Gebruiksaanwijzing PHILIPS NT9105

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS NT9105. Wij hopen dat dit PHILIPS NT9105 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS NT9105 te teleladen.


PHILIPS NT9105 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1342 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS NT9105 QUICK START GUIDE (190 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS NT9105

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Verwijder de batterij als u het apparaat een maand of langer niet gaat gebruiken. Schoonmaken Maak het apparaat altijd direct na gebruik schoon en als zich veel haartjes of vuil in het knipelement hebben opgehoopt. [. . . ] Tip Schakel het apparaat even in om alle haren te verwijderen en maak vervolgens het knipelement schoon met het borsteltje. Vervangen Vervang beschadigde of versleten wenkbrauwkammen altijd met originele Philips-wenkbrauwkammen, die verkrijgbaar zijn bij geautoriseerde Philips-servicecentra. Milieu Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder de batterij wanneer deze leeg is of wanneer u het apparaat afdankt. Gooi lege batterijen niet bij het gewone huisvuil, maar lever deze in op een officieel aangewezen inzamelpunt. Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Wanneer het apparaat wordt blootgesteld aan grote temperatuur-, druk- of vochtigheidsverschillen, dient u het apparaat 30 minuten te laten acclimatiseren voordat u het gaat gebruiken. Om hygiënische redenen dient het apparaat slechts door één persoon te worden gebruikt. Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterij in de juiste richting wijzen. Opmerking: Het apparaat werkt op één R6 1, 5V AA-batterij (bijgeleverd). Garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. [. . . ] Garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www. Nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het `worldwide guarantee'-vouwblad). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS NT9105

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS NT9105 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag