Gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM7000. Wij hopen dat dit PHILIPS MCM7000 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM7000 te teleladen.


PHILIPS MCM7000 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (793 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS MCM7000 BROCHURE (1135 ko)
   PHILIPS MCM7000 (782 ko)
   PHILIPS MCM7000 BROCHURE (1130 ko)
   PHILIPS MCM7000 QUICK START GUIDE (732 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MCM7000

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome MCM7000 EN User manual FR Mode d'emploi ES Manual del usuario DE Benutzerhandbuch 3 21 41 61 NL Gebruiksaanwijzing IT Manuale utente 81 101 121 141 PT Manual do utilizador SV Användarhandbok (in standby mode) (in standby mode) Inhoudsopgave 1 Belangrijk Veiligheid Kennisgeving 82 82 84 85 85 86 87 90 90 90 91 91 91 92 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 96 6 Andere functies De alarmtimer instellen De sleeptimer instellen Naar een extern audioapparaat luisteren Luisteren via een hoofdtelefoon 96 96 97 97 97 2 Uw Micro HiFi-systeem Inleiding Wat zit er in de doos?Productoverzicht 7 Productinformatie 3 Aan de slag De luidsprekers aansluiten De FM-antenne aansluiten Stroom aansluiten De afstandsbediening voorbereiden De klok instellen De functies van het apparaat demonstreren. De helderheid van het display aanpassen Het LED-lampje in- of uitschakelen Inschakelen Overschakelen naar de stand-bymodus 98 Specificaties 98 Compat. USB-apparaten en -bestanden 99 Ondersteunde MP3-discformaten 99 99 8 Problemen oplossen 4 Afspelen Algemene afspeelfuncties Afspelen vanaf een disc Afspelen vanaf USB Geluid aanpassen 5 Naar FM-radio luisteren Plug & Play-installatie Op FM-radiozenders afstemmen Radiozenders automatisch programmeren Radiozenders handmatig programmeren Afstemmen op een voorkeuzezender RDS-informatie weergeven NL 81 N e d e r l a nd s 1 Belangrijk Veiligheid Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen e Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water. [. . . ] f RDS/INFO · Bij bepaalde FM-radiozenders geeft u hiermee RDS-informatie weer. · Hiermee geeft u de ID3-informatie van MP3-tracks (indien beschikbaar) weer. · Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde luidsprekers. · Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in deze handleiding. De FM-antenne aansluiten L L FM R LINE OUT AUX IN R DEMO ANTENNA FM Voor het apparaat: Sluit de luidsprekerkabels aan op het apparaat zoals weergegeven op de volgende illustratie: Tip · Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden. · Sluit voor een betere FM-stereo-ontvangst een FM-buitenantenne aan op de FM ANTENNA-aansluiting. · Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de ontvangst van MW-radiosignalen. 90 NL 1 Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM ANTENNA-aansluiting op het apparaat. 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment. a Stroom aansluiten Let op · Het product kan beschadigd raken!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat. Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. · Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit. b c Opmerking · Verwijder de batterijen als u de L L FM R LINE OUT AUX IN R DEMO ANTENNA 1 Sluit het netsnoer aan op: · de AC~-aansluiting op het apparaat. · het stopcontact. De klok instellen 1 Druk in de stand-bymodus drie seconden op CLOCK om de instelmodus voor de klok te activeren. » [CLOCK SET] schuift over het display en de tijdnotatie [24H] of [12H] wordt weergegeven. De afstandsbediening voorbereiden Let op · Ontploffingsgevaar!Werp batterijen nooit in het vuur. 2 Druk op VOL +/- om 24 uur of 12 uur te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op CLOCK. Druk op VOL +/- om het uur in te stellen en druk vervolgens opnieuw op CLOCK. Druk op VOL +/- om de minuten in te stellen. NL 91 De batterij van de afstandsbediening plaatsen: 1 2 Open het klepje van het batterijvak. Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. 3 4 N e d e r l a nd s afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken. · Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen samen in het apparaat. · Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. 5 Druk nogmaals op CLOCK om de klokinstellingen te bevestigen. Opmerking Overschakelen naar de standbymodus Het systeem in de energiebesparende standbymodus zetten: Houd in de stand-bymodus 2 seconden ingedrukt. » [ECO POWER] (Eco-vermogen) loopt door het beeld, vervolgens wordt de achtergrondverlichting uitgeschakeld. · Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt, wordt de klokinstelmodus automatisch afgesloten. De functies van het apparaat demonstreren 1 Druk in de stand-bymodus op tot "DEMO ON" wordt weergegeven. · Druk nogmaals op om de demonstratie uit te schakelen. De helderheid van het display aanpassen Druk herhaaldelijk op DIM om verschillende helderheden te kiezen. Het LED-lampje in- of uitschakelen 1 Houd als het apparaat is ingeschakeld DIM ingedrukt om het LED-lampje onder aan het apparaat en op de volumeknop in of uit te schakelen. Inschakelen 1 Druk op . » Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron. 92 NL 4 Afspelen Algemene afspeelfuncties U kunt het afspelen op de volgende manieren bedienen. Toets / Functie Houd ingedrukt om de track vooruit/terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten. REPEAT Een herhaalmodus selecteren: [REP] (herhalen): de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld. [. . . ] · Voor audioapparaten met hoofdtelefoonaansluitingen: Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op de MP3 LINK-aansluiting en op de hoofdtelefoonaansluiting op het audioapparaat. Speel af op het apparaat. 1 De sleeptimer uitschakelen -aansluiting van het apparaat. 1 Druk herhaaldelijk op SLEEP totdat "SLEEP OFF" wordt weergegeven. » Als de sleeptimer is gedeactiveerd, verdwijnt van het display. NL 97 N e d e r l a nd s Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op SLEEP om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen. » Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt op het display weergegeven. 2 3 Luisteren via een hoofdtelefoon 1 Steek een hoofdtelefoon in de 7 Productinformatie Opmerking · Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tuner - specificaties Frequentiebereik Frequentierooster - mono, signaalruisverhouding 26 dB - stereo, signaalruisverhouding 46 dB Zoekgevoeligheid Harmonische vervorming Signaal-ruisverhouding FM: 87, 5 - 108 MHz 50 KHz < 22 dBf < 43 dBf < 28 dBf < 2% > 55 dB Specificaties Versterker Nominaal uitgangsvermogen Frequentierespons Signaalruisverhouding AUX-invoer 2 x 30 W RMS 20 - 20. 000 Hz, ±3 dB > 82 dBA 1000 mV RMS 22k ohm Luidsprekers Luidsprekerimpedantie 4 ohm Luidsprekerdriver Woofer van 13 cm + Dome-tweeter van 2, 5 cm Gevoeligheid > 86 dB/m/W ± 4 dB/m/W Disc Lasertype Discdoorsnede Ondersteunde disctypen Audio DAC Harmonische vervorming Frequentierespons Signaalruisverhouding Halfgeleider 12 cm/8 cm CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD 24-bits/44, 1 kHz < 0, 8% (1 kHz) 4 Hz - 20 kHz (44, 1 kHz) > 82 dBA Algemene informatie Netspanning Stroomverbruik in werking Hoofdtelefoonaansluiting USB Direct Afmetingen - Apparaat (b x h x d) - Luidsprekerbox (b x h x d) Gewicht - Inclusief verpakking - Apparaat - Luidsprekerbox 220 - 240 V, 50/60 Hz 30 W 2 x 15 mW 32 ohm versie 2. 0 FS 250 x 92 x 285 mm 174 x 260 x 240 mm 10 kg 2, 5 kg 6, 1 kg 98 NL Compat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MCM7000

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MCM7000 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag