Gebruiksaanwijzing PHILIPS MC127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS MC127. Wij hopen dat dit PHILIPS MC127 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS MC127 te teleladen.


PHILIPS MC127 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2333 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS MC127 BROCHURE (375 ko)
   PHILIPS MC127 (2277 ko)
   PHILIPS MC127 (2321 ko)
   PHILIPS MC127 BROCHURE (368 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS MC127

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires. Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen. Oververhittingsgevaar! [. . . ] k REPEAT · Hiermee speelt u een track of alle tracks herhaaldelijk af. a POWER · Hiermee schakelt u het apparaat in of uit. c · Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen. Hiermee start of onderbreekt u het afspelen. l SOURCE · Selecteer een bron: disc, FM of AUX. d · 8 NL De luidsprekers aansluiten Opmerking · Duw het gedeelte van de luidsprekerdraad zonder · · Let op · Het product kan beschadigd raken!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met de spanning die op achterkant of onderkant van het Micro HiFi-systeem is aangegeven. Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit. · isolatie helemaal in de aansluiting. Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in deze handleiding. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. 1 2 1 2 3 Voor één luidspreker steekt u de rode draad in de rode aansluiting (R+) op de achterzijde van het apparaat en de zwarte draad in de zwarte aansluiting (R-). Voor nog een luidspreker herhaalt u stap 1 om de draden in de rode (L+) en de zwarte aansluiting (L-) te steken. Laat het klepje voor de aansluiting los. De luidsprekerdraden aansluiten: NL 9 N e de rl a n ds 3 Aansluiten Stroom aansluiten 4 Aan de slag Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer _________________________ Serienummer __________________________ 1 2 3 Inschakelen Druk op POWER. » Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron. De afstandsbediening voorbereiden Let op · Ontploffingsgevaar!Houd batterijen uit de buurt van · · · hitte, zonlicht of vuur. Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type. Naar stand-by schakelen Druk nogmaals op POWER om het apparaat in de stand-bymodus te zetten. [. . . ] · Controleer of de luidsprekers op de juiste wijze zijn aangesloten. · Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd. De afstandsbediening werkt niet · Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat. Geen disc gevonden · Plaats een disc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS MC127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS MC127 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag