Gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF631E/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF631E/NLB. Wij hopen dat dit PHILIPS PPF631E/NLB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PPF631E/NLB te teleladen.


PHILIPS PPF631E/NLB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5270 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PPF631E/NLB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Juli 2008 9:50 09 PPF 631 PPF 632 NL Handleiding ppf-631-632-eco-manual-nl-b-253120786-a. book Seite 2 Donnerstag, 17. Juli 2008 9:50 09 Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé en professioneel gebruik. Uw toestel wordt geleverd met een gratis inktfilm waarmee u een aantal proefpagina's kunt uitprinten. [. . . ] 4 Vul het sjabloon in en stuur het als f axbericht naar de gewenste ontvanger. Faxsjablonen Fax 15 ppf-631-632-eco-manual-nl-b-253120786-a. book Seite 16 Donnerstag, 17. Juli 2008 9:50 09 6 Kopieermachine Hulp 5 · kopieermachine Druk op i en 5 om de hulppagina's aangaande het kopiëren uit te printen. Gebruik documenten met de maten A5 of A4 met 60 tot 100 g/m2. U kunt tot 10 documenten in een keer invoeren. 10 documenten · A5/A4 Document invoeren NL 1 Leg de documenten met de tekst naar boven in de documentinvoer. Het bovenste document wordt als eerste ingevoerd. 2 Stel de gewenste resoluti e in. U k unt kiezen tussen RESOL. :STANDAARD (voor documenten zonder bijzondere eigenschappen), RESOLUTIE: FIJN (voor klein gedrukte teksten resp. U kunt het vooringestelde contrast aanpassen (zie ook hoofdstuk Instellingen, pagina 18). Een kopie maken Druk kort op COPY. De kopie wordt gemaakt. Meerdere kopieën maken 1 Druk lang op COPY (tenminste twee seconden). 2 Geef aan hoeveel kopieën u van het document wenst te maken (maximaal 15 kopieën). 4 Kies met [ of het document bij het k opiëren moet worden vergroot of verkleind. Druk op STOP om de documenten uit te werpen zonder ze te kopiëren. Kopieerapparaat 16 Philips PPF 631 · 632 ppf-631-632-eco-manual-nl-b-253120786-a. book Seite 17 Donnerstag, 17. Juli 2008 9:50 09 7 Spel en plezier Hulp 7 · Spel en plezier Druk op i en 7 om informatie omtrent de spelen plezier-functies van uw toestel uit te printen. Sudoku Sudoku Sudoku is een Japans getallenraadsel. Het speelveld bestaat uit 3 × 3 vierkanten die telkens 3 × 3 velden hebben. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad zijn er bij het begin van het spel meer of minder getallen ingevuld. Het is de bedoeling dat de getal len 1 tot 9 op het speelveld zo v erdeeld worden dat elk getal slechts een keer in elke rij. De oplossingen van eerdere spelletjes zijn niet meer beschikbaar. Alleen de laatste oplossing 6 Kies met [ de moeilijkheidsgraad. 8 Geef aan hoeveel keer u het spel wilt uitprinten (maximaal 9 kopieën). U kunt de dagelijkse Sudoku-druk uitschakelen door de functie, zoals boven beschreven, op te roepen en onder punt 12 de automatische druk uit te schakelen. Sudoku voor elke dag NL Spel uitprinten 1 2 3 4 5 6 Druk op OK, 48 en OK. Geef aan hoeveel keer u het spel wilt uitprinten (maximaal 9 kopieën). 9 Bevestig met OK. Laatste spel opnieuw uitprinten 1 2 3 4 Druk op OK, 48 en OK. Geef aan hoeveel keer u het spel wilt uitprinten (maximaal 9 kopieën). 3 Bevestig met OK. Sudoku voor elke dag U kunt elke dag automatisch een nieuwe sudoku laten uitprinten. 5 Bevestig met OK. Spel en plezier 17 ppf-631-632-eco-manual-nl-b-253120786-a. book Seite 18 Donnerstag, 17. [. . . ] Andere in dit document gebruikte productnamen dienen alleen maarter kenmerking en kunnen handelsmerken van de betreffende houder zijn. In heel wat landen is het reproduceren van bepaalde documenten (door bijvoorbeeld scannen, uitprinten en kopiëren) verboden. De volgende lijst van dergelijke documenten maakt geen aanspraak op volledigheid en dient alleen maar ter oriëntatie. · Reispassen (identiteitskaarten) · Inreis- en uitreispapieren (immigratiepapieren) · Documenten in verband met legerdienst · Bankbiljetten, reischeques, wissels · Postzegels, fiscale zegels (gestempeld of ongestempeld) · Leningdocumenten, investeringscertificaten, obligaties · Documenten die door copyright beschermd zijn Let ook op de in uw land geldende wettelijke bepalingen met betrekking tot de rechtskracht van faxberichten vooral in verband met de geldigheid van handtekeningen, tijdige levering of ook nadelen op basis van kwaliteitsverlies bij de transmissie enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PPF631E/NLB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PPF631E/NLB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag