Gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF685E/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF685E/NLB. Wij hopen dat dit PHILIPS PPF685E/NLB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF685E/NLB te teleladen.


PHILIPS PPF685E/NLB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7465 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PPF685E/NLB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PPF 685 PPF 695 NL Handleiding Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik. Uw toestel wordt geleverd met een gratis inktfilm waarmee u een aantal proefpagina's kunt uitprinten. Voor deze inktfilm hebt u geen Plug’n’Print-kaart (= chipkaart met informatie m. b. t. [. . . ] Voeg hiervoor het doorkiesnummer of het onderadres met een korte kiespauze aan het faxnummer toe. 1 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record. Het doorkiesnummer of onderadres wordt pas na een korte pauze gekozen. Philips PPF 685 · 695 Rondzenden (= broadcasting) Rondzenden Papierfout U kunt een faxbericht opeenvolgend naar verschillende ontvangers sturen. Controleer of het papier juist werd ingevoerd en goed vast zit. De hendel rechts naast de papierinvoer moet naar achteren geklapt zijn. Berichtgeheugen vol Ontvangers afzonderlijk invoeren 1 Voer het document in. 3 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record. Het toestel stuurt het faxbericht opeenvolgend naar alle ontvangers. Wanneer het berichtgeheugen vol is, kunnen geen verdere berichten meer worden ontvangen. Bij problemen met het uitprinten van opgeslagen faxberichten staat u een servicecode ter beschikking (zie ook hoofdstuk Service pagina 50). Servicecode faxgeheugen wissen Faxberichten manueel ontvangen Kies onder het aantal beltonen van de faxschakelaar de manuele faxontvangst (zie het hoofdstuk faxschakelaar instellen, pagina 38). Deze instelling is geschikt om faxberichten via de modem van een computer te ontvangen. U kunt de faxontvangst manueel starten door op START te drukken. Faxberichten manueel ontvangen NL Fax aan een groep sturen 1 2 3 4 5 6 Voer het document in. Wanneer uw toestel een bepaalde ontvanger niet kan bereiken, wordt het faxbericht aan de andere deelnemers gestuurd. Nadat het toestel alle ontvangers heeft opgebeld, kiest het nog eens de nummers die voordien niet konden worden bereikt. Faxberichten afroepen Polling Versturen aan verschillende ontvangers Via polling roept u faxberichten op die klaarliggen in het opgebelde toestel. U kunt ook documenten in uw eigen toestel leggen die door anderen kunnen worden opgeroepen. Faxberichten direct afroepen 1 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record. 2 Druk lang op START (tenminste twee seconden). Fax later zenden Fax later zenden Indien u gebruikt wilt maken van goedkopere telefoontarieven of de ontvanger slechts op bepaalde tijden te bereiken is, kunt u het faxbericht op een later tijdstip versturen - binnen 24 uur. 3 Voer het tijdstip in waarop het document moet worden verstuurd, bijvoorbeeld 14 00 voor 14 uur. 5 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record. Het toestel staat in stand-by en verstuurt het faxbericht op het aangegeven tijdstip. Daarmee breekt u de wachtstand af. Fax later verzenden Beveiligde faxberichten afroepen Beveiligde polling Met deze functie roept u faxberichten af die met een code beveiligd zijn. 4 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record. 5 Druk op START. Polling Beveiligde polling Beveilig uw document met een code tegen onbevoegd ophalen. Beveiligde polling Fax ontvangen Faxontvangst Wanneer u de fabrieksinstellingen niet hebt gewijzigd, worden ontvangen faxberichten meteen uitgeprint. Ligt er geen papier of inktfilm in het toestel dan slaat het toestel binnenkomende faxberichten op. Aansluitend worden de opgeslagen berichten uitgeprint. Fax Een opbeller die de code kent, kan het faxbericht van uw toestel afroepen. Daarmee breekt u de wachtstand af. Fax later verzenden 29 Faxsjablonen gebruiken Faxsjablonen In uw toestel zijn vijf faxsjablonen opgeslagen die u kunt uitprinten. [. . . ] Andere in dit document gebruikte productnamen dienen alleen maar ter kenmerking en kunnen handelsmerken van de betreffende houder zijn. In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde documenten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en kopiëren) verboden. De volgende lijst van dergelijke documenten maakt geen aanspraak op volledigheid en dient alleen maar ter oriëntatie. · Reispassen (identiteitskaarten) · Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren) · Documenten in verband met legerdienst · Bankbiljetten, reischeques, wissels · Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestempeld) · Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties · Documenten die door copyright beschermd zijn Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten - vooral in verband met de geldigheid van handtekeningen, tijdige levering of ook nadelen op basis van kwaliteitsverlies bij de transmissie enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PPF685E/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PPF685E/NLB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag