Gebruiksaanwijzing PHILIPS HTS 7212

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTS 7212. Wij hopen dat dit PHILIPS HTS 7212 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing PHILIPS HTS 7212 te teleladen.


PHILIPS HTS 7212 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11285 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   PHILIPS HTS7212 BROCHURE (1632 ko)
   PHILIPS HTS 7212 (11254 ko)
   PHILIPS HTS7212 BROCHURE (1625 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding PHILIPS HTS 7212

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome HTS7201 HTS7202 HTS7212 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch EL ES Manual del usuario FI Käyttöopas NL Gebruiksaanwijzing NO Brukerhåndbok PT Manual do utilizador SV Användarhandbok TR Kullanim kilavuzu FR Mode d'emploi IT Manuale utente 1 Door de Help op het scherm navigeren De Help gebruiken 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 8 6 6 7 7 7 8 8 8 10 10 11 12 14 15 16 9 2 Uw Help op het scherm bijwerken Tutorials Veelgestelde vragen Contact opnemen met Philips Help en ondersteuning 3 Open source-software Handelsmerken Kennisgeving 4 Veiligheid De zorg voor uw product De zorg voor het milieu Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden Belangrijk Beeld Geluid Taal Beveiligingsniveaus voor kinderen Energiebesparing Fabrieksinstellingen toepassen Instellingen wijzigen 32 32 33 34 35 35 36 36 36 36 37 38 41 44 45 5 Apparaat Afstandsbediening Uw home cinema De softwareversie controleren Software via internet bijwerken De software bijwerken via USB Software bijwerken 6 Luidsprekers Connectoren Aansluiten op de TV Audio van een TV en andere apparaten aansluiten Computers en internet Geef uw home cinema een naam Uw home cinema aansluiten 10 Productspecificaties 11 Problemen oplossen 12 Taalcode 13 Index NL 1 N e de rl a n ds Inhoudsopgave 7 Geluid kiezen Discs USB-opslagapparaten DivX Opties voor audio, video en afbeeldingen Radio MP3-speler iPod of iPhone Smartphone gebruiken Door de PC bladeren met DLNA Door Net TV bladeren Onlinevideo's huren EasyLink Uw home cinema bedienen 17 17 18 21 22 22 24 25 25 25 27 30 30 31 1 De Help gebruiken Philips streeft ernaar producten te ontwikkelen die bijdragen naar een beter milieu. Om papier te besparen en het milieu te beschermen, kunt u de Help op uw home cinema openen via het scherm. De Help op het scherm bevat alle informatie die u nodig hebt om uw home cinema in te stellen. Als u de gebruikershandleiding echter liever afdrukt, kunt u de PDF-versie downloaden via www. philips. com/support. [. . . ] Druk tijdens het afspelen van een video op SUBTITLE om een taal te kiezen. 1 Audio-opties Tijdens het afspelen van audio een audiotrack, een disc of een map herhalen. Druk herhaaldelijk op OPTIONS om door de volgende functies te bladeren: · RPT TRAC/RPT FILE: Hiermee herhaalt u de huidige track of het bestand. · RPT DISC/RPT FOLD: Hiermee herhaalt u alle tracks op de disc of in de map. · RPT RAND: Hiermee speelt u audiotracks in willekeurige volgorde af. · RPT OFF: Hiermee schakelt u de herhaalmodus uit. Opmerking dezelfde naam heeft als het videobestand. Als het videobestand bijvoorbeeld `movie. avi' heet, kunt u het ondertitelingsbestand opslaan als `movie. srt' of `movie. sub'. · Uw home cinema kan ondertitelingsbestanden in de volgende indelingen afspelen: . srt, . sub, . txt, . ssa, . ass, . smi en . sami. Deze bestanden worden niet in het navigatiemenu van het bestand weergegeven. · Wijzig de tekenset als de ondertitels niet goed worden weergegeven. 22 NL · Controleer of het ondertitelingsbestand exact 1 Video-opties Tijdens het bekijken van video opties zoals ondertitels, audiotaal, zoeken op tijd en beeldinstellingen selecteren. » Het menu met video-opties wordt weergegeven. Afbeeldingsopties Tijdens het weergeven van een afbeelding inzoomen op een afbeelding, een afbeelding draaien, animaties toevoegen aan een diapresentatie en de beeldinstellingen wijzigen. » Het menu met afbeeldingsopties wordt weergegeven. N e de rl a n ds 1 2 1 2 Druk op de Navigatietoetsen en OK om te selecteren en te wijzigen: · [Audiotaal]: Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video. · [Ondertiteltaal]: Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video. · [Ondertitelsverschuiven]: Hiermee wijzigt u de positie van de ondertiteling op het scherm. · [Info]: Hiermee geeft u informatie over wat er wordt afgespeeld weer. · [Tekenset]: Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt. · [Zoekenoptijd]: Hiermee gaat u vooruit naar een bepaald deel van de video door de tijd van de scene in te voeren. · [2eondertiteltaal]: Kies de tweede ondertitelingstaal voor Blu-ray-video. · [PIP-selectie]: Geef het Picture-inPicture-venster weer tijdens het afspelen van een Blu-ray Disc die de bonusweergave ondersteunt. · [Zoom]: Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding. Druk op de Navigatietoetsen (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren. · [A-Bherhalen]: Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit. [. . . ] · Controleer of de home cinema is aangesloten op een EasyLink-TV van Philips en of de EasyLink-optie is ingeschakeld (zie `EasyLink' op pagina 31). · Dit is normaal wanneer u gebruikmaakt van Philips EasyLink (HDMI-CEC). Als u uw home cinema onafhankelijk wilt gebruiken, dient u EasyLink uit te schakelen. Gebruik een bekabelde netwerkverbinding (zie `Vaste verbinding' op pagina 15) of draadloze netwerkverbinding (zie `Draadloze verbinding' op pagina 16). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING PHILIPS HTS 7212

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding PHILIPS HTS 7212 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag