Gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7042/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7042/12. Wij hopen dat dit PHILIPS PD7042/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7042/12 te teleladen.


PHILIPS PD7042/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (359 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PD7042/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal en oude apparatuur. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. NL 5 Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. [. . . ] 6SHFLÀFDWLHV NXQQHQ ]RQGHU YRRUDIJDDQGH NHQQLVJHYLQJ ZRUGHQ JHZLM]LJG Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N. V. Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. INFORMATIE OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die is ontwikkeld door DivX, Inc, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit LV HHQ RIÀFLHHO 'LY; &HUWLÀHGŠDSSDUDDW GDW 'LY;YLGHR V NDQ DIVSHOHQ *D QDDU GLY[FRP YRRU PHHU LQIRUPDWLH HQ VRIWZDUHSURJUDPPD V ZDDUPHH X XZ EHVWDQGHQ NXQW RP]HWWHQ QDDU 'LY;YLGHR V , 1)250$7, ( 29(5 ', 9; 9, '(221'(0$1' GLW 'LY; &HUWLÀHGŠDSSDUDDW PRHW ]LMQ JHUHJLVWUHHUG RP DDQJHVFKDIWH 'LY; 92'ÀOPV 9LGHRRQGHPDQG WH kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te krijgen. Ga naar vod. divx. com voor meer informatie over hoe u de registratie voltooit. NL 7 Garantie ‡ ‡ Probeer het product nooit te repareren. Gebruik het product en de accessoires alleen zoals de fabrikant ze heeft bedoeld. Het waarschuwingsteken op de achterkant van het product duidt het risico van een elektrische schok aan. Neem altijd contact op met de klantenservice van Philips voor onderhoud of reparaties. De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd. ‡ ‡ 8 NL 2 De draagbare DVD-speler Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!Registreer uw product op www. philips. com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Inleiding Op deze draagbare DVD-speler kunt u de volgende discs afspelen (inclusief CD-R CD-RW, (S)VCD, DVD±R en DVD±RW): ‡ DVD-video ‡ Video-CD ‡ Audio-CD ‡ MP3-CD ‡ DivX ‡ Discs met JPEG-bestanden Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: ‡ Draagbare DVD-speler ‡ Netspanningsadapter, ASUC12E-090080 (Philips) ‡ Autoadapter ‡ Korte gebruikershandleiding ‡ Veiligheid en garantie NL 9 Overzicht van het apparaat j i h g a b c d e f a POWER ‡ Hiermee schakelt u de DVD-speler in of uit. /OK om te bevestigen. om een ondertitelingstaal te selecteren. Een audiotaal selecteren 8 NXQW HHQ DXGLRWDDO VHOHFWHUHQ YRRU '9' V RI 'L9[YLGHR V 1 16 Druk opnieuw op NL » Het optiemenu wordt weergegeven. 2 3 4 Selecteer [Audio language] en druk op Druk op Druk op / /OK om te bevestigen. /OK om te bevestigen. om een audiotaal te selecteren. Herhalen Tijdens het afspelen kunt u verschillende herhalingsopties selecteren. 1 2 Druk opnieuw op » Het optiemenu wordt weergegeven. Druk op om [Repeat] te selecteren en druk op » De herhalingsopties worden weergegeven. /OK. %LM '9' V ‡ [Repeat A]: het begin van het te herhalen gedeelte ‡ [Repeat B]: het einde van het te herhalen gedeelte ‡ [Repeat Chapter]: het huidige hoofdstuk herhalen ‡ [Repeat Title]: de huidige titel of track herhalen ‡ [Repeat all]: alle titels op de disc herhalen ‡ [Repeat Off]: de herhaalmodus uitschakelen %LM 9&' V ‡ [Repeat A]: het begin van het te herhalen gedeelte ‡ [Repeat B]: het einde van het te herhalen gedeelte ‡ [Repeat 1]: hiermee herhaalt u de huidige track ‡ [Repeat all]: alle tracks op de disc herhalen ‡ [Repeat Off]: de herhaalmodus uitschakelen Voor MP3/CD/DivX ‡ [Repeat 1]: hiermee herhaalt u de huidige track ‡ [Repeat Folder]: alle tracks in de huidige map herhalen ‡ [Off]: de herhaalmodus uitschakelen 3 4 Selecteer een optie en druk op Druk op Tip /OK om te bevestigen. om af te sluiten. ‡ U kunt items niet herhalen wanneer PBC tijdens het afspelen van VCD/SVCD is ingeschakeld. NL 17 Op willekeurige volgorde afspelen 8 NXQW GH WUDFNV LQ ZLOOHNHXULJH YROJRUGH DIVSHOHQ RS DXGLR&' V RI 03&' V 1 2 3 4 Druk opnieuw op » Het optiemenu wordt weergegeven. /OK. Selecteer [On] of [Off] en druk vervolgens ter bevestiging op Zoomen 8 NXQW ELM '9' V 9&' V HQ -3(*&' V LQ HQ XLW]RRPHQ RS YLGHREHHOGHQ RI IRWR V 1 2 3 4 Druk opnieuw op » Het optiemenu wordt weergegeven. Selecteer [Zoom & Pan] en druk op Druk herhaaldelijk op /OK. /OK om in en uit te zoomen. Wanneer het videobeeld of de foto is vergroot, drukt u op , , , om door het vergrote beeld te schuiven. Afspeelinformatie weergeven U kunt de afspeelinformatie tijdens het afspelen weergeven. 1 2 Druk opnieuw op » Het optiemenu wordt weergegeven. » %LM '9' V ZRUGHQ WLWHOQXPPHU KRRIGVWXNQXPPHU HQ YHUVWUHNHQ DIVSHHOWLMG ZHHUJHJHYHQ %LM 9&' V ZRUGHQ WUDFNQXPPHU HQ YHUVWUHNHQ afspeeltijd weergegeven. Een audiomodus selecteren $OV X 9&' V DIVSHHOW NXQW X HHQ DXGLRPRGXV VHOHFWHUHQ 1 18 Druk opnieuw op NL » Het optiemenu wordt weergegeven. 2 3 4 Selecteer [ Audio] en druk op /OK. /OK om te bevestigen. Een camerahoek selecteren 8 NXQW YHUVFKLOOHQGH FDPHUDKRHNHQ VHOHFWHUHQ RS '9' V GLH DOWHUQDWLHYH VFqQHV bevatten. 1 2 3 4 Druk opnieuw op » Het optiemenu wordt weergegeven. Selecteer [Angle] en druk op Druk op Druk op / /OK om te bevestigen. om een hoek te selecteren. /OK om te bevestigen. Extra apparatuur aansluiten 8 NXQW GH VSHOHU DDQVOXLWHQ RS HHQ 79 RI RS HHQ YHUVWHUNHU RP '9' V WH NLMNHQ Let op ‡ Schakel uw speler uit voor u deze op extra apparatuur aansluit. NL 19 R L VIDEO IN not supplied 1 2 Gebruik een AV-kabel (niet meegeleverd) voor aansluiting op de AV OUTaansluiting van de speler. Verwijder de behuizing van de speler nooit. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. [. . . ] Geen stroom ‡ Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten. Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening ‡ Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de speler bevinden. ‡ Zorg ervoor dat het video-uitvoerformaat van de disc compatibel is met de TV. ‡ Pas het video-uitvoerformaat aan uw TV of programma aan. 24 NL ‡ Voor het maken van uw LCD-scherm werd zeer geavanceerde technologie toegepast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PD7042/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PD7042/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag