Gebruiksaanwijzing PHILIPS NTRX100/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS NTRX100/12. Wij hopen dat dit PHILIPS NTRX100/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS NTRX100/12 te teleladen.


PHILIPS NTRX100/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2736 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS NTRX100/12 QUICK STARTING GUIDE (1865 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS NTRX100/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome NTRX100 Gebruiksaanwijzing 1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 4 8 Productinformatie 20 Specificaties 20 Compat. USB-apparaten en -bestanden 20 2 Uw mini-HiFi-systeem 6 9 Problemen oplossen 22 Over Bluetooth-apparaten Introductie 6 Wat zit er in de doos? 6 Overzicht van het apparaat 7 Overzicht van de afstandsbediening 9 22 3 Aan de slag 11 De afstandsbediening voorbereiden 11 Op netspanning aansluiten 11 Inschakelen 12 4 Afspelen 13 Algemene afspeelfuncties 13 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten 13 Afspelen via USB 14 Afspeelopties 15 5 Radio luisteren 16 Afstemmen op radiozenders Radiozenders opslaan Een voorkeuzezender selecteren Uitzending in stereo/mono kiezen 16 16 16 16 6 Geluid aanpassen 17 Luidsprekervolume aanpassen Een geluidseffect selecteren Geluid uitschakelen Een audio-uitvoermodus selecteren 17 17 17 17 7 Extra functies 18 Audio van een extern apparaat afspelen Praten of zingen via het HiFi-systeem Gelijktijdig afspelen Decoratieverlichting aanpassen 18 18 19 19 NL 1 N e de rl a n ds Inhoudsopgave 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies a Lees deze instructies. h Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren. i Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt. [. . . ] Plaats twee AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. Schuif het klepje van het batterijcompartiment weer op zijn plaats (zie “3” op de afbeelding). • Sluit het netsnoer aan op • de ~ AC IN-aansluiting op dit apparaat; • het stopcontact. NL 11 N e de rl a n ds 3 Aan de slag Opmerking Inschakelen 1 2 Zet de knop POWER ON/OFF op het achterpaneel in de positie |. »» Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron. Overschakelen naar de standbymodus • Druk op om het apparaat in de standbymodus te zetten. »» De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld. 12 NL Opmerking Algemene afspeelfuncties U kunt het afspelen op de volgende manieren bedienen. Functie Het afspelen stoppen Het afspelen onderbreken of hervatten Naar een track gaan Zoeken tijdens het afspelen Hiermee schakelt u tussen audiobron A en B Actie Druk op . / . •• Het effectieve werkbereik tussen het apparaat en het •• Obstakels tussen het apparaat en het Bluetooth•• Compatibiliteit met alle Bluetooth-apparaten is niet •• Het apparaat kan maximaal 4 eerder verbonden Bluetooth-apparaten voor A of B onthouden. Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter. Als u draadloos muziek wilt beluisteren via het apparaat, dient u uw Bluetoothapparaat te koppelen met het apparaat. Kies de beste manier om een Bluetoothkoppeling te maken op basis van de hieronder opgesomde voorwaarden. Voorwaarde Uw Bluetooth-apparaat ondersteunt zowel NFC (Near Field Communication) als A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Uw Bluetooth-apparaat ondersteunt alleen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Kies optie 2. Houd / ingedrukt en laat de knop vervolgens los om normaal afspelen te hervatten. • * Verschuif de crossfader op het bovenpaneel naar links (A) of rechts (B) om de ene bron zachter en de andere harder te zetten. * Wanneer u de crossfader gebruikt om tussen bron A en B te wisselen, zal de muziek niet worden onderbroken. Als u bijvoorbeeld de crossfader van links naar rechts schuift, wordt de muziek van bron A steeds zachter afgespeeld, terwijl de muziek van bron B tegelijkertijd steeds harder wordt afgespeeld. Vóór u het apparaat koppelt en verbinding maakt, moet u: a herhaaldelijk op SOURCE A/B drukken om Bluetooth als bron te selecteren. »» Het LED-lampje op de knop BLUETOOTH op de bovenkant van het apparaat knippert wit. b de Bluetooth-functie op uw externe apparaat inschakelen. NL 13 N e de rl a n ds 4 Afspelen Afspelen vanaf Bluetoothapparaten Koppelen en verbinding maken Optie 1: koppelen en verbinding maken via NFC NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie met kort bereik tussen verschillende NFC-apparaten, zoals mobiele telefoons en IC-apparaten mogelijk maakt. Met de NFC-functie kan datacommunicatie gemakkelijk worden bewerkstelligd door slechts het desbetreffende symbool of de juiste plek op NFC-compatibele apparaten aan te raken. Opmerking •• Compatibiliteit met alle NFC-apparaten is niet gegarandeerd. Muziek streamen via Bluetooth • Speel audio af op het Bluetooth-apparaat dat is gekoppeld met het apparaat. »» Audio wordt van uw Bluetoothapparaat naar het apparaat gestreamd. Tip •• Als het Bluetooth-apparaat ook AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) ondersteunt, kunt u bepaalde basisknoppen van het apparaat (zoals afspelen/ pauzeren, stoppen en vorige/volgende) gebruiken om het afspelen te regelen. Als u het Bluetooth-apparaat wilt loskoppelen: • • • Houd drie seconden ingedrukt. Deactiveer Bluetooth op uw apparaat, of Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik. 1 2 Schakel de NFC-functie op uw Bluetoothapparaat in (zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor details). Raak het NFC-gebied van het externe apparaat aan met het NFC-gebied (A/B) op de bovenkant van het apparaat tot u een pieptoon hoort. »» Nadat de apparaten zijn gekoppeld en met elkaar zijn verbonden, brandt het LED-lampje op de knop BLUETOOTH onafgebroken wit. Als u de Bluetoothkoppelingsgeschiedenis wilt wissen: • Houd en (A/B) op het apparaat tegelijkertijd drie seconden ingedrukt. »» De huidige Bluetooth-verbinding is verbroken. Afspelen via USB Opmerking •• Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat. Optie 2: handmatig koppelen en verbinding maken 1 Zoek op het Bluetooth-apparaat Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld (zie de gebruikershandleiding van het apparaat). Selecteer ‘PHILIPS NTRX100A‘ of ‘PHILIPS NTRX100B‘ op het Bluetoothapparaat en voer indien nodig ‘0000’ in als het koppelwachtwoord. [. . . ] Probeer een ander apparaat. •• •• •• •• Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www. philips. com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS NTRX100/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS NTRX100/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag