Gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM2000/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM2000/12. Wij hopen dat dit PHILIPS MCM2000/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM2000/12 te teleladen.


PHILIPS MCM2000/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (364 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MCM2000/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat. • Batterijen (meegeleverd of geplaatst) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke). • Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. [. . . ] r • Druk hierop om het discstation te openen of te sluiten. NL 7 3 Aan de slag Let op •• Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product. Op netspanning aansluiten Let op •• Risico op beschadiging!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat. Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. •• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit. Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer __________________________ Serienummer ___________________________ FM SPEAKER OUT (6 ) ANTENNA 100-240 V~50/60 Hz AC MAINS~ De luidsprekers aansluiten Opmerking •• Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde luidsprekers. •• Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in deze handleiding. De functies weergeven In de stand-bymodus kunt u een demonstratie van de functies weergeven door op te drukken. »» De functies worden een voor een op het display weergegeven. • Druk nogmaals op om de demonstratie uit te schakelen. SPEAKER OUT (6 ) FM SPEAKER OUT (6 ) ANTENNA 100-240 V~50/60 Hz AC MAINS~ 8 NL De afstandsbediening voorbereiden Let op •• Ontploffingsgevaar!»» De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld. Radiozenders handmatig programmeren 1 2 3 4 Hiermee stemt u af op een radiozender. Druk op PROG en vervolgens op / om een nummer van 1 tot 20 te selecteren. »» Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven. Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat). 3 3 •• Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt, wordt de timerinstelmodus automatisch afgesloten. SOURCE VOLUME AUDIO IN De alarmtimer activeren en deactiveren: Druk herhaaldelijk op SLEEP/TIMER om het alarm te activeren of te deactiveren. »» Als de timer is geactiveerd, wordt weergegeven. Tip •• Als u de bron CD/USB selecteert, maar er geen disc is geplaatst of er geen USB is aangesloten, wordt automatisch de tuner als bron geselecteerd. AUDIO IN 12 NL 7 Productinformatie Opmerking •• Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. USB USB Direct-versie USB 5 V vermogen 2. 0 Full Speed ≤ 500 mA Disc Lasertype Discdoorsnede Onderst. discs Audio DAC Harmonische vervorming Frequentierespons 20 W 60 Hz - 16 kHz; ±3 dB ≥ 70 dB < 1% 600 mV RMS Signaal-ruis Halfgeleider 12 cm/8 cm CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD 24 bits/44, 1 kHz <1% (1 kHz) 60 Hz - 16 kHz; ±3 dB > 70 dBA Specificaties Versterker Maximaal uitvoervermogen Frequentierespons Signaal-ruisverhouding Harmonische vervorming AUX-invoer Algemene informatie Netspanning Stroomverbruik in werking Stroomverbruik in energiebesparende standbystand Afmetingen - Apparaat (b x h x d) - Luidsprekerbox (b x h x d) Gewicht - Apparaat - Luidsprekerbox 100 - 240 V~, 50/60 Hz 30W < 0, 5 W 180 x 121 x 239 mm 120 x 170 x 160 mm 1, 5 kg 2 x 1, 2 kg Luidsprekers Luidsprekerimpedantie Luidsprekerdriver Gevoeligheid 6 ohm 3, 5-inch woofer > 86 dB/m/W Tuner (FM) Frequentiebereik Frequentierooster Gevoeligheid – mono, signaalruisverhouding 26 dB – stereo, signaalruisverhouding 46 dB Zoekgevoeligheid Harmonische vervorming Signaal-ruisverhouding 87, 5 - 108 MHz 50 KHz < 22 dBu < 45 dBu < 30 dBu < 3% > 45 dB NL 13 Compat. USB-apparaten en -bestanden Compatibele USB-apparaten: • USB-flashgeheugen (USB 2. 0 of USB 1. 1) • USB-flashspelers (USB 2. 0 of USB 1. 1) • geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat). Ondersteunde USB-indelingen: • USB of bestandsindeling van geheugen: FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes). • MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 320 kbps en variabele bitsnelheid • Mappen met maximaal 8 niveaus • Aantal albums/mappen: maximaal 99 • Aantal tracks/titels: maximaal 999 • Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 32 bytes) Niet-ondersteunde USB-indelingen: • Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (. doc) of MP3-bestanden met de extensie . dlf genegeerd en niet afgespeeld. • WMA-, AAC-, WAV- en PCMaudiobestanden • WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (. wav, . m4a, . m4p, . mp4, . aac) • WMA-bestanden in 'lossless'-indeling Ondersteunde MP3discformaten • • • • • ISO9660, Joliet Maximum aantal titels: 128 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam) Maximum aantal albums: 99 Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates 14 NL 8 Problemen oplossen Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. [. . . ] •• Stel de klok/timer opnieuw in. 16 NL 9 Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MCM2000/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MCM2000/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag