Gebruiksaanwijzing PHILIPS PPX2230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPX2230. Wij hopen dat dit PHILIPS PPX2230 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPX2230 te teleladen.


PHILIPS PPX2230 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2250 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS PPX2230 (2245 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PPX2230

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik dat afwijkt van het in de instructies beschreven gebruik. NL Inhoud verpakking Pocket Projector Stroomsnoer met verwisselbare stroomstekkers Audio/Video-kabel Statief Draagtas Verkorte handleiding Garantiebewijs Stroomsnoer met verwisselbare stroomstekkers Ontbrekende delen Gebruikte symbolen Tips en Trucs Opmerking Ontbrekende delen Mocht een van de delen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan contact op met uw vakhandelaar of met onze klantendienst. Spaltenumbruch Opmerking Tips en Trucs Met dit symbool zijn tips gekenmerkt die de bediening van uw apparaat efficiënter en eenvoudiger maken. Apparatuurschade en gegevensverlies! VOORZICHTIG! Apparatuurschade en gegevensverlies!Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat evenals mogelijk gegevensverlies. Ondeskundig gebruik kan tot deze schade leiden. Gevaar voor personen! GEVAAR! Gevaar voor personen!Door onoordeelkundig gebruik kan lichamelijk letsel of schade optreden. 2 Philips · PPX2230 Inhoudsopgave Overzicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Laat uw toestel uitsluitend door een geautoriseerde servicedienst repareren. Verwijder het typeplaatje van uw toestel niet, anders komt de garantie te vervallen. Stroomverzorging Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter (zie Bijlage / Technische gegevens). Controleer of de netspanning van de adapter overeenkomt met de netspanning die op de opstelplaats beschikbaar is. De capaciteit van de accu wordt naar verloop van tijd langzaam minder. Neem contact op met een goedgekeurd reparatiecentrum om de accu te vervangen. Verkeerd gebruik van de accu of het gebruik van een verkeerd type accu kan beschadigingen aan het toestel of verwondingen veroorzaken. Schakel het apparaat met de aan/uit-schakelaar uit voordat u de adapter uit de contactdoos haalt. Schakel het apparaat uit en sluit het af van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt. Gebruik nooit vloeibare, gasvormige of licht ontvlambare reinigingsmiddelen (sprays, schurende middelen, politoeren, alcohol). Er mag geen vocht in het toestel geraken. De capaciteit van de accu wordt naar verloop van tijd langzaam minder. (Adapter) Vervang de accu niet zelf Aan/uit schakelaar algemeen (adapter) Schakel het apparaat uit voordat u het oppervlak ervan schoonmaakt GEVAAR! Hoogenergetische LED Dit apparaat is uitgerust met een hoogenergetische LED (Light Emitting Diode) die een zeer fel licht uitstraalt. Deze worden bij het apparaat meegeleverd of kunt u bestellen bij de fabrikant van de multimediaspeler. De aangepaste instelling worst automatisch opgeslagen. Videoweergave 9 6 Instellingen 1 2 3 4 Druk op toets à. Kies met ¡/¢ uit de volgende instellingen: Bevestig met à. Met de knop ¿ gaat u een niveau terug in het menu. Taal De gewenste taal voor het menu kiezen NL Beeldinstellingen Smart Settings - Voorgedefinieerde instelling voor helderheid / contrast / kleur oproepen Helderheid - Helderheid instellen Contrast - Contrast instellen Saturatie - Kleurweergave instellen Geluidsinstellingen Volume ­ Volume instellen Bastonen - Weergave van de lage frequenties instellen Hoge tonen - Weergave van de hoge frequenties instellen Eco-stand Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de lichtopbrengst gereduceerd om de levensduur van de accu te verhogen. Wanneer de adapter is aangesloten, dan wordt Eco-stand altijd uitgeschakeld om de best mogelijke beeldweergave te garanderen. Informatie Informatie over het toestel laten zien Instellingen herstellen Fabrieksinstelling (herstellen van de fabrieksinstellingen) 10 Philips · PPX2230 7 Service Tips om de accu langer mee te laten gaan De capaciteit van de accu wordt naar verloop van tijd langzaam minder. U kunt de levensduur van uw accu verlengen wanneer u de volgende punten in acht houdt: Gebruik het toestel minstens één keer per week Laad de accu regelmatig op. Wanneer het toestel enkele weken niet gebruikt wordt, ontlaad de accu dan gedeeltelijk door het toestel te gebruiken, voordat u het opbergt. Wanneer het toestel alleen met de adapter of via een USB-aansluiting werkt, dan is de accu defect. Schakel het apparaat met de aan/uit-schakelaar uit voordat u de adapter uit de contactdoos haalt. Reiniging NL GEVAAR! Vervang de accu niet zelf Probeer niet de accu zelf te vervangen. Verkeerd gebruik van de accu of het gebruik van een verkeerd type accu kan beschadigingen aan het toestel of verwondingen veroorzaken. Aanwijzingen voor schoonmaken! [. . . ] tot 30¦lumen Contrastverhouding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400:1 Geprojecteerde beeldgrootte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 2¦­¦81¦inch Afstand tot het projectiescherm . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 2¦m tot 3¦m Horizontale beeldfrequentie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31¦­¦69¦kHz Verticale beeldfrequentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56¦­¦85¦Hz adapter Fabrikant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100¦­¦240¦V¦~ / 50¦/¦60¦Hz Uitgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PPX2230

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PPX2230 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag