersteunde ingangssignalen, zie "AV-timing (D-Sub)". Verbind de ingang [PC/DVI AUDIO IN] aan de achterzijde van de projector via een audiokabel (Niet bijgeleverd) met de audio-uitgang van het AV-apparaat. Installatie en aansluiting 2-15 2-16 Een AV-apparaat met componentuitvoer aansluiten Controleer allereerst of het AV-apparaat en de projector zijn uitgeschakeld. Verbind de ingang [PC IN] aan de achterzijde van de projector via een D-Sub/Component-kabel (Niet bijgeleverd) met de Component-uitgang van het AV-apparaat. - Voor de ondersteunde ingangssignalen, zie "AV-timing (D-Sub)". Verbind de ingang [PC/DVI AUDIO IN] aan de achterzijde van de projector via een audiokabel (Niet bijgeleverd) met de audio-uitgang van het AV-apparaat. 2-16 Installatie en aansluiting 2-17 Aansluiten via een Video/S-Video-kabel Controleer allereerst of het AV-apparaat en de projector zijn uitgeschakeld. Verbind de ingang [VIDEO] of [S-VIDEO] met het AV-apparaat via een Video-kabel (Niet bijgeleverd) of S- Video-kabel (Niet bijgeleverd). - Voor de ondersteunde ingangssignalen, zie "AV-timing (VIDEO/S-VIDEO)". Verbind de ingang [AV IN R-AUDIO-L] aan de achterzijde van de projector via een audiokabel (Niet bijgeleverd) met de audiouitgang van het AV-apparaat. Installatie en aansluiting 2-17 2-18 Een externe luidspreker aansluiten U kunt ook geluid horen via een externe luidspreker in plaats van de interne luidspreker van de projector. Neem een audiokabel (Niet bijgeleverd) die geschikt is voor de externe luidspreker. Verbind de uitgang [AUDIO OUT] van de projector via een audiokabel met de externe luidspreker. - Bij gebruik van een externe luidspreker is de interne luidspreker uitgeschakeld. U kunt de afstandsbediening gebruiken tot een afstand van 7 meter vanaf het product. 3-3 Gebruik 3-4 Indicatielampjes Indicatielampjes : lampje is aan STAND BY : lampje knippert LAMP : lampje is uit TEMP INFORMATIE Als u drukt op de knop [POWER] op de afstandsbediening of de projector, wordt het scherm binnen 30 seconden weergegeven. Deze toestand treedt op wanneer de projector bezig is met de voorbereiding van een bewerking nadat de [POWER]-toets op de projector of de afstandsbediening is ingedrukt. Het koelsysteem blijft aan om het binnenwerk van de projector af te koelen. (Werkt gedurende circa 3 seconden. ) Zie handeling 1 hieronder als de koelventilator in de projector niet naar behoren werkt. Zie actie 2 hieronder als de lampklep, die de lamp beschermt, niet goed is gesloten. Hiermee wordt aangegeven dat de projector naar de koelmodus is overgeschakeld, omdat de interne temperatuur de onderhoudsgrens heeft overschreden. Hiermee wordt aangegeven dat de projector automatisch is uitgeschakeld, omdat de interne temperatuur de onderhoudsgrens heeft overschreden. Zie handeling 6. Aangegeven problemen opheffen Gebruik 3-4 CATEGORIE Handeling 1 TOESTAND Als de koelventilator niet naar behoren werkt. Als de lampklep, die de lamp beschermt, niet goed is gesloten of als het sensorsysteem niet normaal werkt. Hiermee wordt aangegeven dat de lenskap niet volledig open is. MAATREGELEN Als de symptomen zich blijven voordoen nadat u het netsnoer hebt losgehaald en weer hebt aangesloten en de projector weer hebt ingeschakeld, moet u contact opnemen met de leverancier of met ons servicecentrum. Controleer of de schroeven in de zijkant van de projector goed vastzitten, en neem indien dat het geval is contact op met uw dealer of een servicecenter. [. . . ] Het LCD-paneel in de LCD-projector bestaat uit honderdduizenden fijne pixels. Net als bij andere videoweergaveapparaten kan het voorkomen dat het LCD-paneel dode pixels bevat. Bij levering van een product worden de voorwaarden voor het identificeren van dode pixels en het aantal dode pixels dat in een LCD-paneel wordt toegestaan, streng gecontroleerd Meer informatie 5-1 volgens de relevante normen die door de fabrikant van het LCD-paneel en door ons bedrijf zelf worden gegeven. Hoewel een scherm een aantal dode pixels kan hebben, heeft dit geen invloed op de algehele beeldkwaliteit of de levensduur van het product. 5-1 Meer informatie 5-2 RS-232C-opdrachtentabel Communicatie-indeling (komt overeen met de RS232C-standaard) · · · · Baudsnelheid: 9. 600 bps Pariteit: Geen Databits: 8, Stopbit: 1 Datatransportbesturing: Geen Serieel communicatieprotocol 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PPX3610/EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PPX3610/EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag