Gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7006P/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7006P/12. Wij hopen dat dit PHILIPS PD7006P/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS PD7006P/12 te teleladen.


PHILIPS PD7006P/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4142 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS PD7006P/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. p Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke). r Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. NL 3 Ned e rl a n ds s Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvoorschriften van toepassing. [. . . ] · Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen. 4 NL Gedurende langere tijd luisteren: · Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, `veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken. · Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd. · Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken. · Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort. · Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan. Let op · Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product. Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). NL 5 Ned e rl a n ds Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. Recycling Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG: Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. g AV MODE · Hiermee schakelt u het display van het voorpaneel uit wanneer de speler op een TV is aangesloten. n · , · Hiermee kunt u met verschillende snelheden vooruit en achteruit zoeken. , , , Hiermee navigeert u door menu's. · · · 10 NL 3 Aan de slag Let op · Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze handleiding. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van uw apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer __________________________ Serienummer ___________________________ Ned e rl a n ds Voorbereiding Waarschuwing · Verwijder de montagekit en de DVD-speler van de stoel wanneer u de DVD-speler niet gebruikt. Als u de speler in een auto wilt gebruiken, bevestigt u het apparaat en het tweede scherm aan de achterkant van de hoofdsteunen van de voorstoelen. A BC D A. Hoofdsteunbeugel 1 Bevestig de hoofdsteunbeugel aan de hoofdsteun van de voorstoel. NL 11 a Bevestig de beugel aan de stangen van de hoofdsteun. b Draai de schroeven vast om de beugel stevig aan de stangen te bevestigen. Het maakt niet uit welk gat u gebruikt. 2 3 4 Positioneer de schroef van de beugel voor het schroefgat van de DVD-speler. Bevestig de DVD-speler aan de hoofdsteun. 12 NL · 5 Bevestig de beugel van de DVD-speler aan de hoofdsteunbeugel. Druk op de ontgrendelingsknop om de DVD-speler van de hoofdsteun te verwijderen. 6 · Herhaal de voorgaande stappen om het tweede scherm te bevestigen. Een apparaat als tweede scherm aansluiten Let op · Schakel de apparaten uit voordat u een van de apparaten als tweede scherm aansluit. NL 13 Ned e rl a n ds U kunt op elke draagbare DVD-speler een afzonderlijke film bekijken of de DVD-spelers op elkaar aansluiten om één film op beide spelers tegelijk te bekijken. [. . . ] Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt. Trek nooit aan het netsnoer. 1 Sluit de wisselstroomadapter aan op: · de DC IN-aansluiting op het apparaat; · het stopcontact. NL 19 Ned e rl a n ds 7 Productinformatie Opmerking · Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Afmetingen - apparaat (beide) Gewicht - apparaat (beide) Voeding 240 x 183 x 38 mm Energieverbruik Gebruikstemperatuur Golflengte laser Video-uitvoer Formaat Uitgangsniveau Belastingsimpedantie Audio-uitgang Audio uit (analoge audio) Belastingsimpedantie Vervorming + ruis audio Frequentierespons Signaal-ruisverhouding Kanaalscheiding Dynamisch bereik 2 kg Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0, 3 A Uitvoer: DC 9 V 0, 8 A (min. ) 9W 0 - 45 °C 650 nm PAL en NTSC 1 Vp - p ± 20% 75 Uitgangsniveau: 2 V ± 10 % 10 K -80 (1 KHz) 20 Hz - 20 KHz ± 1 dB 80 dB 80 dB 80 dB 20 NL 8 Problemen oplossen Waarschuwing · Risico van een elektrische schok. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de speler, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw speler voor ondersteuning op www. philips. com/welcome. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS PD7006P/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS PD7006P/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag