Gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF650E/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF650E/NLB. Wij hopen dat dit PHILIPS PPF650E/NLB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF650E/NLB te teleladen.


PHILIPS PPF650E/NLB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6658 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PPF650E/NLB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PPF 650 NL Handleiding Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik. Uw toestel wordt geleverd met een gratis inktfilm waarmee u een aantal proefpagina's kunt uitprinten. Voor deze inktfilm hebt u geen Plug’n’Print-kaart (= chipkaart met informatie m. b. t. [. . . ] 4 Voer de tekst in zoals beschreven onder SMS versturen 5 Bevestig met OK. E-mailadressen mogen geen spaties bevatten. functie wordt niet in alle landen en netwerken ondersteund 4 Kies met [ of u over telefoongesprekken tijdens uw afwezigheid wilt worden geïnformeerd. 6 Kies met [ of u over nieuwe faxberichten wilt worden geïnformeerd. 8 Kies met [ of u over nieuwe boodschappen op het antwoordapparaat wilt worden geïnformeerd. 10 Voer het nummer in aan hetwelk de SMS boodschap moet worden gestuurd. Op het display verschijnt de mededeling dat de boodschap per SMS geactiveerd is. SMS ontvangen Papierfout SMS ontvangen aan het toestel 7 Bevestig met OK. Druk op õ WIJZIGEN om het bericht nog een keer te wijzigen. Controleer of het papier juist werd ingevoerd en goed vast zit. De hendel rechts naast de papierinvoer moet naar achteren geklapt zijn. SMS-ontvangst SMS aan faxtoestel (functie wordt niet in alle landen en netwerken ondersteund) U kunt een SMS-bericht als faxbericht aan een faxtoestel sturen. U kunt de functie ook oproepen door op [ te drukken en met [ SMS te kiezen. 4 Voer de tekst in zoals beschreven onder SMS versturen 5 Bevestig met OK. 6 Toets het gewenste nummer in met het cijfertoetsenbord of kies een opgeslagen record. 8 U kunt een titel invoeren (=onderwerp) die dan in de kopregel van het faxbericht staat 9 Druk op ô Bevest. Druk op õ WIJZIGEN om het bericht nog een keer te wijzigen. functie wordt niet in alle landen en netwerken ondersteund Ontvangen SMS-berichten worden automatisch uitgeprint. Hebt u het automatische uitprinten uitgeschakeld dan worden de SMS-berichten opgeslagen. Het toestel slaat tot 30 binnengekomen SMS-berichten op. SMS lezen Aan het toestel Nieuwe SMS lezen SMS lezen aan het toestel Na de ontvangst van een nieuw SMS-bericht knippert de ä-toets. U komt in het menu SMS lezen. Gelezen SMS opvragen 1 Druk op OK, 62 en OK. Druk op COPY om het SMS-bericht uit te printen. 4 Druk op STOP om naar de SMS-lijst terug te keren. Druk op OK om andere SMS-functies op te roepen. Boodschap per SMS SMS-boodschap U kunt automatisch een SMS-boodschap laten sturen naar een willekeurig telefoonnummer wanneer in uw afwezigheid gesprekken, berichten op uw antwoordapparaat, faxberichten of SMS-berichten binnenkomen. 2 Kies met [ of u over nieuwe SMS-boodschappen wilt worden geïnformeerd. 3 Bevestig met OK. Aan de draadloze telefoon SMS-berichten lezen 1 Druk op _. U kunt de functie ook oproepen door op [ te drukken en met [ SMS te kiezen. 3 Bevestig met OK. 26 Philips PPF 650 4 Kies met [ het gewenste berichtgeheugen. [. . . ] Andere in dit document gebruikte productnamen dienen alleen maar ter kenmerking en kunnen handelsmerken van de betreffende houder zijn. In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde documenten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en kopiëren) verboden. De volgende lijst van dergelijke documenten maakt geen aanspraak op volledigheid en dient alleen maar ter oriëntatie. · Reispassen (identiteitskaarten) · Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren) · Documenten in verband met legerdienst · Bankbiljetten, reischeques, wissels · Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestempeld) · Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties · Documenten die door copyright beschermd zijn Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten - vooral in verband met de geldigheid van handtekeningen, tijdige levering of ook nadelen op basis van kwaliteitsverlies bij de transmissie enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PPF650E/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PPF650E/NLB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag