Gebruiksaanwijzing PHILIPS PD9122/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD9122/12. Wij hopen dat dit PHILIPS PD9122/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD9122/12 te teleladen.


PHILIPS PD9122/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1125 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PD9122/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke). Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type. • Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten, die kan worden ingeslikt. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. [. . . ] Werp batterijen nooit •• Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met •• Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld. •• Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. • • • • • Als er een menu verschijnt, selecteert u een item en drukt u vervolgens op OK/ om het afspelen te starten. Druk een of meerdere keren op of om te zoeken in een video-/audiobestand. Het discmenu gebruiken Bij VCD's met PBC-functie (Playback Control) (alleen versie 2. 0) en SVCD's 1 Druk herhaaldelijk op DVD MENU PBC uit of in te schakelen. »» Als PBC is uitgeschakeld, wordt het afspelen automatisch gestart. om terug te keren naar het Tijdens het afspelen • Als PBC is ingeschakeld, drukt u op menuscherm. NL 137 PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 137 10/31/2012 5:05:16 PM Ned erla n ds Afspeelopties Tip •• Als PBC is ingeschakeld, is het numerieke toetsenblok (0-9) niet beschikbaar. Programmeren Bij VCD's/SVCD's/DVD's 1 2 3 4 5 Druk tijdens het afspelen op PROG op de afstandsbediening. Voer het nummer van de titel, het hoofdstuk of de track in met de cijfertoetsen (0-9). Selecteer Add to Program (Toevoegen aan programma) en druk ter bevestiging op OK. Herhaal stap 2 en 3 om andere titels, hoofdstukken of tracks te programmeren. Selecteer [Play] en druk ter bevestiging op OK als u het programma wilt afspelen. • [TV System]: hiermee stelt u het video-uitvoerformaat voor het TVsysteem in. [Audio] • [Night Mode]: hiermee selecteert u stil geluid of dynamisch geluid. • [Smart Sound]: hiermee selecteert u een geluidseffect voor muziek. [Rating] • [Parental control]: hiermee selecteert u een kinderslot. • [Set Password]: hiermee wijzigt u het huidige wachtwoord (standaard 6666). [Misc] • [Use Default Settings]: hiermee herstelt u de standaardinstellingen. • [Screen saver]: hiermee activeert/deactiveert u de schermbeveiliging. Druk op SETUP om af te sluiten. 3 4 NL 143 PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 143 10/31/2012 5:05:17 PM Ned erla n ds 5 Digitale TV bekijken en radio beluisteren Opmerking •• Controleer voordat u begint of u de antenne op de speler hebt aangesloten. •• Controleer of u zich in een gebied met voldoende ontvangst van het DVB-T-signaal bevindt. U kunt bij de zendmaatschappij in uw land navragen wat het signaalbereik is of ga naar www. philips. com/ support. De TV-antenne aansluiten Als u HDTV-programma's op de speler wilt kunnen bekijken, moet u een van de TV-antennes aansluiten op de speler: • de meegeleverde antenne, of • uw huisantenne. Cable • Sluit de antenne aan op de antenneaansluiting. Tip •• Voor een betere ontvangst sluit u de speler aan op de thuisantenne. 144 NL PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 144 10/31/2012 5:05:18 PM Eerste installatie 1 Druk op SOURCE om over te schakelen naar de DVB-T-modus. »» Als u de speler voor de eerste keer gebruikt, wordt een installatiehandleiding weergegeven. 2 3 4 Druk in [OSD Language] op Druk in [Country] op selecteren. [. . . ] [Audio Language]: hiermee selecteert u de audiotalen. Systeem [Parental Guidance] U kunt een wachtwoord instellen voor programma's met een leeftijdsclassificatie. • Voer uw wachtwoord in om een niveau te selecteren (standaard 000000). [Set Password] Stel het wachtwoord dat u gebruikt in [Parental Guidance], [Program Edit] en [Restore Factory Default] in of wijzig dit wachtwoord. Tip ontgrendelen. Vervolgens kunt u een nieuw wachtwoord invoeren. [Restore Factory Default] U kunt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van uw speler herstellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PD9122/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PD9122/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag