Gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD2010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD2010. Wij hopen dat dit PHILIPS MCD2010 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MCD2010 te teleladen.


PHILIPS MCD2010 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (542 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS MCD2010 BROCHURE (1546 ko)
   PHILIPS MCD2010 (528 ko)
   PHILIPS MCD2010 (536 ko)
   PHILIPS MCD2010 BROCHURE (1539 ko)
   PHILIPS MCD2010 QUICK START GUIDE (1473 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MCD2010

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome MCD2010 EN User manual DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario FR Mode d'emploi 3 27 53 79 IT Manuale utente 105 131 157 183 NL Gebruiksaanwijzing PT Manual do utilizador SV Användarhandbok Inhoudsopgave 1 Belangrijk Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen Belangrijke veiligheidsinstructies Gehoorbescherming Kennisgeving 132 132 132 133 133 135 135 135 139 139 140 141 142 142 142 143 143 143 143 143 143 144 145 147 6 Naar FM-radio luisteren Op FM-radiozenders afstemmen Radiozenders automatisch programmeren Radiozenders handmatig programmeren Afstemmen op een voorkeuzezender RDS-informatie weergeven 148 148 148 148 148 149 150 150 150 151 151 152 152 152 152 152 153 153 154 154 154 155 Nederla nd s &RQÀJXUDWLH 2 Gefeliciteerd Overzicht van de functies Wat zit er in de doos?2YHU]LFKW YDQ KHW DSSDUDDW Algemene instellingen Video-instellingen Audio-instellingen Voorkeuren instellen 3 Voordat u het apparaat gebruikt Het apparaat plaatsen Aansluiten De batterij van de afstandsbediening plaatsen/vervangen 8 Andere functies De alarmtimer instellen De sleeptimer instellen Luisteren via een hoofdtelefoon Naar een extern audioapparaat luisteren 4 Aan de slag Inschakelen Radiostations automatisch opslaan Het juiste video-ingangskanaal zoeken Het juiste TV-systeem selecteren Selecteer een taal voor het schermmenu. 9 Productinformatie Regiocode 6SHFLÀFDWLHV Ondersteunde discformaten Ondersteunde audio Compat. USB-apparaten en -bestanden 5 Afspelen vanaf disc/USB Algemene aanwijzingen Een disc afspelen Opgenomen bestanden afspelen Het afspelen regelen Opties voor weergave van DIEHHOGLQJHQ Gelijktijdig een diapresentatie en PX]LHN DIVSHOHQ Geluid aanpassen 10 Problemen oplossen NL 131 1 Belangrijk Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen Belangrijke veiligheidsinstructies Gebruik uitsluitend door de fabrikant JHVSHFLÀFHHUGH WRHEHKRUHQDFFHVVRLUHV Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. [. . . ] Functie Het afspelen stoppen Het afspelen onderbreken of hervatten Naar de vorige/volgende titel of track of het vorige/volgende hoofdstuk of bestand gaan Actie Druk op . [OSD LANGUAGE] voor details. ) Een disc afspelen 1 2 3 4 Druk op DISC om de discbron te selecteren. om de Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven in de disclade en druk dan op . Druk op om het afspelen handmatig te starten. NL 143 Nederla nd s Selecteer een taal voor het schermmenu. Als u een DVD wilt kunnen afspelen met een beveiligingsniveau dat hoger is dan de instelling, moet u eerst het ]HVFLMIHULJH ZDFKWZRRUG invoeren. Een USB-opslagapparaat aansluiten Een ondertitelingstaal selecteren U kunt een ondertiteltaal voor een DVD of DivX (Ultra)-video selecteren. 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op SUBTITLE. Opmerking Bij sommige DVD's kan alleen via het discmenu een andere gesproken taal of taal voor de ondertiteling worden gekozen. Druk op DISC MENU om het menu te openen. 1 2 Druk op USB om het USBopslagapparaat als bron te selecteren. » De gebruikersinterface wordt weergegeven. MP3 WMA Picture 000001 000002 Opgenomen bestanden afspelen U kunt DivX/MP3/WMA/JPEG-bestanden afspelen die naar een CD-R/RW, opneembare DVD of USB-opslagapparaat zijn gekopieerd. Opmerking U kunt alleen DivX-video's afspelen die zijn gehuurd of gekocht met de DivX®registratiecode van dit apparaat. [DivX(R) VOD Code]. ) Ondertitelingsbestanden met de extensies . srt, . smi, . sub, . ssa en . ass worden ondersteund, maar deze worden niet weergegeven in de bestandslijst. De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van de DivX-video (zonder de bestandsextensie). Het DivX-videobestand en de ondertitelingsbestanden moeten in dezelfde directory zijn opgeslagen. 000001 000022 Title: Artist: Album: 00:13/ 01:19 Links: de informatiebron. Rechts: de gedetailleerde bestandsinformatie, verstreken tijd en totale tijd van de audio/video. 144 NL Een map openen 1 2 Druk op / om de geselecteerde mapnaam te markeren. Markeer [Previous] en druk op OK om terug te keren naar het vorige niveau in het menu. Een bestand afspelen PBC TV Display Zoom Angle Repeat Goto Slow Forward Slow Backword 1 2 3 Open de geselecteerde map. » Het apparaat stopt automatisch met afspelen aan het einde van het laatste bestand van dezelfde categorie. 2 Het afspelen regelen Afspeelinformatie weergeven Gebruik om de gewenste optie te markeren. [TV-scherm] [Zoom] [Hoek] [Herhalen] [Naar] [Langz. vooruit] [Langz. terug] Druk op om de subopties te openen en gebruik / om de gewenste suboptie te selecteren. Druk op de knop OK om uw selectie te bevestigen. Nederla nd s 1 Druk tijdens het afspelen op INFO/RDS om afspeelinformatie weer te geven op de TV. 3 4 Vooruit- en achteruitspoelen 1 Druk tijdens het afspelen van de video of audio herhaaldelijk op / om een zoeksnelheid te selecteren. Druk op om het afspelen met normale snelheid te hervatten. Langzaam vooruit/achteruit afspelen 1 2 3 4 Druk tijdens videoweergave op OPTIONS om het PBC-menu te openen. om de juiste PBC-menu 1 Druk tijdens videoweergave op OPTIONS om het PBC-menu te openen. Druk op de knop OK om uw selectie te bevestigen. NL 145 Zoeken op tijd of titel-/hoofdstuk-/ tracknummer 3 4 Druk op en gebruik subopties te selecteren. om de 1 2 3 4 5 Druk tijdens het afspelen op OPTIONS om het PBC-menu te openen. om het menu te openen. Druk op de knop OK om uw selectie te bevestigen. Een afbeelding draaien Gebruik / om het titelnummer, hoofdstuknummer, tracknummer of tijdveld te markeren. » Het afspelen wordt automatisch gestart. 1 Druk tijdens de weergave op / om de afbeelding links- of rechtsom te draaien. Gelijktijdig een diapresentatie en muziek afspelen Opmerking Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat of Opties voor weergave van afbeeldingen Beeldweergave instellen de disc zowel WMA/MP3-bestanden als JPEGfoto's bevat. 1 Druk op OPTIONS om de beeldopties te openen. 1 2 3 4 Speel een WMA/MP3-bestand af. De diapresentatie stopt nadat alle foto's één keer zijn weergegeven. Druk op om de diapresentatie te stoppen. Opmerking Color Zoom Photo Preview Deze functie is alleen beschikbaar als u de map als weergavebron selecteert. Met dit apparaat kunt u uitsluitend foto's met de indeling JPEG-EXIF weergeven. U kunt geen Motion JPEG-bestanden of foto's met een andere indeling dan JPEG weergeven. [. . . ] Het beeldformaat van het TV-scherm kan niet worden gewijzigd, hoewel het TVweergaveformaat wel is ingesteld. Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd. De afstandsbediening werkt niet Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat. Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MCD2010

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MCD2010 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag