Gebruiksaanwijzing PHILIPS OTT2000/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS OTT2000/12. Wij hopen dat dit PHILIPS OTT2000/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS OTT2000/12 te teleladen.


PHILIPS OTT2000/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (641 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS OTT2000/12 QUICK STARTING GUIDE (15457 ko)
   PHILIPS OTT2000/12 QUICK STARTING GUIDE (15457 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS OTT2000/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome OTT2000 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Veiligheid 2 Veiligheid 2 9 Problemen oplossen 21 Algemeen 21 Over Bluetooth-verbindingen 21 23 Compliance 23 De zorg voor uw product 23 De zorg voor het milieu 23 Handelsmerkverklaring 24 Copyright 24 2 Uw klassieke microgeluidssysteem 4 Introductie 4 Wat zit er in de doos? 4 Overzicht van het product 5 8 Stroom aansluiten 8 De afstandsbediening voorbereiden 8 Inschakelen 8 De klok instellen 9 10 Een disc afspelen 10 Platen afspelen 11 Afspelen vanaf USB 12 Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat 12 USB-opname 13 15 Automatisch een radiozender zoeken 15 Radiozenders automatisch programmeren 15 Radiozenders handmatig programmeren 15 Uitzending in stereo/mono kiezen 16 10 Kennisgeving 3 Aan de slag 4 Afspelen 5 Naar FM-radiozenders luisteren 6 Naar een extern apparaat luisteren 17 7 Andere functies 18 18 18 18 De sleeptimer instellen De alarmtimer instellen Het volume aanpassen 8 Productinformatie 19 Specificaties 19 Compat. USB-apparaten en -bestanden 20 Ondersteunde MP3-discformaten 20 NL 1 1 Veiligheid Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing. Veiligheid Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. •• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te •• Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat. [. . . ] Laat de arm voorzichtig op de rand van de plaat zakken om de plaat vanaf het begin af te spelen. »» Het afspelen begint. Druk op om de geselecteerde track af te spelen. Voor MP3: zoeken op map Druk in de stopmodus tweemaal op FIND/FILE CUT. om een map te om alle tracks in de map af NL 11 6 7 Pas het volume aan tot het gewenste niveau. • Als AUTO STOP is ingesteld op ON, stopt de platenspeler automatisch met draaien nadat de plaat is afgespeeld. Plaats de arm weer stevig terug op de steun. 1 Duw het USB-beschermklepje omlaag en sluit een USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting. 2 Opmerking •• Het microgeluidssysteem schakelt automatisch over naar de AUX-bron wanneer er een extern apparaat wordt aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting. Druk herhaaldelijk op SOURCE om USB als bron te selecteren. • Druk op / om een audiobestand te selecteren. Afspelen vanaf USB Opmerking •• Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat afspeelbare •• Alleen MP3-bestanden met bitsnelheden van 32 kbps audiobestanden bevat. •• De USB-aansluiting biedt geen ondersteuning voor aansluitingen met USB-verlengkabels en is niet geschikt voor rechtstreekse communicatie met een computer. Afspelen vanaf een Bluetoothapparaat U kunt via het microgeluidssysteem naar een Bluetooth-apparaat luisteren. Opmerking •• Maak uzelf vertrouwd met de Bluetooth-mogelijkheden •• Houd het apparaat uit de buurt van andere van het apparaat voordat u er verbinding mee maakt. •• Het effectieve werkbereik tussen het apparaat en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter. •• Obstakels tussen de apparaten kunnen het werkbereik verminderen. 12 NL 1 2 3 4 5 Druk herhaaldelijk op SOURCE om BT als bron te selecteren. Activeer de Bluetooth-functie op het Bluetooth-apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat). Nadat de verbinding tot stand is gebracht, brandt de Bluetooth-indicator ononderbroken blauw. Start de muziekweergave op uw Bluetooth-apparaat. Tip Opnemen op USB Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting van dit apparaat. 1 bron naar een andere bron overschakelt, wordt de verbinding met het Bluetooth-apparaat automatisch verbroken. •• Het systeem kan tot 4 eerder verbonden Bluetoothapparaten onthouden. •• Als het microgeluidssysteem van de Bluetooth- 2 Bereid de bron waarvan u wilt opnemen voor. • AUX IN - selecteer de Phono/AUXbron, sluit het externe apparaat aan en start het afspelen. • Druk voor CD's herhaaldelijk op REC om het volgende te selecteren: A [REC_ONE] (één opnemen): de eerste/huidige track wordt opgenomen. B [REC_ALL] (alles opnemen): alle tracks/de resterende tracks worden opgenomen. »» De disc wordt automatisch afgespeeld vanaf het begin van de disc/vanaf de geselecteerde track en de opname begint. • Druk op Opmerking USB-opname Audio-tracks op CD's, MP3-discs, audio van platen en Bluetooth, radio en audio van externe apparaten kunnen als MP3-bestanden worden opgenomen op een USB-opslagapparaat. Als u voor het eerst op het USB-opslagapparaat gaat opnemen, wordt er automatisch een map 'PHILIPS OTT2000' gemaakt op het USBapparaat. Telkens wanneer u audio opneemt, worden de opgenomen bestanden opgeslagen in deze map. om de opname te stoppen. heeft om de audiobestanden op te slaan, wordt er een melding over een vol geheugen weergegeven. •• Bij CD's is het opnameproces pas voltooid wanneer de volledige track is opgenomen. [. . . ] •• Wanneer u naar een extern apparaat luistert, controleer dan of het externe apparaat niet is gedempt. Geen reactie van het product • Controleer of de stroomvoorziening beschikbaar is. Slechte radio-ontvangst •• De signalen zijn zwak door interferentie van elektrische apparaten of grote obstakels, zoals gebouwen. Verplaats het product naar een plek zonder interferentie. NL 21 •• •• verwijder obstakels die zich ertussen bevinden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS OTT2000/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS OTT2000/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag