Gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD909

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD909. Wij hopen dat dit PHILIPS MCD909 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD909 te teleladen.


PHILIPS MCD909 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1831 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS MCD909 BROCHURE (1758 ko)
   PHILIPS MCD909 QUICK START GUIDE (1045 ko)
   PHILIPS MCD909 (1811 ko)
   PHILIPS MCD909 BROCHURE (1752 ko)
   PHILIPS MCD909 QUICK START GUIDE (1053 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MCD909

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome MCD909 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario 3 35 67 103 FR Mode d'emploi IT Manuale utente 137 171 205 239 NL Gebruiksaanwijzing SV Användarhandbok Inhoudsopgave 1 Belangrijk Belangrijke veiligheidsinstructies Gehoorbescherming Kennisgeving 206 206 207 208 209 209 210 211 212 214 214 214 214 215 216 216 218 219 219 6 Naar de radio luisteren Afstemmen op een radiozender Radiozenders automatisch programmeren Radiozenders handmatig programmeren Een voorkeurzender selecteren De RDS-klok instellen RDS-informatie weergeven 225 225 225 226 226 226 226 227 227 227 227 227 227 227 227 228 229 230 231 231 232 232 2 Uw DVD Micro Theatre Inleiding Wat zit er in de doos?Overzicht van het apparaat Overzicht van de afstandsbediening 7 Geluid aanpassen 3 Aansluiten De bedieningskabel aansluiten Voorbereidingen De luidsprekers aansluiten De FM-antenne aansluiten Audiokabels aansluiten Videokabels aansluiten Een extern audioapparaat aansluiten (optioneel) Luisteren via een hoofdtelefoon Stroom aansluiten Het volumeniveau aanpassen Automatische regeling van luidheid selecteren Het basgeluid aanpassen Geluid uitschakelen De hoge tonen aanpassen 8 Instellingen aanpassen Algemene instellingen Audio-instellingen Video-instellingen Voorkeuren 4 Aan de slag 219 Batterijen in afstandsbediening plaatsen 219 De klok instellen 220 De demonstratiemodus activeren 220 De decoratieverlichting in-/uitschakelen 220 Inschakelen 220 De juiste bron op de TV selecteren 220 Het juiste TV-systeem selecteren 221 Progressive Scan inschakelen 221 De taal voor het systeemmenu wijzigen 221 222 222 223 223 223 223 224 225 9 Andere functies De alarmtimer instellen De sleeptimer instellen Naar een audioapparaat luisteren 10 Productinformatie 232 Specificaties 232 Ondersteunde discformaten 233 Compat. USB-apparaten en -bestanden 234 234 236 Ne de rl and s 5 Afspelen Discs afspelen Afspelen vanaf USB-apparaten DivX-video afspelen Foto's bekijken Diapresentatie met muziek afspelen Afspelen Afspeelopties 11 Problemen oplossen 12 Verklarende woordenlijst NL 205 1 Belangrijk Belangrijke veiligheidsinstructies a Lees deze instructies. h Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren. [. . . ] De MP3/WMA- en JPEG-bestanden moeten op dezelfde disc of hetzelfde USB-apparaat zijn opgeslagen. 1 Speel MP3/WMA-muziek af. NL 223 Ne de rl and s Diapresentatie met muziek afspelen 2 Navigeer naar de fotomap/het fotoalbum en druk op om de diapresentatie te starten. » De diapresentatie begint en gaat door tot het einde van de fotomap/het fotoalbum. » Druk op DISC MENU om terug te gaan naar het menu. · [Repeat off] (uit): hiermee schakelt u de herhaalmodus uit 1 Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus, drukt u herhaaldelijk op MODE totdat er geen afspeelmodus meer wordt weergegeven. Opmerking · U kunt de tracks niet in willekeurige volgorde afspelen als u geprogrammeerde tracks afspeelt. 3 4 Druk op stoppen. om de diapresentatie te om het afspelen van Druk nogmaals op muziek te stoppen. A-B herhalen (DVD/VCD/CD/MP3/ WMA) 1 Afspelen Herhalen en in willekeurige volgorde afspelen U kunt tijdens het afspelen verschillende herhalingsfuncties selecteren. De opties voor herhaald afspelen verschillen per type disc. Druk tijdens het afspelen van muziek of video bij het beginpunt op A-B. » Druk nogmaals op A-B om het herhaald afspelen te annuleren. Opmerking 2 1 · · Druk herhaaldelijk op MODE om een afspeelmodus te selecteren. Bij DVD's · [Chapter] (hoofdstuk): hiermee herhaalt u het huidige hoofdstuk · [Title] (titel): hiermee herhaalt u de huidige titel · [All] (alles herhalen): hiermee herhaalt u de disc · [Shuffle] (shuffle): hiermee speelt u de disc in willekeurige volgorde af Voor VCD/MP3/CD/DivX · [Track] (track): hiermee herhaalt u de huidige track · [DISC] (disc): hiermee herhaalt u de disc · [Shuffle] (shuffle): hiermee speelt u de disc in willekeurige volgorde af · [Shuffle repeat] (shuffle herhalen): hiermee speelt u de disc herhaaldelijk in willekeurige volgorde af · De sectie A-B kan alleen binnen hetzelfde hoofdstuk of dezelfde track worden ingesteld. Zoeken op tijd of scène-/ tracknummer Wanneer u discs met video of muziek afspeelt, kunt u een scène, een track of een bepaald punt selecteren. 1 Druk tijdens het afspelen op GOTO totdat er een veld voor de tijd of een hoofdstuk of track wordt weergegeven. · Voor het veld voor de tijd: geef de afspeelpositie in uren, minuten en seconden op. · Voor het veld voor een hoofdstuk/ track: geef het hoofdstuk of de track op. 224 NL Afspelen in slowmotion 1 Druk tijdens het afspelen op SLOW om de gewenste snelheid te selecteren (vooruit of achteruit). Druk op om terug te gaan naar de normale snelheid. Tip 6 Naar de radio luisteren Afstemmen op een radiozender 1 2 Druk op TUNER. » De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal. · Als u op een zender met een zwak signaal wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op / tot u de optimale ontvangst hebt. 2 · In slowmotion achteruitgaan is niet mogelijk bij VCD's. Afspeelopties Afspeelinformatie weergeven 3 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op DISPLAY om de afspeelinformatie op de TV te wisselen. De camerahoek wijzigen Sommige DVD's bevatten alternatieve scènes, zoals scènes die zijn opgenomen vanuit een andere camerahoek. Voor zulke DVD's kunt u een keuze maken uit de beschikbare alternatieve scènes. Radiozenders automatisch programmeren Opmerking · U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren. 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op Angle om een andere camerahoek te kiezen. 1 Het beeld in-/uitzoomen Druk tijdens het afspelen van video's/ afbeeldingen herhaaldelijk op ZOOM om het beeld in en uit te zoomen. · Wanneer het beeld is ingezoomd, kunt u op / / / drukken om door het beeld te schuiven. » De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld. NL 225 Ne de rl and s 1 Houd in de tunermodus PROG langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen. » Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band. Radiozenders handmatig programmeren Opmerking · U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren. De RDS-klok instellen Het is mogelijk de klok van het apparaat automatisch in te stellen met een tijdsignaal dat samen met het RDS-signaal wordt uitgezonden. 1 1 2 3 Stem af op een radiozender. Druk op / om een nummer (1 t/m 20) aan deze radiozender toe te wijzen en druk vervolgens op PROG om deze keuze te bevestigen. » Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven. Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren. Opmerking Stem af op een RDS-radiozender die een tijdsignaal uitzendt. » Het apparaat leest de RDS-tijd en stelt de klok automatisch in. Opmerking · De nauwkeurigheid van het uitgezonden tijdsignaal is afhankelijk van de RDS-zender die het uitzendt. RDS-informatie weergeven RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Als u afstemt op een RDS-zender, worden een RDS-pictogram en de naam van de zender weergegeven. Als u automatisch programmeren gebruikt, worden de RDS-zenders het eerst geprogrammeerd. 4 · U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan. 1 2 Een voorkeurzender selecteren 1 Druk op / om een voorkeuzenummer te selecteren. Tip · Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen. · Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden. Stem af op een RDS-zender. Druk herhaaldelijk op RDS/CLOCK om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar): » Zendernaam » Soort programma zoals [NEWS] (nieuws), [SPORT] (sport), [POP M] (popmuziek). . . [. . . ] Disc-menu Een schermweergave waarmee u afbeeldingen, geluiden, ondertitels, multihoeken, etc. , die zijn opgenomen op een dvd, kunt kiezen. DivX® De DivX® codec is een MPEG-4videocomprimeertechnologie die is ontwikkeld door DivX®, Inc en waarvoor een patent is aangevraagd. Het kan de bestandsgrootte van digitale video doen krimpen en toch nog de hoge visuele kwaliteit behouden. Dolby Digital Een surround-geluidssysteem ontwikkeld door Dolby Laboratories dat tot zes kanalen digitale audio bevat (vooraan links en rechts, surround links en rechts, centrum- en subwoofer). Hoofdstuk Hoofdstuk Onderdelen van een film of een muziekstuk op een dvd die kleiner zijn dan titels. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MCD909

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MCD909 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag