Gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM1150/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM1150/12. Wij hopen dat dit PHILIPS MCM1150/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM1150/12 te teleladen.


PHILIPS MCM1150/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (524 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS MCM1150/12 (524 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MCM1150/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] LET OP: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker volledig in het stopcontact te steken. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact. ) • • • • • Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer 2 NL • • • • het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen. WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat: • Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat. [. . . ] Houd batterijen uit de buurt van •• Risico van verminderde levensduur!verschillende merken of soorten batterijen door elkaar. Opmerking •• Het apparaat schakelt na 15 minuten in de standbymodus naar de energiebesparende stand-bymodus. Schakelen tussen de stand-bymodus en de energiebesparende stand-bymodus: Houd langer dan twee seconden ingedrukt. •• Risico op beschadiging!Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. De klok instellen 1 Houd in de stand-bymodus de knop CLOCK op de afstandsbediening langer dan twee seconden ingedrukt. Druk op / om de uurindeling [24H] of [12H] te selecteren, en druk vervolgens op CLOCK. »» De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen. Herhaal stap 3 om de minuten in te stellen. Opmerking •• Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt, wordt de klokinstelmodus automatisch afgesloten. De batterij van de afstandsbediening plaatsen: 1 2 3 Open het klepje van het batterijvak. Plaats de meegeleverde AAA-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. Sluit het klepje van het batterijcompartiment. 2 3 Inschakelen Druk op . »» Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron. 4 Overschakelen naar de standbymodus Druk nogmaals op om het apparaat in de stand-bymodus te zetten. »» Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven. De energiebesparende stand-bymodus inschakelen: Houd langer dan twee seconden ingedrukt. »» Het display wordt gedimd. Tip •• Als het systeem is ingeschakeld, kunt u de klok weergeven door op CLOCK te drukken. NL 9 4 Afspelen Afspelen vanaf een disc 1 2 3 4 Druk herhaaldelijk op CD om CD als bron te selecteren. Druk als dat niet het geval is op . SHUFFLE VOL +/MUTE SOUND DISPLAY Hiermee speelt u tracks in willekeurige volgorde af. Verrijk het geluidseffect met DSC: gebalanceerd, duidelijk, krachtig, warm en helder. De helderheid van het display aanpassen. Naar een andere track gaan Voor CD's: Druk op / om een andere track te selecteren. »» De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal. 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen. Afstemmen op een zender met een zwak signaal: Druk herhaaldelijk op / tot de ontvangst optimaal is. Radiozenders automatisch programmeren Opmerking •• U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders (FM) programmeren. Een voorkeuzezender selecteren Druk in de tunermodus op / voorkeuzezender te selecteren. om een Houd in de tunermodus PROG langer dan twee seconden ingedrukt om automatisch programmeren te activeren. NL 11 6 Andere functies De alarmtimer instellen Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker. U kunt CD, FM of USB als alarmbron selecteren. Opmerking •• Controleer of u de klok correct hebt ingesteld. De sleeptimer instellen Als het systeem is ingeschakeld, kunt u de sleeptimer instellen door herhaaldelijk op SLEEP/TIMER te drukken en een vaste tijdsperiode (in minuten) te selecteren. Als deze niet is geactiveerd, dan verdwijnt van het display. 1 2 Houd in de stand-bymodus SLEEP/TIMER langer dan twee seconden ingedrukt. »» De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen. Druk herhaaldelijk op / om het uur in te stellen en druk vervolgens op SLEEP/ TIMER. [. . . ] Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. De USB-IF-logo's zijn handelsmerken van Universal Serial Bus Implementers Forum, inc. Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MCM1150/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MCM1150/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag