Gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7030/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7030/12. Wij hopen dat dit PHILIPS PD7030/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7030/12 te teleladen.


PHILIPS PD7030/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (629 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PD7030/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen. NL 3 Ned erla nd s Gehoorbescherming Zet het volume niet te hard. · Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. [. . . ] Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. NL 5 Ned erla nd s U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972. In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. f OFF/ON · Hiermee schakelt u het tweede scherm in of uit. NL 11 Ned erla nd s 3 Aan de slag Let op · Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding. · Houd altijd de volgorde van de instructies in dit hoofdstuk aan. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw speler. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van uw speler. Noteer hier de nummers: Modelnummer __________________________ Serienummer ___________________________ Het apparaat in uw auto monteren Als u de speler in uw auto wilt gebruiken, bevestigt u het apparaat en het tweede scherm aan de achterkant van de hoofdsteunen van de voorstoelen. 1 2 3 4 Haal de riem door de lussen aan de achterkant van het apparaat. Houd de gesp met de pijl naar u toe en bevestig vervolgens de gesp aan de riem. Plaats het apparaat aan de achterkant van de hoofdsteun en maak daarna de gesp vast. · Herhaal de voorgaande stappen om het tweede scherm te bevestigen. 12 NL Het tweede scherm aansluiten Let op · Schakel de speler uit voordat u het tweede scherm aansluit. AV OUT A AV IN B A: apparaat; B: tweede scherm 1 Sluit de meegeleverde AV-kabel aan op: · de AV OUT-aansluiting op het apparaat; · de AV IN-aansluiting op het tweede scherm. Stroom aansluiten Let op · Het product kan beschadigd raken!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de speler. · Risico van een elektrische schok!Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het netsnoer. NL 13 Ned erla nd s A B C A: apparaat; B: tweede scherm; C: sigarettenaansteker in de auto 1 Sluit één stekker aan het uiteinde met de twee stekkers van de voedingskabel aan op de DC IN-aansluiting op het apparaat. [. . . ] Trek nooit aan het netsnoer. 20 NL 1 Sluit het snoer van de wisselstroomadapter aan op: · de DC IN-aansluiting op het apparaat; · het stopcontact. NL 21 Ned erla nd s 7 Productinformatie Opmerking · Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afmetingen - Apparaat - tweede scherm Gewicht - Apparaat - tweede scherm Voeding Energieverbruik Gebruikstemperatuur Golflengte laser Videosysteem Frequentierespons Signaal-ruisverhouding Vervorming + ruis audio Kanaalscheiding Dynamisch bereik Audio uit (analoge audio) Belastingsimpedantie Video-uitgang Belastingsimpedantie 200 x 155 x 39 mm 200 x 155 x 21 mm 0, 7 kg 0, 4 kg Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0, 3 A Uitvoer: DC 9 V 0, 8 A 7, 2 W 0 - 45 °C 650 nm NTSC en PAL 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB 80 dB -80 (1 kHz) 80 dB 80 dB Uitgangsniveau: 2 V ± 10% 10 K Uitgangsniveau: 1 Vp - p ± 20 % 75 22 NL 8 Problemen oplossen Waarschuwing · Risico van een elektrische schok. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw speler voor ondersteuning op www. philips. com/welcome. Geen stroom · Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PD7030/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PD7030/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag