Gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD2010/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD2010/12. Wij hopen dat dit PHILIPS MCD2010/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD2010/12 te teleladen.


PHILIPS MCD2010/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (542 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MCD2010/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst. LET OP: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker volledig in het stopcontact te steken. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact. ) • Reinig alleen met een droge doek. Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren. [. . . ] »» Het afspelen wordt automatisch gestart. DISC/USB STANDBY EJECT DISC/USB SUBTITLE/PRESET FM/AUX FM 1 2 SOURCE VOLUME AUDIO IN Speel een MP3-bestand af. Navigeer naar de fotomap/het fotoalbum en druk op om de diapresentatie te starten. »» De diapresentatie begint en gaat door tot het einde van de fotomap/het fotoalbum. »» De audio wordt afgespeeld tot het einde van het laatste bestand. OK AUDIO/PRESET SOUND 1 4 7 MENU OPTION 2 5 8 0 PROG CLOCK SET 3 6 9 DISPLAY TIME SLEEP Een specifiek bestand afspelen: 1 2 Druk op om het afspelen te stoppen. • Druk op om terug te gaan naar het vorige menu. • Druk op om de diapresentatie te stoppen. 3 4 Druk op / om een map te selecteren en druk vervolgens op OK om uw keuze te bevestigen. Druk op om een bestand in de map om af te spelen. Afspelen van video hervatten vanaf het laatste stoppunt Opmerking •• Deze functie is alleen beschikbaar voor het afspelen van CD/DVD/VCD/DivX. NL 14 Druk in de stopmodus en wanneer de disc niet is verwijderd op . De hervattingsmodus annuleren en het afspelen volledig stoppen: Druk in de stopmodus op . • • • Bediening Selecteer een map. / Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand. SOUND Verrijk het geluidseffect met DSC: (geluid) gebalanceerd, duidelijk, krachtig, warm en helder. / / • • • • [Microfoon] (Microfoon): hiermee schakelt u de geluidsweergave van de microfoon in of uit. [Karaoke-inst. ] (Karaoke-inst. ): hiermee stelt u verschillende volumes van de karaokedisc in. »» De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal. Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen. 3 Afstemmen op een zender met een zwak signaal: Druk herhaaldelijk op / ( / ) tot de ontvangst optimaal is. Een voorkeuzezender selecteren Druk in de tunermodus op / (of druk direct op een nummer) om een voorkeuzezender te selecteren. Radiozenders automatisch programmeren Opmerking •• U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders (FM) programmeren. Houd in de tunermodus PROG langer dan twee seconden ingedrukt om automatisch programmeren te activeren. »» [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven. 17 NL 8 Andere functies De alarmtimer instellen Dit apparaat kan worden gebruikt als wekker. U kunt CD, FM of USB als alarmbron selecteren. Opmerking •• Controleer of u de klok correct hebt ingesteld. De sleeptimer instellen Als het systeem is ingeschakeld, kunt u de sleeptimer instellen door herhaaldelijk op TIME/ SLEEP te drukken en een vaste tijdsperiode (in minuten) te selecteren. De sleeptimer uitschakelen: Druk herhaaldelijk op TIME/SLEEP totdat [SLP OFF] (sleeptimer uit) wordt weergegeven. »» Wanneer sleeptimer gedeactiveerd is, verdwijnt. 1 2 3 Houd in de stand-bymodus TIME/SLEEP langer dan twee seconden ingedrukt. »» De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen. Druk op / (of +/-) om het uur in te stellen en druk vervolgens op TIME/SLEEP. Herhaal stap 2 om de minuten in te stellen, kies een bron (disc, USB of tuner) en stel het volume in. Opmerking Naar een extern apparaat luisteren Met een MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) kunt u via dit apparaat ook naar een extern audioapparaat luisteren. 1 2 3 Controleer of het externe audioapparaat op dit apparaat is aangesloten. (zie 'Een extern audioapparaat aansluiten' op pagina 9) Druk herhaaldelijk op FM/AUX om AUX als bron te selecteren. Start het afspelen op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat). •• Als er niet binnen 90 seconden op een knop is gedrukt, wordt de timerinstelmodus automatisch afgesloten. De alarmtimer activeren en deactiveren: Druk herhaaldelijk op TIME/SLEEP om het alarm te activeren of te deactiveren. [. . . ] •• De beeldverhouding kan op sommige TVsystemen niet worden gewijzigd. •• DRM-beveiligde videobestanden kunnen niet worden afgespeeld via een analoge videoaansluiting (Composite, Component of scart). Breng de inhoud van de video over naar een disc en speel deze bestanden af. De gesproken taal of de taal voor ondertiteling kan niet worden ingesteld •• De disc is niet opgenomen met spraak of ondertiteling in meerdere talen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MCD2010/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MCD2010/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag