Gebruiksaanwijzing PHILIPS OST690

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS OST690. Wij hopen dat dit PHILIPS OST690 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS OST690 te teleladen.


PHILIPS OST690 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2240 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS OST690 QUICK START GUIDE (1215 ko)
   PHILIPS OST690 (2219 ko)
   PHILIPS OST690 QUICK START GUIDE (1215 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS OST690

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van het apparaat nooit. •• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur. • • • • • • • 3 2 Uw luidsprekersysteem Inleiding Met dit luidsprekersysteem kunt u: • naar FM-radio luisteren; • muziek op Bluetooth-apparaten, USBapparaten en andere externe apparaten beluisteren, en • uw mobiele telefoon opladen met de meegeleverde USB-kabel. Het systeem biedt u Dynamic Bass Boost (DBB) voor een rijker geluid. Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: • Apparaat • Netsnoer • USB-kabel voor het opladen • Korte gebruikershandleiding • Folder met kennisgeving en veiligheidsinformatie NL 4 Overzicht van het systeem k a b c d e j i h g f r q PRESET l m n MODE - SEARCH - SEARCH + PRESET + PROG ALB ALB PROG p o a Bronselectie • Kies een bron: BLUETOOTH, FM of USB. [. . . ] Er kunnen maximaal 20 tracks worden geprogrammeerd. 1 2 Opmerking •• De USB-aansluiting is niet compatibel met het afspelen van muziek van uw smartphone. Druk op om het afspelen te stoppen. 3 4 5 Druk op PROG om de programmeermodus te activeren. Druk op / om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op PROG om uw keuze te bevestigen. Herhaal stap 3 en 4 om meer tracks te programmeren. Bediening In de USB-modus kunt u het afspelen op de volgende manieren bedienen. NL 8 6 Druk op om de geprogrammeerde tracks af te spelen. »» Tijdens het afspelen wordt [PROG] (programmeren) weergegeven. • Druk tweemaal op om het programma te wissen. Als u de Bluetooth-koppelingsgeschiedenis wilt wissen: Houd en PROG tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. »» Als het wissen is gelukt, knippert [CLR] (Wissen) 5 seconden, waarna [-] over het display schuift. Afspelen vanaf Bluetoothapparaten Opmerking •• Het effectieve werkbereik tussen het systeem en het •• Obstakels tussen het basisstation en het apparaat gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter. •• Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten is niet gegarandeerd. Een extern audioapparaat afspelen U kunt met dit systeem ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren. 1 2 1 2 Druk op openen. om het compartiment te Draai de bronselectieschakelaar naar de positie BLUETOOTH. Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek naar Bluetoothapparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat). Wanneer [OST690] op uw apparaat wordt weergegeven, selecteert u het om het koppelen en de aansluiting te starten. »» Als de verbinding tot stand is gebracht en het apparaat is gekoppeld, piept het systeem tweemaal. »» Audio wordt van uw apparaat naar dit systeem gestreamd. 3 Sluit een audiokabel (3, 5 mm, niet meegeleverd) aan op: • de AUDIO IN-aansluiting in het compartiment. »» Het systeem schakelt automatisch over naar de modus Audio-in. 4 Als u het Bluetooth-apparaat wilt loskoppelen: • Deactiveer Bluetooth op uw apparaat, of • Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik. 3 Speel audio af op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat). 9 NL 5 Naar FM-radio luisteren Op FM-radiozenders afstemmen Opmerking •• Trek voor een betere ontvangst de FM-antenne volledig uit en pas de positie aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden. Radiozenders handmatig opslaan Opmerking •• U kunt maximaal 20 FM-radiozenders opslaan. 1 2 3 Stem af op een FM-radiozender. Druk op PRESET + of PRESET - om een nummer (1 t/m 20) toe te wijzen aan deze radiozender, en druk vervolgens op PROG om deze keuze te bevestigen. »» Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven. Herhaal bovenstaande stappen om andere zenders op te slaan. Opmerking 1 2 3 Draai bronselectieschakelaar naar de positie FM. »» Het systeem wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal. Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen. 4 •• Om een opgeslagen FM-zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op. Handmatig afstemmen op een radiozender: Draai langzaam aan de afstemknop. Radiostations automatisch opslaan Houd in de tunermodus PROG 2 seconden ingedrukt. »» De radiozender die het eerst is opgeslagen, wordt automatisch afgespeeld. Een voorkeuzezender selecteren Druk in de FM-tunermodus op PRESET + of PRESET - om een voorkeuzezender te selecteren. NL 10 6 Andere functies Uw mobiele telefoon opladen Opmerking •• Controleer of u het systeem hebt ingeschakeld. 1 2 Druk op openen. om het compartiment te Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op: • de -aansluiting in het compartiment. »» Het oplaadpictogram wordt weergegeven op uw telefoon. 4 Sluit het compartiment. Opmerking •• U kunt uw mobiele telefoon niet opladen wanneer het systeem op batterijvoeding werkt. De helderheid van het display aanpassen 1 2 Houd MODE 3 seconden ingedrukt. Niet-ondersteunde bestandsindelingen: • Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. [. . . ] Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval NL 14 mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS OST690

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS OST690 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag