Gebruiksaanwijzing PHILIPS PNS400/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PNS400/12. Wij hopen dat dit PHILIPS PNS400/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PNS400/12 te teleladen.


PHILIPS PNS400/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6531 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PNS400/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raak Synchronisatie aan om het telefoonboek te synchroniseren met uw mobiele telefoon. Raak Synchronisatie aan om de belgeschiedenis te synchroniseren met uw mobiele telefoon. [. . . ] Waarschuwing •• Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau. € Let erop dat u het volume niet steeds hoger zet wanneer uw oren aan het geluid gewend raken. € Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. € Extreem hoge geluidsniveaus via oortelefoons en hoofdtelefoons kunnen gehoorbeschadiging veroorzaken. Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. Uw huidige locatie moet aan de hand van de feitelijke omstandigheden worden vastgesteld. Het routeplan, de gesproken instructies en de informatie over knooppunten die door dit systeem worden aangeboden, zijn aanbevelingen gebaseerd op routealgoritmes en een elektronische kaartdatabase. De gebruiker dient rekening te houden met de lokale verkeersomstandigheden. De gebruiker is verplicht de plaatselijke wetgeving in acht te nemen en veilig te rijden. Deze dienen uw rijgedrag niet te beïnvloeden, aangezien het systeem mogelijk geen volledig nauwkeurige weergave van de werkelijkheid biedt. Het signaal is niet beschikbaar in gebouwen of in auto’s met zonwerende metallic folie op de ruit. Philips aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van dit systeem voor zover is toegestaan op grond van de wetgeving. [. . . ] Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PNS400/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PNS400/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag