Gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD2160/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD2160/12. Wij hopen dat dit PHILIPS MCD2160/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD2160/12 te teleladen.


PHILIPS MCD2160/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (638 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS MCD2160/12 (649 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MCD2160/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome MCD2160 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Belangrijk 3 Veiligheid 3 7 Naar de radio luisteren Afstemmen op een radiozender 17 Radiozenders automatisch programmeren 17 Radiozenders handmatig programmeren 17 Een voorkeuzezender selecteren 17 17 2 Uw microsysteem Inleiding 5 Wat zit er in de doos? 5 Overzicht van het apparaat 6 Overzicht van de afstandsbediening 7 5 8 Andere functies De alarmtimer instellen De sleeptimer instellen Naar een extern apparaat luisteren 18 18 18 18 3 Aansluiten Het apparaat plaatsen De luidsprekers aansluiten Videokabels aansluiten Een extern audioapparaat aansluiten Stroom aansluiten 8 8 9 9 10 8 9 Instellingen aanpassen Algemene instellingen 19 Video-instellingen 19 Audio-instellingen 20 Voorkeuren 20 19 4 Aan de slag De afstandsbediening voorbereiden 10 De klok instellen 11 Inschakelen 11 Het juiste weergavekanaal zoeken 11 Het juiste TV-systeem selecteren 12 De taal voor het systeemmenu wijzigen 12 Progressive Scan inschakelen 12 10 10 Productinformatie Specificaties 21 Ondersteunde discformaten 22 Compat. USB-apparaten en -bestanden 23 21 11 Problemen oplossen 12 Kennisgeving 23 25 5 Afspelen Afspelen vanaf een disc 13 Afspelen vanaf USB of opgenomen discs 14 Een diapresentatie weergeven met achtergrondmuziek 14 Afspelen van video hervatten vanaf het laatste stoppunt 14 Bediening 15 Afspeelopties 15 Het audiokanaal wijzigen 15 13 6 Een karaokevoorstelling geven Karaoke-instellingen aanpassen 16 16 NL 2 1 Belangrijk Veiligheid Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen • • • • • Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u de behuizing niet opent. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. [. . . ] [Vocaal] (Vocaal): hiermee kiest u verschillende audiomodi voor karaoke, of schakelt u de oorspronkelijke stemgeluiden uit. [Zoom] (Zoom): hiermee kunt u tijdens het afspelen van een video in- of uitzoomen om door het beeld te schuiven. [Herhalen] (Herhalen): hiermee kiest u een optie voor herhaald afspelen of schakelt u de herhaalfunctie uit. [NAAR] (Ga naar): hiermee geeft u tijdens het afspelen van een video een beginpositie op door de gewenste tijd of het gewenste nummer in te voeren. vooruit] (Langzaam vooruit): hiermee selecteert u tijdens het afspelen van een video een snelheid voor langzaam terug-/vooruitspoelen. Het audiokanaal wijzigen Opmerking •• Deze functie is alleen beschikbaar voor VCD'S en DivX-video's (home cinema 3. 1). Afspeelopties Druk in de DISC/USB-afspeelmodus op OPTION om verschillende afspeelopties te selecteren. • [Beeldverhoudng] (Beeldverhouding): hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TV-scherm past. • [Hoek] (Hoek): hiermee schakelt u tussen camerahoeken. Opmerking •• Sommige DVD's bevatten alternatieve scènes, zoals scènes die zijn opgenomen vanuit een andere camerahoek. Voor zulke DVD's kunt u een keuze maken uit de beschikbare alternatieve scènes. Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op AUDIO om een beschikbaar audiokanaal op de disc te selecteren: • [Mono li] (mono links) • [Mono re] (mono rechts) • [Mix-Mono] (mix-mono) • [Stereo] (stereo) 15 NL 6 Een karaokevoorstelling geven U kunt een microfoon (niet meegeleverd) aansluiten en met een muziekbron meezingen. Opmerking •• Draai het microfoonvolume naar het minimale niveau voordat u een microfoon aansluit om rondzingen te voorkomen. • [Zangwedstrijd] (Zangwedstrijd): hiermee kunt u met meerdere zangers een wedstrijd houden tot 4 nummers en de uitslag van de wedstrijd weergeven. 1) Selecteer een niveau (beginners/ gevorderden/experts) in de optie [Karaokescore] (Karaokescore). 2) Schakel de wedstrijd in de optie [Zangwedstrijd] (Zangwedstrijd) in. 3) Voer een nummer (VCD/SVCD) of een titel/hoofdstuk (DVD) in als het eerste nummer. 4) Selecteer vervolgens [Start] (Start) en druk op OK om de geselecteerde nummers af te spelen. »» Als alle geselecteerde nummers zijn afgelopen, wordt de uitslag van de wedstrijd weergegeven. • • [Toonsoort] (Toonsoort): hiermee stelt u de toonhoogte in die bij uw stem past. [Vocaal] (Vocaal): hiermee kiest u verschillende audiomodi voor karaoke, of schakelt u de oorspronkelijke stemgeluiden uit. 1 2 3 4 5 Plaats een karaokedisc. Schakel de geluidsweergave van de microfoon in (zie "Karaoke-instellingen aanpassen"). Speel een karaokedisc af en zing in de microfoon. Karaoke-instellingen aanpassen • • • • [Microfoon] (Microfoon): hiermee schakelt u de geluidsweergave van de microfoon in of uit. [Karaokescore] (Karaokescore): hiermee schakelt u de scorefunctie voor karaoke uit of kiest u een scoreniveau (beginners/ gevorderden/experts). Als een niveau is gekozen, wordt de score na elk nummer weergegeven. NL 16 7 Naar de radio luisteren Afstemmen op een radiozender Tip •• Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de •• Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden. TV, videorecorder en andere stralingsbronnen. »» Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band. De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld. Radiozenders handmatig programmeren 1 2 3 4 Hiermee stemt u af op een radiozender. Druk op PROG en vervolgens op / om een nummer van 1 tot 20 te selecteren. Herhaal stap 2 en 3 om meer zenders te programmeren. Opmerking •• U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan. 1 2 Druk herhaaldelijk op FM om FM als bron te selecteren. [. . . ] •• De disc is beveiligd tegen instellen van de taal voor audio en ondertiteling. Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven •• Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. •• De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund. USB-apparaat niet ondersteund •• Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MCD2160/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MCD2160/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag