Gebruiksaanwijzing PHILIPS M8881B/34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS M8881B/34. Wij hopen dat dit PHILIPS M8881B/34 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS M8881B/34 te teleladen.


PHILIPS M8881B/34 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3322 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS M8881B/34

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vraag het Philips Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www. philips. com/welcome M888 Uitgebreide gebruikersdocumentatie Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 2 Uw telefoon 3 5 5 5 7 Een gesprek doorverbinden Een conferentiegesprek beginnen 17 18 19 19 19 8 Letters en cijfers Wat zit er in de doos? Overzicht van de telefoon Overzicht van het basisstation Letters en cijfers invoeren Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters 9 Telefoonboek 3 Aan de slag 8 Het basisstation aansluiten 8 De handset installeren 8 De telefoon configureren (verschilt per land) 9 De pincode voor toegang op afstand wijzigen 10 De handset opladen 10 Het batterijniveau controleren 10 Wat is de stand-bymodus? 10 De signaalsterkte controleren 11 12 13 20 Het telefoonboek weergeven 20 Een vermelding zoeken 20 Kiezen vanuit het telefoonboek 20 Het telefoonboek openen tijdens een gesprek 21 Een vermelding toevoegen 21 Een vermelding bewerken 21 Een eigen melodie instellen 21 Snelkeuzetoetsen instellen 22 Een vermelding verwijderen 22 Alle vermeldingen verwijderen 22 Een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst 22 23 Type bellijst 23 De belvermeldingen weergeven 23 Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 23 Terugbellen 24 Een belvermelding verwijderen 24 Alle belvermeldingen verwijderen 24 25 De herhaalvermeldingen bekijken 25 Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek 25 Een nummer herhalen 25 Een herhaalvermelding verwijderen 25 Alle herhaalvermeldingen verwijderen 25 26 26 26 NL 1 4 Pictogrammen in het hoofdmenu 5 Pictogrammen weergeven 6 Telefoongesprekken voeren 10 Bellijst 14 Bellen 14 Een gesprek aannemen 14 Een gesprek beindigen 15 Het volume van de oordopjes/ luidspreker aanpassen 15 De microfoon uitschakelen 15 De luidspreker in- of uitschakelen 15 Een tweede gesprek beginnen 15 Een tweede gesprek aannemen 15 Tussen twee gesprekken schakelen 16 Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers 16 11 Herhaallijst 7 Intercomgesprek en telefonische conferenties Bellen naar een andere handset 12 Telefooninstellingen 17 17 De datum en de tijd instellen Automatisch antwoorden ECO-modus 26 ECO+-modus 26 De handset een naam geven 27 De displaytaal instellen 27 Automatische klok Extra handsets aanmelden Handsets afmelden Standaardinstellingen herstellen 43 43 43 44 45 13 Alarmklok Het alarm instellen Het alarm uitschakelen 28 28 28 29 19 Technische gegevens 20 Kennisgeving 14 Display-instellingen 15 Geluidinstellingen 30 Het beltoonvolume van de handset instellen 30 De beltoon van de handset instellen 30 Stille modus 30 De toetstoon instellen 31 De batterijtoon instellen 31 De stationstoon instellen 31 Het geluidsprofiel instellen 31 33 33 33 34 46 Conformiteitsverklaring 46 Compatibel met de GAP-norm 46 Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF) 46 Oude producten en batterijen weggooien 46 48 50 50 52 21 Veelgestelde vragen 22 Bijlage 23 Index Invoertabellen voor tekst en cijfers 16 Babyfoon De babyunit activeren/deactiveren Een alarm verzenden Het huilniveau instellen 17 Antwoordapparaat 35 Het antwoordapparaat in- of uitschakelen 5 3 De taal instellen voor het antwoordapparaat 35 De antwoordmodus instellen 35 Aankondiging 35 Inkomende berichten 36 40 Automatische conferentie 40 Gesprekken blokkeren 40 Type bellijst 41 Automatische voorkeuze 41 Netwerktype 41 Flashsignaalduur instellen 42 Kiesmodus 42 Eerste beltoon 42 NL 18 Services 2 1 Belangrijke veiligheidsinstructies Vereiste voeding ? Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. ? Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950. Waarschuwing ??Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt. ?? [. . . ] De vermelding is verwijderd. Alle belvermeldingen verwijderen 1 2 24 Druk op in de stand-bymodus. Selecteer [Inkom. De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. NL 11 Herhaallijst De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan. Een herhaalvermelding verwijderen 1 2 3 4 Druk op [Herh. ] om de lijst met gebelde nummers weer te geven. Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Optie] om te bevestigen. De vermelding is verwijderd. De herhaalvermeldingen bekijken Druk op [Herh. ]. De lijst met gebelde nummers wordt weergegeven. Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek 1 2 3 4 5 Druk op [Herh. ] om de lijst met gebelde nummers weer te geven. Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Optie] om te bevestigen. De vermelding is opgeslagen. Alle herhaalvermeldingen verwijderen 1 2 3 Druk op [Herh. ] om de lijst met gebelde nummers weer te geven. Selecteer [Optie] > [Alles wissen] en druk op [OK] om te bevestigen. Alle vermeldingen worden verwijderd. Een nummer herhalen 1 2 Druk opnieuw op [Herh. ] Selecteer de vermelding die u wilt bellen. Het nummer wordt gebeld. NL 25 12 Telefooninstellingen U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen. 3 4 Selecteer [Eco-modus] en druk op [OK] om te bevestigen. wordt weergegeven in de standbymodus. De datum en de tijd instellen Zie het hoofdstuk "Aan de slag", de gedeelten "De datum en de tijd instellen" en "Het datumen tijdsformaat instellen" voor meer informatie. Opmerking ??Wanneer de ECO-modus is ingesteld op [Aan], kan het verbindingsbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind. Automatisch antwoorden Wanneer u de functie voor automatisch antwoorden activeert, kunt u op de inkomende oproep automatisch beantwoorden zodra u de handset opneemt. Wanneer u deze functie deactiveert, moet u op of drukken om de inkomende oproep te beantwoorden. ECO+-modus Wanneer de ECO+-modus is geactiveerd, wordt de straling van de handset en het basisstation in stand-bymodus gelimineerd. 1 2 3 4 Selecteer [Menu]. De instelling wordt opgeslagen. Opmerking 1 2 3 4 Selecteer [Menu]. Zorg ervoor dat alle handsets die bij het basisstation ECO-modus De ECO-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation tijdens een oproep of wanneer de stand-bymodus van de telefoon is ingeschakeld. 1 2 26 Selecteer [Menu]. Druk op / om te selecteren en druk op [OK] om te bevestigen. NL zijn aangemeld M888-modellen zijn, zodat de functie ECO+ goed kan functioneren. Dit komt omdat het basisstation in ECO+modus geen signalen in stand-bymodus uitzendt; de handset moet daarom vaker 'luisteren' naar signalen van het basisstation om inkomende oproepen of andere verzoeken van het basisstation te detecteren. De handset doet er ook langer over om toegang te krijgen tot functies zoals oproepinstellingen, de bellijst, paging en het bladeren door het telefoonboek. De handset zal u niet waarschuwen voor verlies van verbinding bij vermogensverlies of wanneer u bijna buiten bereik bent. In de volgende tabel vindt u de huidige status van het scherm van de handset met verschillende instellingen voor de ECO-modus en de ECO+-modus. ECOmodus [Uit] [Uit] ECO+modus [Uit] [Aan] Pictogramdisplay op handset en zijn uitgeschakeld. wordt alleen weergegeven nadat de ECO+-modus tijdens de stand-bymodus is geactiveerd. [. . . ] Houd u aan de NL 47 21 Veelgestelde vragen Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond. Als op de handset [Handset Aanmelden] wordt weergegeven, plaatst u de handset op het basisstation totdat de signaalbalk wordt weergegeven. Tip ??Raadpleeg voor meer informatie 'Extra handsets aanmelden' in het gedeelte Services. Langue Lingua ??????Idioma 4 5 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties. Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS M8881B/34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS M8881B/34 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag