Gebruiksaanwijzing PHILIPS MC151/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MC151/12. Wij hopen dat dit PHILIPS MC151/12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MC151/12 te teleladen.


PHILIPS MC151/12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (738 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MC151/12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt. • • Belangrijke veiligheidsinstructies • • • 2 Volg alle instructies. Plaats dit apparaat niet de nabijheid van water. NL Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen. • • • • WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat: • Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat. • Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat. [. . . ] Steek de rode draad in de rode (+) aansluiting en de zwarte draad in de zwarte (-) aansluiting. NL 9 De afstandsbediening voorbereiden Let op •• Ontploffingsgevaar!Werp batterijen nooit in het vuur. 4 5 6 7 8 Druk ter bevestiging op CLOCK/DISPLAY. / om de minuten in te De batterij van de afstandsbediening plaatsen: 1 2 3 Druk ter bevestiging op CLOCK/DISPLAY. Tip Open het klepje van het batterijvak. Plaats 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. Sluit het klepje van het batterijcompartiment. •• Als u tijdens het afspelen de klok wilt zien, drukt u herhaaldelijk op CLOCK/DISPLAY totdat de klok wordt weergegeven. Inschakelen Druk op POWER. »» Het microsysteem schakelt over naar de laatst geselecteerde bron. Opmerking •• Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Overschakelen naar de standbymodus Druk op POWER om het systeem in de standbymodus te zetten. »» De achtergrondverlichting van het display wordt gedimd. »» Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven. De klok instellen 1 2 Druk op POWER om het systeem in de stand-bymodus te zetten. • Druk tweemaal op om het programma te wissen. Een cassettebandje afspelen PULL TO OPEN Afspeelinformatie weergeven Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op CLOCK/DISPLAY om andere afspeelinformatie weer te geven. 1 2 3 4 5 Druk op TAPE om de cassettebron te selecteren. Trek op het voorpaneel aan het PULL TO OPEN-lipje om het afdekklepje van de cassettedecktoetsen te openen. Plaats een cassette met de open zijde omlaag en sluit dan de klep van het cassettedeck. • Druk op om het afspelen van de cassette te onderbreken of te hervatten. • Druk op / om de cassette snel terug te spoelen of vooruit te spoelen. 12 NL Muziek van een extern apparaat afspelen Met dit microsysteem kunt u ook audio beluisteren van een extern apparaat zoals een MP3-speler. Het volumeniveau en geluidseffect aanpassen Knop VOL +/MUTE DBB Functie Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume. Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit. 1 Sluit een audiokabel met aan beide uiteinden een aansluiting van 3, 5 mm aan op: • de AUX-aansluiting op het microsysteem, en • de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat. AUX 2 3 Druk op AUX om AUX als bron te selecteren. Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat). NL 13 5 Naar de radio luisteren Afstemmen op een FM/AMradiozender Tip •• Trek voor een betere ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden. Houd in de tunermodus PROG 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen. »» Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band. »» De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld. 1 2 Radiozenders handmatig programmeren Opmerking •• U kunt maximaal 40 voorkeuzezenders programmeren. •• U kunt een geprogrammeerde radiozender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan. Druk op TUN om radio als bron te selecteren. »» De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal. • Als u op een zender met een zwak signaal wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op / tot u een betere ontvangst hebt. 1 2 3 Hiermee stemt u af op een radiozender. Druk op PRESET +/- om een nummer toe te wijzen aan deze radiozender, en druk vervolgens op PROG om deze keuze te bevestigen. »» Het voorkeuzenummer en de frequentie van deze radiozender worden weergegeven. [. . . ] Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.   Milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MC151/12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MC151/12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag