Gebruiksaanwijzing PHILIPS NT8110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS NT8110. Wij hopen dat dit PHILIPS NT8110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS NT8110 te teleladen.


PHILIPS NT8110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1169 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS NT8110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hun heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. [. . . ] 1 Beweeg het apparaat langzaam langs de rand van het oor om haren die buiten de rand uitsteken te verwijderen (fig. Steek het knipelement niet verder dan 6 mm in het gehoorkanaal, omdat dit tot beschadiging van het trommelvlies kan leiden. 3 Draai het apparaat langzaam rond om alle ongewenste haren uit uw gehoorkanaal te verwijderen (fig. Schoonmaken Maak het apparaat altijd direct na gebruik schoon en als zich veel haartjes of vuil in het knipelement hebben opgehoopt. Gebruik nooit perslucht, schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om het apparaat schoon te maken. Voorkom contact met harde voorwerpen om schade aan het knipelement te voorkomen en maak het niet schoon met scherpe voorwerpen. 5 Voor een grondigere schoonmaakbeurt schakelt u het apparaat uit en draait u het trimhoofd naar links om het te verwijderen (fig. Draai het trimhoofd naar rechts om het op de motorunit te bevestigen (fig. Milieu -Batterijen bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Verwijder de batterij wanneer deze leeg is of wanneer u het apparaat afdankt. Gooi lege batterijen niet bij het gewone huisvuil, maar lever deze in op een officieel aangewezen inzamelpunt (fig. Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. Garantie en service Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem ondervindt, bezoek dan de ondersteuningspagina op de Philips-website www. [. . . ] Een nieuwe AA-alkalinebatterij heeft een gebruiksduur van maximaal 2 uur. , , Wanneer het klepje van het batterijvak goed gesloten is, wijst de pijlpunt op de motorunit naar de lijn op het klepje van het batterijvak. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS NT8110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS NT8110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag