Gebruiksaanwijzing PHILIPS PPX2480

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPX2480. Wij hopen dat dit PHILIPS PPX2480 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPX2480 te teleladen.


PHILIPS PPX2480 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4631 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS PPX2480 (4623 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PPX2480

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PPX2450 PPX2480 NL Handleiding Inhoudsopgave Overzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Geachte klant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Over deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Toestel opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Veel van deze formaten werken als containers die verschillend gecodeerde audio- en videogegevens kunnen bevatten. Voorbeelden van zulke audio-/ videocoderingen zijn MPEG-4, H. 264, MP3, AAC. Om deze af te kunnen spelen moeten de bestanden door het apparaat gelezen en de audio-/videosignalen gedecodeerd kunnen worden. Let erop dat het door dit brede scala aan verschillende video- en audiocoderingen voor kan komen dat bepaalde bestanden niet afgespeeld kunnen worden. 3 Kies met de navigatietoetsen Video's. 5 Met ingestoken geheugenkaart of USBopslagmedium: Kies met ¡/¢ het interne geheugen, het USB-opslagmedium of de geheugenkaart. 7 Kies met ¡/¢ het videobestand dat u wilt laten afspelen. Ondersteunde bestandsformaten Container *. avi, *. mov, *. mp4 *. mkv *. ts *. m2ts *. 3gp *. flv *. asf *. rm, *. rmvb *. dat Videoformaat MJPEG, MPEG-4, H. 264 MPEG-4, H. 264 MPEG-2, H. 264 H. 264 H. 263 FLV (tot 800¦x¦600) *. asf Real video MPEG-1 MPEG-2 MPEG-1, MPEG-2 Opmerking Videobestanden tonen Alleen videobestanden die door de Pocket Projector kunnen worden afgespeeld, worden getoond. 8 Druk op à, om de weergave te beginnen. *. vob *. mpg, *. mpeg 16 Philips · PPX2450 · 2480 Videoweergave (mini-HDMI-bus) 1 Sluit de video/audio-uitgang van het externe apparaat aan op de HDMI-bus van de Pocket Projector. Gebruik hiervoor de overeenkomstige kabels en kabeladapters (zie ook hoofdstuk Aansluiten op het weergavetoestel, pagina 12). 2 Lees de bedieningshandleiding van uw externe toestel om te weten hoe u de video-uitgang inschakelt. Meestal wordt dit in de menu's aangegeven als "TV out" of "TV-uitgang". 4 Stel het volume bij met N/O. 3 Kies met de navigatietoetsen Foto's. 5 Met ingestoken geheugenkaart of USBopslagmedium: Kies met ¡/¢ het interne geheugen, het USB-opslagmedium of de geheugenkaart. 7 Op het scherm wordt een overzicht van miniatuurfoto's getoond. Instellingen veranderen tijdens de weergave 1 Druk op toets ¡ of ¢. 2 Kies met de toetsen ¡/¢ uit de volgende instellingen: Helderheid: Helderheid instellen Contrast: Contrast instellen Saturatie: Kleurweergave instellen Smart Settings: Voorgedefinieerde instelling voor helderheid / contrast / kleur oproepen Volume: Volume instellen 3 U kunt de instelling wijzigen met À/Á. De aangepaste instelling worst automatisch opgeslagen. Opmerking Miniatuur- of lijstweergave U kunt in de instellingen uitkiezen of het overzicht wordt weergegeven door miniatuurfoto's of door een lijst. Opmerking Er zijn veel foto's beschikbaar op de geheugenkaart of het USB-opslagmedium Wanneer er op de geheugenkaart of op het USB-opslagmedium veel foto's opgeslagen zijn, kan het enige tijd duren voordat het overzicht verschijnt. 8 Kies met À/Á oder ¡/¢ de foto waarmee u de diashow wilt starten. 9 Druk op à, om de diashow te beginnen. Andere instellingen wijzigen 1 Druk op à. 2 Kies met de toetsen ¡/¢ uit de volgende instellingen: Beeldinstellingen: Helderheid, contrast, kleur veranderen Geluidsinstellingen: Hoge en lage tonen, volume instellen Eco-stand: Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de lichtopbrengst gereduceerd om de levensduur van de accu te verhogen. 5 Bevestig met à. Fotoweergave 1 Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar aan de zijkant. 2 Na het startscherm verschijnt het hoofdmenu. Opmerking Vergroten / verkleinen Met de toets ¾ kunt u tijdens de diashow het weergegeven beeld vergroten. Met de toetsen À/Á/¡/¢ kunt u de vergrote foto bewegen. 10 Druk op T, om de diashow te onderbreken. 11 Druk op ¿ om de diashow te beëindigen en naar het overzicht terug te keren. 12 Druk nogmaals op ¿ om naar het hoofdmenu terug te keren. Mediaweergave 17 Muziekweergave Opmerking Fotoweergave uitschakelen U kunt de beeldweergave tijdens het afspelen van muziek uitschakelen, om energie te besparen (zie ook hoofdstuk Muziekinstellingen, pagina 21). [. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPA 1280 / 253447091 Alle gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Sagemcom behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bijlage 25 De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de hoofdvereisten op het gebied van consumentenveiligheid en elektromagnetische interferentie uit richtlijn 2006/95/EG, 2004/108/EG en 2009/125/EG van de Europese Raad betreffende eindapparatuur voor telecommunicatie. De compatibiliteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de website www. sagem-ca. at/doc. Sagemcom hecht grote waarde aan milieubescherming in het kader van duurzame ontwikkeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PPX2480

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PPX2480 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag