Gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM1110/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM1110/12. Wij hopen dat dit PHILIPS MCM1110/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCM1110/12 te teleladen.


PHILIPS MCM1110/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (295 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MCM1110/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan i j k l m regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen. n WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of de afstandsbediening: ‡ Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op de afstandsbediening. ‡ Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat. ‡ Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. [. . . ] Naar de stand-bymodus. l m n o p q DIMMER ‡ Dimmerinstellingen tonen. SHUFFLE ‡ Hiermee speelt u tracks op willekeurige volgorde af. ‡ Hiermee start of onderbreekt u het afspelen. DISPLAY ‡ Afspeelinformatie tonen. ‡ Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen. r s t 92/  ‡ Hiermee past u het volume aan. DBB ‡ RDS Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit. Bij bepaalde FM-radiozenders geeft u hiermee RDS-informatie weer. ‡ 3 Aan de slag Let op ‡ Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product. Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer _______________________ Serienummer ___________________ De luidsprekers aansluiten Opmerking ‡ Zorg ervoor dat de kleuren van de luidsprekerdraden en de aansluitingen overeenkomen. 1 2 Houd het klepje van de aansluiting ingedrukt. ‡ Sluit de draden van de rechterluidspreker aan op “RIGHT“ en de draden van de linkerluidspreker op “LEFT“. ‡ Sluit de rode draden aan op ““ en de zwarte draden op “-“. 3 Laat het klepje voor de aansluiting los. a b c Stroom aansluiten Let op ‡ ‡ ‡ Het product kan beschadigd raken!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat. Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Toets / Functie Houd ingedrukt om de track vooruit/terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten. INFO Andere afspeelinformatie selecteren. REPEAT Een herhaalmodus selecteren: [REP] (herhalen): de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld. [REP ALL] (alles herhalen): alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld. Druk nogmaals om weer normaal af te spelen. SHUFFLE Discs afspelen 1 2 3 Druk op CD op de afstandsbediening om de discbron te selecteren. Plaats een disc met het etiket naar boven in de lade en druk nogmaals op . » Het afspelen wordt automatisch gestart. Tip ‡ Als uw apparaat niet begint af te spelen, druk dan op kiezen en druk vervolgens op . / om een track te Afspelen vanaf USB Opmerking ‡ Controleer of het USB-opslagapparaat afspeelbare audiobestanden voor ondersteunde indelingen bevat. 1 2 3 4 5 Steek de USB-plug van een USB-opslagapparaat in de -aansluiting van het apparaat. om af te spelen. Geluid aanpassen Tijdens het afspelen kunt u het volume op de volgende manieren aanpassen. Toets 92/  MUTE DBB DSC Functie Hiermee zet u het geluid harder of zachter. Het gewenste geluidseffect selecteren: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [CLASSIC] (klassiek) [ROCK] (rock) Audiotracks programmeren U kunt maximaal 20 tracks programmeren. 1 2 3 Druk in de CD- of USB-modus op om het afspelen te stoppen. Druk op PROG. Druk voor MP3/WMA-tracks herhaaldelijk op $/%8035(6(7 om een album te selecteren. 4 5 6 Druk op / om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op PROG om uw keuze te bevestigen. » Druk op om het programma te wissen wanneer het afspelen is gestopt. 5 Naar de radio luisteren Op FM-radiozenders afstemmen Opmerking ‡ Controleer of u de meegeleverde FM-antenne hebt aangesloten en volledig hebt uitgetrokken. 1 2 Druk op TUNER. [. . . ] ‡ Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt. De afstandsbediening werkt niet ‡ Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat. ‡ Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie. ‡ Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MCM1110/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MCM1110/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag