Gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7010/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7010/12. Wij hopen dat dit PHILIPS PD7010/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7010/12 te teleladen.


PHILIPS PD7010/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (567 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PD7010/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen. NL 3 Ned erla nd s Gehoorbescherming Zet het volume niet te hard. · Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. [. . . ] Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan. 4 NL Kennisgeving Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. Recycling Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid. NL 5 Ned erla nd s Milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. VOLUME · Hiermee regelt u het volume. i (CHR)OFF·POWER·ON · Hiermee schakelt u de DVD-speler in of uit. j · , · Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken. , , , Hiermee navigeert u door menu's. · · k CHR/ · Laadindicator/Voedingsindicator. l · m · · n · Hiermee stopt u het afspelen. o AUDIO · Bij DVD's selecteert u hiermee een gesproken taal. p SUBTITLE · Hiermee selecteert u de ondertitelingstaal van de DVD. Hiermee hebt u toegang tot opties met betrekking tot de huidige activiteit of instelling. , Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk. 10 NL 3 Aan de slag Let op · Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding. · Houd altijd de volgorde van de instructies in dit hoofdstuk aan. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw speler. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van uw speler. [. . . ] NL 14 · · · · · Als er een menu verschijnt, selecteert u een item en drukt u vervolgens op /OK om het afspelen te starten. Druk een of meerdere keren op of om te zoeken in een video-/audiobestand. Ned erla nd s Afspelen vanaf USB U kunt DivX-, VOB-, MP3- of JPEG-bestanden afspelen die op een USBopslagapparaat zijn opgeslagen. » Het inhoudsmenu wordt weergegeven. 2 3 4 Druk op SOURCE als u wilt overschakelen naar de USB-modus. Druk op om het afspelen te stoppen. Afspeelopties 1 2 Druk tijdens het afspelen op om specifieke afspeelopties te selecteren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PD7010/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PD7010/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag