Gebruiksaanwijzing PHILIPS HX8111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HX8111. Wij hopen dat dit PHILIPS HX8111 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HX8111 te teleladen.


PHILIPS HX8111 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5682 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HX8111 BROCHURE (1919 ko)
   PHILIPS HX8111 QUICK START GUIDE (1408 ko)
   PHILIPS HX8111 BROCHURE (2179 ko)
   PHILIPS HX8111 QUICK START GUIDE (1408 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HX8111

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat de oplader na het schoonmaken helemaal droog is voordat u deze op het stopcontact aansluit. Vervang de oplader altijd door een oplader van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen. [. . . ] ElektromagnetiscHe velDen (emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs. Voor Het eerste geBruik Opladen: laad de AirFloss voor het eerste gebruik 24 uur op. Als de indicator snel geel knippert, is de accu bijna leeg (u kunt de AirFloss minder dan 3 keer gebruiken). Klaarmaken voor gebruik: bevestig de spuitmond, vul het reservoir met water of mondspoeling. druk na het vullen van het reservoir op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen. Druk vervolgens ongeveer 6 keer op de startknop tot het apparaat begint te spuiten. Het gevulde reservoir bevat voldoende vloeistof voor ongeveer 2 keer gebruiken. Glijd met de geleidetip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de volgende twee tanden valt. Druk nogmaals op de startknop en herhaal dit bij alle ruimten, ook achter uw kiezen. [. . . ] Com/sonicare of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land. u vindt het telefoonnummer in het `worldwide guarantee'-vouwblad. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HX8111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HX8111 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag