Gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM770. Wij hopen dat dit PHILIPS MCM770 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM770 te teleladen.


PHILIPS MCM770 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2202 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS MCM770 BROCHURE (2060 ko)
   PHILIPS MCM770 QUICK START GUIDE (1389 ko)
   PHILIPS MCM770 (2264 ko)
   PHILIPS MCM770 BROCHURE (2270 ko)
   PHILIPS MCM770 QUICK START GUIDE (1327 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MCM770

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at MCM770 EN User manual DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario FR Mode d'emploi 3 25 48 72 DA Brugervejledning IT Manuale utente 97 120 145 169 NL Gebruiksaanwijzing SV Användarhandbok Inhoudsopgave 1 Belangrijk Veiligheid Verklaring 146 146 148 150 150 150 151 152 Automatische regeling van luidheid selecteren Geluid uitschakelen 160 160 7 Op FM-radiostations afstemmen 2 Uw Micro Hi-Fi System Inleiding Wat zit er in de doos?Overzicht van het apparaat Overzicht van de afstandsbediening 161 Radiostations automatisch programmeren 161 Radiostations handmatig programmeren 161 Afstemmen op een voorkeurstation 161 RDS-informatie weergeven 162 De RDS-klok instellen 162 163 163 163 163 163 163 164 164 164 164 164 164 164 165 165 166 167 Ne derl a nd s 8 Meer uit uw audio system halen De alarmtimer instellen De sleeptimer instellen Andere apparaten aansluiten Afspelen via andere apparaten Andere apparaten afspelen 3 Aan de slag 154 De luidsprekers aansluiten 154 De FM-antenne aansluiten 154 Stroom aansluiten 155 De afstandsbediening voorbereiden 155 De klok instellen 155 Inschakelen 156 Naar de stand-bymodus overschakelen 156 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 159 159 9 Productinformatie Specificaties Versterker Disc Tuner (FM) Luidsprekers Algemene informatie Afspeelbare USB-gegevens Ondersteunde MP3-schijfindelingen Soorten RDS-programma's 4 Afspelen vanaf disc/USB Afspelen vanaf disc Afspelen vanaf USB 5 Weergave regelen Naar een volgende/vorige track gaan Het afspelen onderbreken/hervatten Binnen een track zoeken Afspeelinformatie weergeven Herhaald afspelen willekeurig afspelen. Tracks programmeren Alle tracks scannen 10 Problemen oplossen 6 Het volumeniveau en geluidseffect aanpassen 160 Het volumeniveau aanpassen 160 Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren 160 Basversterking inschakelen 160 NL 145 1 Belangrijk Veiligheid Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen e Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water. h Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren. [. . . ] f RDS · De beschikbare RDS-gegevens (Radio Data System) van een FM-radiostation weergeven. Sluit voor een betere FM-stereo-ontvangst een externe FM-antenne aan op de FM ANTENNA-aansluiting. Het audio system biedt geen ondersteuning voor de ontvangst van MW-radiosignalen. 1 Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM ANTENNA-aansluiting op het apparaat. Opmerking · Duw het gedeelte van de luidsprekerdraad zonder · Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde · Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie gelijk aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. isolatie helemaal in de aansluiting. 1 Steek het rode gedeelte van de luidsprekerkabel volledig in de rode (+) aansluiting van het apparaat. 154 NL Stroom aansluiten Let op · Het product kan beschadigd raken!Controleer of de netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het audio system. Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter in het stopcontact steekt. De afstandsbediening voorbereiden Let op · Ontploffingsgevaar!Batterijen nooit in vuur werpen. · · Voor het eerste gebruik: Verwijder het beschermlipje om de batterij van de afstandsbediening te activeren. De batterijen van de afstandsbediening vervangen: 1 1 2 3 1 Bereid de netspanningsadapter voor. Open het klepje van het batterijcompartiment. Plaats one lithium CR2025-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. Sluit het klepje van het batterijcompartiment. Opmerking 2 Sluit een uiteinde aan op de DC INaansluiting op het apparaat. b · Voordat u op een van de functieknoppen op de afstandsbediening drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van met de knoppen op het apparaat. Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken. · De klok instellen 3 Steek het andere uiteinde in het stopcontact. c 1 Houd in de stand-bymodus CLOCK ingedrukt om de modus voor het instellen van de klok te openen. » Als de cijfers voor het uur niet worden weergegeven, houd u minstens 2 seconden ingedrukt om de standbymodus in te schakelen. Vervolgens herhaalt u stap 1. 2 Druk op + VOL - om het uur in te stellen. NL 155 Ne derl a nd s » De minuten worden weergegeven en gaan knipperen. 3 4 Druk op + VOL - om de minuten in te stellen. Druk nogmaals op CLOCK om de klokinstellingen te bevestigen. Inschakelen 1 Druk op . » Het audio system schakelt over naar de laatst geselecteerde bron. Naar de stand-bymodus overschakelen 1 Druk op om het audio system in de energiebesparende stand-bymodus te zetten. » Het blauwe energiebesparingslampje gaat branden. Het audio system in de stand-bymodus zetten: 1 Houd in de energiebesparende modus langer dan 3 seconden ingedrukt. » Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven. » Het blauwe energiebesparingslampje gaat uit. 156 NL 4 Afspelen vanaf disc/USB Afspelen vanaf disc 1 2 3 4 Druk op CD om de CD-bron te selecteren. Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, drukt u op / om een track te selecteren en drukt u vervolgens op . 2 3 4 5 6 Steek de USB-plug van een USB-apparaat in de aansluiting die u nu ziet. Druk op om een bestand te om het afspelen te starten. Ne d erl a nd s · Afspelen vanaf USB Opmerking · Controleer of het USB-apparaat afspeelbare muziek bevat. Raadpleeg het gedeelte over afspeelbare USBgegevens (zie `Afspeelbare USB-gegevens' op pagina 70) voor ondersteunde bestandsindelingen. 1 Klap het klepje met het symbool de voorkant omlaag. aan NL 157 5 Weergave regelen Naar een volgende/vorige track gaan Voor CD: Afspeelinformatie weergeven Voor CD: 1 Als u meerdere keren drukt op DISPLAY wordt de volgende informatie weergegeven. [. . . ] Ondersteunde bestandsindelingen: USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes). MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32-320 kbps en variabele bitsnelheid WMA versie 9 of eerder Mappen met maximaal 8 niveaus Aantal albums/mappen: maximaal 99 Aantal tracks/titels: maximaal 999 ID3-tag versie 2. 0 of later Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes). Niet-ondersteunde bestandsindelingen: Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMAbestanden bevat. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (. doc) of MP3-bestanden met de extensie . dlf genegeerd en niet afgespeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MCM770

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MCM770 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag