Gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD5110/12 QUICK STARTING GUIDE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD5110/12. Wij hopen dat dit PHILIPS MCD5110/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD5110/12 te teleladen.


PHILIPS MCD5110/12 QUICK STARTING GUIDE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1221 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MCD5110/12QUICK STARTING GUIDE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste OK / . € Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste OK / . € Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste OK / . [OSD Sprache] Wählen Sie die bevorzugte Sprache für die Bildschirmanzeige aus. [. . . ] Voordat u deze functie inschakelt, dient u te controleren of: • De TV Progressive Scan-signalen ondersteunt. Het juiste TV-systeem selecteren Wijzig deze instelling als de video niet goed wordt weergegeven. Standaard komt deze instelling overeen met de meest gebruikelijke instelling voor TV’s in uw land. » Het instellen van Progressive Scan is voltooid Opmerking Opmerking • Als u tijdens het afspelen in de Progressive Scan-modus op DISC drukt en vervolgens op de numerieke toets “1”, wordt de Progressive Scan-modus op het apparaat uitgeschakeld. 9 • Als het scherm leeg blijft of als het beeld vervormd is, wacht u 15 seconden zodat het systeem zich automatisch kan herstellen of schakelt u Progressive Scan handmatig uit. Druk op DISC en vervolgens op de numerieke toets “1” om de Progressive Scan-modus op het apparaat uit te schakelen. nL 16 5 Afspelen Opmerking • Bij sommige typen discs/bestanden kan het afspelen anders werken. Tip • Als u een vergrendelde DVD wilt afspelen, voert u het viercijferige wachtwoord voor het kinderslot in. Het discmenu gebruiken Als u een DVD/(S)VCD-disc plaatst, wordt mogelijk een menu op het scherm van de TV weergegeven. Het menu handmatig openen of sluiten Een disc afspelen Let op • Kijk nooit recht in de laserstraal binnen in het apparaat. Speel discs niet af in combinatie met accessoires zoals stabilisatieringen of beschermingsvellen. € Druk herhaaldelijk op MODE/ DIM tot er geen optie wordt weergegeven om weer normaal af te spelen. NL 19 N ed e rlan d s 1 Druk tijdens het afspelen van audio/video op GOTO tot er een veld voor de tijd of voor het hoofdstuk/de track wordt weergegeven. € Voor het veld voor de tijd: geef de afspeelpositie in uren, minuten en seconden op. € Voor het veld voor een hoofdstuk/ track: geef het hoofdstuk of de track op. • Het afspelen begint automatisch op het door u geselecteerde punt. Afspelen van video hervatten vanaf het laatste stoppunt Opmerking • Deze functie is alleen beschikbaar voor het afspelen van DVD/VCD. Druk in de stopmodus op DISC MENU tot de lijst met programma’s wordt weergegeven. Om het programma af 1 Druk in de stopmodus en wanneer de disc niet is verwijderd op OK / . Een bestand verwijderen uit de [Program List]: De hervattingsmodus annuleren en het afspelen volledig stoppen: 1 2 1 Druk op DISC MENU tot de programmalijst wordt weergegeven. Selecteer een bestand en druk vervolgens op ANGLE/PROG om het bestand uit de programmalijst te verwijderen. Afspeelopties Afspeelinformatie weergeven Het beeld in-/uitzoomen 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op DISPLAY/RDS om afspeelinformatie weer te geven. [. . . ] € AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden • WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (. Aantal MP3-tracks: 999 • Ondersteunde samplefrequenties voor MP3-discs: 32 kHz, 44, 1 kHz, 48 kHz. • Ondersteunde bit-rates van MP3-discs: 32 , 64 , 96 , 128 , 192 , 256 (kbps). € De volgende formaten worden niet ondersteund: • Bestanden zoals *. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MCD5110/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MCD5110/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag