Gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF675E/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF675E/NLB. Wij hopen dat dit PHILIPS PPF675E/NLB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF675E/NLB te teleladen.


PHILIPS PPF675E/NLB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6589 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PPF675E/NLB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PPF 675 NL Handleiding Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik. Uw toestel wordt geleverd met een gratis inktfilm waarmee u een aantal proefpagina's kunt uitprinten. Voor deze inktfilm hebt u geen Plug’n’Print-kaart (= chipkaart met informatie m. b. t. [. . . ] U kunt verder telefoneren en faxberichten ontvangen. Fax 17 1 2 3 4 Fax later verzenden Voer het document in. Daarmee breekt u de wachtstand af. Faxsjablonen gebruiken Faxsjablonen NL In uw toestel zijn vijf faxsjablonen opgeslagen die u kunt uitprinten. Met deze sjablonen kunt u bijvoorbeeld snel een kort faxbericht opstellen of een uitnodiging maken. 4 Vul het sjabloon in en stuur het als faxbericht naar de gewenste ontvanger. 18 Philips PPF 675 7 Kopieermachine Hulp 5 · kopieermachine Druk op i en 5 om de hulppagina's aangaande het kopiëren uit te printen. 10 documenten · A5/A4 Gebruik documenten met de maten A5 of A4 met 60 tot 100 g/m2. U kunt tot 10 documenten in een keer invoeren. Document invoeren 1 Leg de documenten met de tekst naar boven in de documentinvoer. Het bovenste document wordt als eerste ingevoerd. NL 2 Stel de gewenste resolutie in. U kunt kiezen tussen RESOL. :STANDAARD (voor documenten zonder bijzondere eigenschappen), RESOLUTIE: FIJN (voor klein gedrukte teksten resp. U kunt het vooringestelde contrast aanpassen (zie ook hoofdstuk Instellingen, pagina 23). Een kopie maken Druk kort op COPY. De kopie wordt gemaakt. Meerdere kopieën maken 1 Druk lang op COPY (tenminste twee seconden). 2 Geef aan hoeveel kopieën u van het document wenst te maken (maximaal 15 kopieën). 4 Kies met [ of het document bij het kopiëren moet worden vergroot of verkleind. Druk op STOP om de documenten uit te werpen zonder ze te kopiëren. Kopieerapparaat Kopieermachine 19 8 SMS (functie wordt niet in alle landen en netwerken ondersteund) Druk op i en 8 om informatie met betrekking tot de SMS-functies uit te printen. functie wordt niet in alle landen en netwerken ondersteund Hulp 8 · SMS SMS-vereisten CLIP voor SMS NL Uw toestel is voor het gebruik van SMS (Short Message Service)-diensten vooringesteld. Opdat SMS zou functioneren, moet de nummerherkenning (CLIP) ingeschakeld zijn. Het kan gebeuren dat u van nevenaansluitingen geen SMS-berichten kunt versturen of ontvangen (afhankelijk van het land en het netwerk). Mochten er bij het versturen van een SMS problemen optreden, kan het zijn dat u een geheim nummer gebruikt of dat het toestel aan een oudere ISDNcentrale is aangesloten. SMS met geheim nummer SMS-vereisten Vraag uw telefoonaanbieder. . . naar welke aanbieders van mobiele telefonie u SMS-berichten kunt sturen. 2 Kies met [ of u over nieuwe SMS-boodschappen wilt worden geïnformeerd. 4 Kies met [ of u over telefoongesprekken tijdens uw afwezigheid wilt worden geïnformeerd. 6 Kies met [ of u over nieuwe faxberichten wilt worden geïnformeerd. 8 Kies met [ of u over nieuwe boodschappen op het antwoordapparaat wilt worden geïnformeerd. 10 Voer het nummer in aan hetwelk de SMS boodschap moet worden gestuurd. Op het display verschijnt de mededeling dat de boodschap per SMS geactiveerd is. SMS ontvangen Papierfout SMS ontvangen aan het toestel Controleer of het papier juist werd ingevoerd en goed vast zit. [. . . ] Andere in dit document gebruikte productnamen dienen alleen maar ter kenmerking en kunnen handelsmerken van de betreffende houder zijn. In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde documenten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en kopiëren) verboden. De volgende lijst van dergelijke documenten maakt geen aanspraak op volledigheid en dient alleen maar ter oriëntatie. · Reispassen (identiteitskaarten) · Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren) · Documenten in verband met legerdienst · Bankbiljetten, reischeques, wissels · Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestempeld) · Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties · Documenten die door copyright beschermd zijn Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten - vooral in verband met de geldigheid van handtekeningen, tijdige levering of ook nadelen op basis van kwaliteitsverlies bij de transmissie enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PPF675E/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PPF675E/NLB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag