Gebruiksaanwijzing PHILIPS PD9015/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD9015/12. Wij hopen dat dit PHILIPS PD9015/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD9015/12 te teleladen.


PHILIPS PD9015/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (921 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PD9015/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Always there to help you Register your product and get support at www. philips. com/welcome PD9015 Question?Contact Philips User manual Mode d'emploi 3 157 Brugervejledning 41 Gebruiksaanwijzing 119 Manuale utente 197 Användarhandbok 273 Benutzerhandbuch 79 Manual del usuario 235 PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 1 10/31/2012 5:04:12 PM Inhoudsopgave 1 Belangrijk Veiligheid en kennisgevingen Veiligheid Compliance De zorg voor het milieu Copyright Garantie 121 121 121 123 123 125 125 126 126 127 132 132 134 134 135 137 137 140 141 142 143 NL 119 2 Uw nieuwe speler Wat zit er in de doos? Overzicht Opladen De batterij in de afstandsbediening plaatsen In-/uitschakelen De schermtaal selecteren 4 Discs afspelen Afspeelopties Beveiligingsniveaus voor kinderen Schermbeveiliging Extra apparatuur aansluiten DVD-instellingen PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 119 10/31/2012 5:05:05 PM Ned erla n ds 3 Aan de slag 5 Digitale TV bekijken en radio beluisteren De TV-antenne aansluiten Eerste installatie Afstemmen op TV- of radiozenders Configuratie 144 144 145 146 149 153 154 155 6 Afspelen vanaf USB 7 Productinformatie 8 Problemen oplossen 120 NL PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 120 10/31/2012 5:05:05 PM 1 Belangrijk Veiligheid en kennisgevingen Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing. Veiligheid Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires. Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. [. . . ] • Selecteer [Clear Program] en druk ter bevestiging op OK als u het programma wilt wissen. Herhalen 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op REPEAT om de volgende herhalingsmodi te selecteren: Bij DVD's • [Repeat Chapter] (huidig hoofdstuk) • [Repeat Title] (huidige titel) • [Repeat off] Bij CD/VCD/SVCD • [Repeat Single] (huidige track) • [Repeat All] (volledige disc) • [Repeat off] 138 NL PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 138 10/31/2012 5:05:16 PM Bij JPEG/MP3 • [Repeat Single] (huidig bestand) • [Repeat Folder] (huidige map) • [Repeat off] Tip •• Bij VCD's en SVCD kunt u items niet herhalen indien PBC is ingeschakeld. Zoeken op tijd of titel-/hoofdstuk-/tracknummer 1 2 Druk tijdens het afspelen van de video of audio op GO TO. • In het veld voor een titel/hoofdstuk/track: geef het titel-/hoofdstuk-/ tracknummer op. • In het veld voor de tijd: geef de afspeelpositie in uren, minuten en seconden op. »» Het afspelen begint automatisch op het geselecteerde punt. Ned erla n ds 3 Rechtstreeks naar een titel/hoofdstuk/track gaan: • Voer tijdens het afspelen het nummer van de titel, het hoofdstuk of de track in met de cijfertoetsen (0-9). • Druk ter bevestiging op OK, indien nodig. Gesproken taal selecteren Voor DVD's die twee of meer gesproken talen bevatten • Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op AUDIO tot de taal is geselecteerd. Ondertitelingstaal selecteren Voor DVD's die twee of meer ondertitelingstalen bevatten • Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op SUBTITLE tot de taal is geselecteerd. NL 139 PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 139 10/31/2012 5:05:16 PM Een audiomodus selecteren Bij VCD's/MP3-CD's met twee of meer audiotracks • Druk herhaaldelijk op AUDIO om een audiokanaal te kiezen: [Left], [Right], [Mix] of [Stereo]. Een camerahoek selecteren Als u een camerahoek voor de DVD wilt selecteren, doet u het volgende: • Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op ANGLE op de afstandsbediening. Zoomen Bij DVD's, VCD's en JPEG-CD's kunt u in- of uitzoomen op een beeld. 1 2 Druk herhaaldelijk op om in of uit te zoomen op een beeld. / / / drukken om het beeld te Na het inzoomen kunt u op verschuiven. Foto's draaien Alleen voor JPEG-CD's. Terwijl de JPEG wordt weergegeven: • Druk op om de foto linksom te draaien. • Druk op om naar links/rechts te draaien. Beveiligingsniveaus voor kinderen Hiermee beperkt u de toegang tot discs die ongeschikt zijn voor kinderen. Dit type discs moet zijn opgenomen met beveiligingsniveaus. 1 2 Druk op SETUP. »» Het wachtwoordmenu wordt weergegeven. 140 NL PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 140 10/31/2012 5:05:17 PM 3 4 5 Voer uw actuele wachtwoord (of de standaardwaarde '6666') in. »» Er wordt een lijst met beveiligingsniveaus weergegeven. Druk op OK. Opmerking •• U moet het wachtwoord invoeren om een disc met een hoger beveiligingsniveau dan het niveau •• Beveiligingsniveaus kunnen per land verschillen. Als u wilt dat alle discs kunnen worden afgespeeld, •• Op sommige discs staan de beveiligingsniveaus afgedrukt, hoewel ze niet met deze niveaus zijn opgenomen. dat u hebt ingesteld in [Parental control] te kunnen afspelen. Het wachtwoord wijzigen 1 2 3 4 5 6 7 Druk op SETUP. Voer het nieuwe viercijferige wachtwoord in en druk ter bevestiging op OK. Druk op SETUP om af te sluiten. Ned erla n ds Schermbeveiliging Ga in het beginscherm naarSETUP. • Als u gedurende 5 minuten niet op een knop drukt en geen media afspeelt, wordt de schermbeveiliging geactiveerd. NL 141 PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 141 10/31/2012 5:05:17 PM • Als u de schermbeveiliging wilt uitschakelen, drukt u op een willekeurige knop. Opmerking •• De schermbeveiliging is uitsluitend beschikbaar wanneer u discs afspeelt. Extra apparatuur aansluiten U kunt de speler aansluiten op een TV of op een versterker om DVD's te kijken. Let op •• Schakel uw speler uit voor u deze op extra apparatuur aansluit. U kunt de speler aansluiten op een TV of op een versterker om video's of audio af te spelen. R L VIDEO IN Sluit elke AV-kabel aan op de aansluiting met dezelfde kleur: • de gele kabel hoort bij de gele video-aansluiting. • de rode en witte kabel horen bij respectievelijk de rode en witte aansluiting. 142 NL PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 142 10/31/2012 5:05:17 PM DVD-instellingen Om nog meer plezier te hebben van uw DVD's kunt u via SETUP de instellingen nauwkeurig op uw wensen afstemmen. 1 2 Druk op SETUP. Gebruik de navigatietoetsen om een optie te selecteren en druk ter bevestiging op /OK. [Language] • [Language]: hiermee selecteert u de taal op het scherm. • [Subtitle]: hiermee selecteert u een ondertitelingstaal van de DVD. • [MPEG4 subtitle]: hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een videodisc. [. . . ] Controleer de informatie over de huidige versie van uw speler voordat u een upgrade van de firmware uitvoert. [Software Update] U kunt de firmware bijwerken met behulp van een opslagapparaat. 1 Doe het volgende op uw computer: a Ga naar www. philips. com/support om de nieuwste firmware te zoeken. b Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'. NL 151 PD9015_12_UM_Book1_V2. 0. indb 151 10/31/2012 5:05:21 PM Ned erla n ds •• Als u uw laatst opgeslagen wachtwoord vergeet, voert u 888888 in om het systeem te c Download de firmware-update en sla het bestand op in de hoofddirectory van een USB-opslagapparaat. 2 Doe het volgende op de speler: a Sluit het USB-opslagapparaat aan. b Druk op de afstandsbediening op SETUP en selecteer[System]>[Software Update]>[USB Upgrade]. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PD9015/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PD9015/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag